Ocena zachowań żywieniowych dotyczących pobrania płynów przez grupę piłkarek klubu sportowego „Puszcza Niepołomice"

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Hydration is an important aspect of practicing physical activity. In order to maintain a proper water balance in the body, it is necessary to take care of the quantity, frequency and type of fluids collected. Dehydration can cause many negative effects, i.e. worse sports results, weakness or even death in the extreme.Aim: The aim of the study is the quantitative and qualitative assessment of fluid intake by the footballers of the "Puszcza Niepołomice" club.Material and methods: The research method used in the work is a diagnostic survey using questionnaires of physical activity questionnaire and dietary behaviours survey and body composition assessment. The tests were carried out twice - before the start of the season (in February 2018) and during the football season (in July 2018). During the first measurement, 22 footballers were examined, in the second measurement only 15 players participated from the age of 15 to 21. Statistical analysis and comparison of both studies was carried out for a group of 15 people participating in the study twice.Results: Over half of footballers consumed less than 2,1 litres of fluids a day. All competitors consumed drinks during training, however, the supply of liquids was at a low level, because they drank a maximum of 1 litre of liquids. Every day and during the training, players most often consumed water (53.3%). There were statistically significant differences in the frequency of tea consumption - in the summer it was lower and the amount of water consumed, which in the summer season increased (p = 0.038). The Internet was the most common source of nutrition information for players (93.3%). Nearly half of the respondents (46.7%) experienced drowsiness, which was a symptom indicating dehydration of the body.Conclusions: Contenders did not follow the recommendations of proper body hydration during physical exercise, therefore it is necessary to conduct education in this area.pl
dc.abstract.plWstęp: Ważnym aspektem uprawiania sportu jest prawidłowe nawodnienie. Aby utrzymać odpowiedni bilans wodny w organizmie należy dbać o ilość, częstotliwość oraz rodzaj pobieranych płynów. Odwodnienie może powodować wiele negatywnych skutków tj. gorsze wyniki sportowe, osłabienie czy w skrajnym przypadku nawet śmierć. Cel: Celem badania jest ilościowa i jakościowa ocena spożycia płynów przez piłkarki klubu „Puszcza Niepołomice”.Materiał i metody: Metoda badawcza zastosowana w pracy to sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety aktywności fizycznej i ankiety zachowań żywieniowych oraz ocena składu ciała. Badania przeprowadzane były dwukrotnie – przed rozpoczęciem sezonu (w lutym 2018 roku) oraz w trakcie sezonu piłkarskiego (w lipcu 2018 roku). Podczas pierwszego pomiaru zbadano 22 piłkarki, w drugim pomiarze uczestniczyło jedynie 15 zawodniczek w wieku od 15 do 21 lat. Analiza statystyczna i porównanie obu badań zostało przeprowadzone dla grupy 15 piłkarek dwukrotnie uczestniczących w badaniach.Wyniki: Ponad połowa badanych spożywała mniej niż 2,1 litra płynów dziennie. Wszystkie zawodniczki spożywały napoje podczas treningu, jednakże podaż płynów kształtowała się na niskim poziomie, ponieważ wypijały maksymalnie 1 litr płynów. Najczęściej spożywana przez piłkarki w ciągu dnia oraz podczas treningu była woda (53,3%). Wykazano istotną statystycznie różnicę w częstotliwości spożycia herbaty, latem była niższa niż zimą oraz ilości pobieranej wody, która w sezonie letnim była większa niż zimą (p=0,038). Najczęstszym źródłem informacji żywieniowej zawodniczek był Internet (93,3%). U niemal połowy badanych (46,7%) występowała senność, która może być objawem wskazującym na występowanie odwodnienia organizmu. Wnioski: Zawodniczki nie realizowały zaleceń prawidłowego nawadniania organizmu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na płyny wynikającym z ich poziomu aktywności ruchowej. Niezbędne jest przeprowadzenie edukacji wśród zawodniczek w tym zakresie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.authorParzonka, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.reviewerBłaszczyk-Bębenek, Ewapl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:44:25Z
dc.date.available2020-07-28T02:44:25Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-135541-232346pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237635
dc.languagepolpl
dc.subject.enfluid intake, nutritional behaviour, physical activity, football, youth, womenpl
dc.subject.plpobranie płynów, zachowania żywieniowe, aktywność ruchowa, piłka nożna, młodzież, kobietypl
dc.titleOcena zachowań żywieniowych dotyczących pobrania płynów przez grupę piłkarek klubu sportowego „Puszcza Niepołomice"pl
