Rola biegłych rewidentów w ograniczaniu nadużyć gospodarczych

master
dc.abstract.enDue to increasing significance of information presented in financial statements it is a common practice to make an accounting frauds. It causes a rapidly growing demand for institutions able to verify the accuracy of data presented in companies financial reports. In Poland this task have been brought to the auditors who are examining financial statements and then give their opinion about the results to the public.The object of this study is to analyze the role played by an auditor in reducing financial frauds. The first chapter characterize formal and legal aspects of frauds. The second chapter contains descriptions of chosen frauds. Third part presents auditing procedures and formal aspects of auditors activities against economic frauds. The fourth chapter provides an analysis of selected financial statements opinions.pl
dc.abstract.otherWobec rosnącego problemu nadużyć gospodarczych spowodowanego wzrostem znaczenia informacji gospodarczej prezentowanej w sprawozdaniach finansowych, zwiększa się zapotrzebowanie na instytucje weryfikujące prawdziwość danych publikowanych w tych raportach. W Polsce takie zadanie zostało postawione przed biegłymi rewidentami, którzy badają sprawozdanie finansowe, a następnie wydają o nim opinię, która jest następnie podawana do publicznej wiadomości.Celem niniejszej pracy jest analiza roli, jaką odgrywają biegli rewidenci w ograniczaniu nadużyć gospodarczych. W rozdziale pierwszym znajdują się formalnoprawne aspekty nadużyć finansowych. Drugi rozdział poświęcony został charakterystyce przykładowych nadużyć gospodarczych. Kolejna część pracy zawiera istotę i procedury rewizji finansowej w świetle oszustw gospodarczych. Analiza wybranych opinii biegłych rewidentów znalazła się w ostatnim, czwartym rozdziale.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorKolasa, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:37:08Z
dc.date.available2020-07-14T20:37:08Z
dc.date.submitted2011-06-27pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-56215-63691pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170654
dc.subject.enauditors; auditors opinions; financial frauds; financial statementspl
dc.subject.otherbiegły rewident; nadużycia gospodarcze; opinia biegłego rewidenta; oszustwa finansowe; sprawozdania finansowe.pl
dc.titleRola biegłych rewidentów w ograniczaniu nadużyć gospodarczychpl
dc.title.alternativeRole played by auditors in reducing financial fraudspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Due to increasing significance of information presented in financial statements it is a common practice to make an accounting frauds. It causes a rapidly growing demand for institutions able to verify the accuracy of data presented in companies financial reports. In Poland this task have been brought to the auditors who are examining financial statements and then give their opinion about the results to the public.The object of this study is to analyze the role played by an auditor in reducing financial frauds. The first chapter characterize formal and legal aspects of frauds. The second chapter contains descriptions of chosen frauds. Third part presents auditing procedures and formal aspects of auditors activities against economic frauds. The fourth chapter provides an analysis of selected financial statements opinions.
dc.abstract.otherpl
Wobec rosnącego problemu nadużyć gospodarczych spowodowanego wzrostem znaczenia informacji gospodarczej prezentowanej w sprawozdaniach finansowych, zwiększa się zapotrzebowanie na instytucje weryfikujące prawdziwość danych publikowanych w tych raportach. W Polsce takie zadanie zostało postawione przed biegłymi rewidentami, którzy badają sprawozdanie finansowe, a następnie wydają o nim opinię, która jest następnie podawana do publicznej wiadomości.Celem niniejszej pracy jest analiza roli, jaką odgrywają biegli rewidenci w ograniczaniu nadużyć gospodarczych. W rozdziale pierwszym znajdują się formalnoprawne aspekty nadużyć finansowych. Drugi rozdział poświęcony został charakterystyce przykładowych nadużyć gospodarczych. Kolejna część pracy zawiera istotę i procedury rewizji finansowej w świetle oszustw gospodarczych. Analiza wybranych opinii biegłych rewidentów znalazła się w ostatnim, czwartym rozdziale.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Kolasa, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:37:08Z
dc.date.available
2020-07-14T20:37:08Z
dc.date.submittedpl
2011-06-27
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-56215-63691
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170654
dc.subject.enpl
auditors; auditors opinions; financial frauds; financial statements
dc.subject.otherpl
biegły rewident; nadużycia gospodarcze; opinia biegłego rewidenta; oszustwa finansowe; sprawozdania finansowe.
dc.titlepl
Rola biegłych rewidentów w ograniczaniu nadużyć gospodarczych
dc.title.alternativepl
Role played by auditors in reducing financial frauds
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Brno
2
Gdansk
2
Katowice
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Kałuszyn
1
Lublin
1
Rumia
1

No access

No Thumbnail Available