Spektroskopia ramanowska z próbnikiem światłowodowym - w kierunku badań in vivo

licenciate
dc.abstract.enAtherosclerosis is a common lifestyle disease with the obesity being an important risk factor. Adipose tissue, by secreting proinflammatory agents, determines the development of inflammation, which in case of perivascular adipose tissue influences also the vessel wall. In this work, several types of adipose tissue were studied including three different perivascular adipose tissues surrounding the abdominal and the thoracic part of aorta and the mesenteric artery, and inguinal white adipose tissue. All samples were isolated from transgenic mice spontaneously developing atherosclerosis (ApoE/LDLR-/-) and control subjects (C57BL/6J). The aim of the study was to determine the differences in the chemical composition of adipose tissues from different locations and to analyze changes under the influence of atherosclerosis. Raman spectrometer with the excitation of 532 nm with the fiber optic probe was used to measure studied tissues. The results shown, among others, that the level of lipid unsaturation is bigger for the inguinal, mesenteric and abdominal aortic perivascular tissue in comparison to the thoracic aortic perivascular tissue. The degree of lipid unsaturation is associated with inflammation, thus, the thoracic perivascular aortic tissue has lower potential for inflammation compared to other studied adipose tissues. The analysis of the chemical composition of the studied tissues reveals that the adipose tissue is a mixture of unsaturated triacylglycerols with different molar ratios depending on the type of the tissue.pl
dc.abstract.plMiażdżyca jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, a otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka tej choroby. Tkanka tłuszczowa, wydzielając czynniki prozapalne, wpływa na powstawanie i rozwój stanu zapalnego, a w przypadku tkanki okołonaczyniowej także w ścianie naczyń krwionośnych. Przedmiotem badań objęto kilka typów tkanki tłuszczowej tj. okołonaczyniową aortalną piersiową i brzuszną oraz mikronaczyń tętnicy krezkowej, a także białą okołogonadalną, które zostały wyizolowane z transgenicznych myszy spontanicznie rozwijających miażdżycę (ApoE/LDLR-/-) oraz z myszy kontrolnych (C57BL/6J). Celem pracy było scharakteryzowanie różnic występujących w składzie chemicznym tkanek pochodzących z różnych lokalizacji oraz analiza zmian zachodzących pod wpływem miażdżycy. Do pomiarów wykorzystano spektrometr ramanowski z próbnikiem światłowodowym ze wzbudzeniem linią o długości fali 532 nm. Badania wykazały, że stopień nienasycenia lipidów jest większy w przypadku tkanki białej (okołogonadalnej), krezkowej (okołonaczyniowej mikronaczyń) i aortalnej brzusznej w porównaniu z tkanką okołonaczyniową aortalną piersiową. Ze względu na powiązanie stopnia nienasycenia lipidów ze stanem zapalnym, wskazano na mniejszy potencjał do tworzenia stanu zapalnego w okołonaczyniowej tkance aortalnej piersiowej w porównaniu z pozostałymi badanymi tkankami. Charakterystyka składu chemicznego badanych tkanek pozwoliła na stwierdzenie, że są one mieszaniną nienasyconych trójacylogliceroli występujących w różnych stosunkach molowych w zależności od ich lokalizacji.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKaczor, Agnieszka - 128583 pl
dc.contributor.authorMatjasik, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKaczor, Agnieszka - 128583 pl
dc.contributor.reviewerMiśkowiec, Paweł - 142045 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:20:07Z
dc.date.available2020-07-27T14:20:07Z
dc.date.submitted2018-07-13pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-121729-209275pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226230
dc.languagepolpl
dc.subject.enRaman spectroscopy, fiber optic probe, atherosclerosis, adipose tissuepl
dc.subject.plSpektroskopia ramanowska, próbnik światłowodowy, miażdżyca, tkanka tłuszczowapl
dc.titleSpektroskopia ramanowska z próbnikiem światłowodowym - w kierunku badań in vivopl