dc.title.alternativeAssessment of nutritional behaviours regarding of the fluid intake by a group of footballers from the "Puszcza Niepołomice" sports club.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Hydration is an important aspect of practicing physical activity. In order to maintain a proper water balance in the body, it is necessary to take care of the quantity, frequency and type of fluids collected. Dehydration can cause many negative effects, i.e. worse sports results, weakness or even death in the extreme.Aim: The aim of the study is the quantitative and qualitative assessment of fluid intake by the footballers of the "Puszcza Niepołomice" club.Material and methods: The research method used in the work is a diagnostic survey using questionnaires of physical activity questionnaire and dietary behaviours survey and body composition assessment. The tests were carried out twice - before the start of the season (in February 2018) and during the football season (in July 2018). During the first measurement, 22 footballers were examined, in the second measurement only 15 players participated from the age of 15 to 21. Statistical analysis and comparison of both studies was carried out for a group of 15 people participating in the study twice.Results: Over half of footballers consumed less than 2,1 litres of fluids a day. All competitors consumed drinks during training, however, the supply of liquids was at a low level, because they drank a maximum of 1 litre of liquids. Every day and during the training, players most often consumed water (53.3%). There were statistically significant differences in the frequency of tea consumption - in the summer it was lower and the amount of water consumed, which in the summer season increased (p = 0.038). The Internet was the most common source of nutrition information for players (93.3%). Nearly half of the respondents (46.7%) experienced drowsiness, which was a symptom indicating dehydration of the body.Conclusions: Contenders did not follow the recommendations of proper body hydration during physical exercise, therefore it is necessary to conduct education in this area.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Ważnym aspektem uprawiania sportu jest prawidłowe nawodnienie. Aby utrzymać odpowiedni bilans wodny w organizmie należy dbać o ilość, częstotliwość oraz rodzaj pobieranych płynów. Odwodnienie może powodować wiele negatywnych skutków tj. gorsze wyniki sportowe, osłabienie czy w skrajnym przypadku nawet śmierć. Cel: Celem badania jest ilościowa i jakościowa ocena spożycia płynów przez piłkarki klubu „Puszcza Niepołomice”.Materiał i metody: Metoda badawcza zastosowana w pracy to sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety aktywności fizycznej i ankiety zachowań żywieniowych oraz ocena składu ciała. Badania przeprowadzane były dwukrotnie – przed rozpoczęciem sezonu (w lutym 2018 roku) oraz w trakcie sezonu piłkarskiego (w lipcu 2018 roku). Podczas pierwszego pomiaru zbadano 22 piłkarki, w drugim pomiarze uczestniczyło jedynie 15 zawodniczek w wieku od 15 do 21 lat. Analiza statystyczna i porównanie obu badań zostało przeprowadzone dla grupy 15 piłkarek dwukrotnie uczestniczących w badaniach.Wyniki: Ponad połowa badanych spożywała mniej niż 2,1 litra płynów dziennie. Wszystkie zawodniczki spożywały napoje podczas treningu, jednakże podaż płynów kształtowała się na niskim poziomie, ponieważ wypijały maksymalnie 1 litr płynów. Najczęściej spożywana przez piłkarki w ciągu dnia oraz podczas treningu była woda (53,3%). Wykazano istotną statystycznie różnicę w częstotliwości spożycia herbaty, latem była niższa niż zimą oraz ilości pobieranej wody, która w sezonie letnim była większa niż zimą (p=0,038). Najczęstszym źródłem informacji żywieniowej zawodniczek był Internet (93,3%). U niemal połowy badanych (46,7%) występowała senność, która może być objawem wskazującym na występowanie odwodnienia organizmu. Wnioski: Zawodniczki nie realizowały zaleceń prawidłowego nawadniania organizmu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na płyny wynikającym z ich poziomu aktywności ruchowej. Niezbędne jest przeprowadzenie edukacji wśród zawodniczek w tym zakresie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.authorpl
Parzonka, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.reviewerpl
Błaszczyk-Bębenek, Ewa
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:44:25Z
dc.date.available
2020-07-28T02:44:25Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-135541-232346
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237635
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fluid intake, nutritional behaviour, physical activity, football, youth, women
dc.subject.plpl
pobranie płynów, zachowania żywieniowe, aktywność ruchowa, piłka nożna, młodzież, kobiety
dc.titlepl
Ocena zachowań żywieniowych dotyczących pobrania płynów przez grupę piłkarek klubu sportowego „Puszcza Niepołomice"
dc.title.alternativepl
Assessment of nutritional behaviours regarding of the fluid intake by a group of footballers from the "Puszcza Niepołomice" sports club.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
58
Views per month
Views per city
Krakow
7
Wroclaw
7
Opole
5
Gdynia
4
Poznan
4
Frankfurt am Main
3
Rzeszów
3
Warsaw
3
Gdansk
2
Katowice
2

No access

No Thumbnail Available