dc.title.alternativeRaman spectroscopy with a fiber optic probe - towards in vivo applicationspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Atherosclerosis is a common lifestyle disease with the obesity being an important risk factor. Adipose tissue, by secreting proinflammatory agents, determines the development of inflammation, which in case of perivascular adipose tissue influences also the vessel wall. In this work, several types of adipose tissue were studied including three different perivascular adipose tissues surrounding the abdominal and the thoracic part of aorta and the mesenteric artery, and inguinal white adipose tissue. All samples were isolated from transgenic mice spontaneously developing atherosclerosis (ApoE/LDLR-/-) and control subjects (C57BL/6J). The aim of the study was to determine the differences in the chemical composition of adipose tissues from different locations and to analyze changes under the influence of atherosclerosis. Raman spectrometer with the excitation of 532 nm with the fiber optic probe was used to measure studied tissues. The results shown, among others, that the level of lipid unsaturation is bigger for the inguinal, mesenteric and abdominal aortic perivascular tissue in comparison to the thoracic aortic perivascular tissue. The degree of lipid unsaturation is associated with inflammation, thus, the thoracic perivascular aortic tissue has lower potential for inflammation compared to other studied adipose tissues. The analysis of the chemical composition of the studied tissues reveals that the adipose tissue is a mixture of unsaturated triacylglycerols with different molar ratios depending on the type of the tissue.
dc.abstract.plpl
Miażdżyca jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, a otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka tej choroby. Tkanka tłuszczowa, wydzielając czynniki prozapalne, wpływa na powstawanie i rozwój stanu zapalnego, a w przypadku tkanki okołonaczyniowej także w ścianie naczyń krwionośnych. Przedmiotem badań objęto kilka typów tkanki tłuszczowej tj. okołonaczyniową aortalną piersiową i brzuszną oraz mikronaczyń tętnicy krezkowej, a także białą okołogonadalną, które zostały wyizolowane z transgenicznych myszy spontanicznie rozwijających miażdżycę (ApoE/LDLR-/-) oraz z myszy kontrolnych (C57BL/6J). Celem pracy było scharakteryzowanie różnic występujących w składzie chemicznym tkanek pochodzących z różnych lokalizacji oraz analiza zmian zachodzących pod wpływem miażdżycy. Do pomiarów wykorzystano spektrometr ramanowski z próbnikiem światłowodowym ze wzbudzeniem linią o długości fali 532 nm. Badania wykazały, że stopień nienasycenia lipidów jest większy w przypadku tkanki białej (okołogonadalnej), krezkowej (okołonaczyniowej mikronaczyń) i aortalnej brzusznej w porównaniu z tkanką okołonaczyniową aortalną piersiową. Ze względu na powiązanie stopnia nienasycenia lipidów ze stanem zapalnym, wskazano na mniejszy potencjał do tworzenia stanu zapalnego w okołonaczyniowej tkance aortalnej piersiowej w porównaniu z pozostałymi badanymi tkankami. Charakterystyka składu chemicznego badanych tkanek pozwoliła na stwierdzenie, że są one mieszaniną nienasyconych trójacylogliceroli występujących w różnych stosunkach molowych w zależności od ich lokalizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kaczor, Agnieszka - 128583
dc.contributor.authorpl
Matjasik, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kaczor, Agnieszka - 128583
dc.contributor.reviewerpl
Miśkowiec, Paweł - 142045
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:20:07Z
dc.date.available
2020-07-27T14:20:07Z
dc.date.submittedpl
2018-07-13
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-121729-209275
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226230
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Raman spectroscopy, fiber optic probe, atherosclerosis, adipose tissue
dc.subject.plpl
Spektroskopia ramanowska, próbnik światłowodowy, miażdżyca, tkanka tłuszczowa
dc.titlepl
Spektroskopia ramanowska z próbnikiem światłowodowym - w kierunku badań in vivo
dc.title.alternativepl
Raman spectroscopy with a fiber optic probe - towards in vivo applications
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Bühl
1
Kielce
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available