Dziennikarz-celebryta w organizacjach medialnych XXI wieku traktowany jako zasób organizacji a zarządzanie humanistyczne. Analiza polskich stacji telewizyjnych

master
dc.abstract.enIn the diploma thesis was raised a problem of Polish broadcast journalism-celebrity phenomenon in the modern media organizations and managing them. The subjects of the study are the managers and television journalists. This work complies with the humanistic science of management, because it puts forward the issue of humanistic management in the world of journalism aimed at the market. In management, the economic trend is the dominant one, so the media are described as organizations where celebrity is treated as a resource. Thus, in the case of media organization management, celebrity is a step towards human dehumanization. The aim of the thesis is to show differences and to get acquainted with an opinion on the perception of journalists celebrities. The research method is ethnography, “Individual in Depth Interview”.pl
dc.abstract.plW pracy podjęto problem zjawiska celebryckości u współczesnych polskich dziennikarzy telewizyjnych oraz zarządzania nimi. Przedmiotem badań są menadżerowie i dziennikarze telewizyjni, celem – pokazanie różnic i poznanie opinii na temat dziennikarzy-celebrytów. Praca ta sytuuje się w humanistycznych naukach o zarządzaniu, ponieważ porusza problematykę zarządzania humanistycznego w świecie dziennikarstwa nastawionego na rynek. W praktyce zarządzania dominuje nurt ekonomiczny, dlatego media opisywane są jako organizacje, w których celebryta jest traktowany jako zasób. Tym samym w przypadku zarządzania organizacją medialną celebryckość jest krokiem w stronę odhumanizowania człowieka. W pracy wykorzystana została metoda badawcza, jaką jest etnografia w formie wywiadu pogłębionego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKreft, Janpl
dc.contributor.authorJuszczak, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKreft, Janpl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:05:48Z
dc.date.available2020-07-27T11:05:48Z
dc.date.submitted2017-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-118565-217184pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223625
dc.languagepolpl
dc.subject.enCELEBRITY – BROADCAST JOURNALISM – HUMANISTIC MANAGEMENT – MEDIA MANAGEMENT – RESOURCESpl
dc.subject.plCELEBRYTA – DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE – ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE – ZARZĄDZANIE MEDIAMI – ZASOBY ORGANIZACJIpl
dc.titleDziennikarz-celebryta w organizacjach medialnych XXI wieku traktowany jako zasób organizacji a zarządzanie humanistyczne. Analiza polskich stacji telewizyjnychpl
dc.title.alternativeJournalist-celebrity treated as an resource in the 21st century media organizations in reference to humanistic management. Analysis of Polish TV stations.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the diploma thesis was raised a problem of Polish broadcast journalism-celebrity phenomenon in the modern media organizations and managing them. The subjects of the study are the managers and television journalists. This work complies with the humanistic science of management, because it puts forward the issue of humanistic management in the world of journalism aimed at the market. In management, the economic trend is the dominant one, so the media are described as organizations where celebrity is treated as a resource. Thus, in the case of media organization management, celebrity is a step towards human dehumanization. The aim of the thesis is to show differences and to get acquainted with an opinion on the perception of journalists celebrities. The research method is ethnography, “Individual in Depth Interview”.
dc.abstract.plpl
W pracy podjęto problem zjawiska celebryckości u współczesnych polskich dziennikarzy telewizyjnych oraz zarządzania nimi. Przedmiotem badań są menadżerowie i dziennikarze telewizyjni, celem – pokazanie różnic i poznanie opinii na temat dziennikarzy-celebrytów. Praca ta sytuuje się w humanistycznych naukach o zarządzaniu, ponieważ porusza problematykę zarządzania humanistycznego w świecie dziennikarstwa nastawionego na rynek. W praktyce zarządzania dominuje nurt ekonomiczny, dlatego media opisywane są jako organizacje, w których celebryta jest traktowany jako zasób. Tym samym w przypadku zarządzania organizacją medialną celebryckość jest krokiem w stronę odhumanizowania człowieka. W pracy wykorzystana została metoda badawcza, jaką jest etnografia w formie wywiadu pogłębionego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kreft, Jan
dc.contributor.authorpl
Juszczak, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kreft, Jan
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:05:48Z
dc.date.available
2020-07-27T11:05:48Z
dc.date.submittedpl
2017-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-118565-217184
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223625
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CELEBRITY – BROADCAST JOURNALISM – HUMANISTIC MANAGEMENT – MEDIA MANAGEMENT – RESOURCES
dc.subject.plpl
CELEBRYTA – DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE – ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE – ZARZĄDZANIE MEDIAMI – ZASOBY ORGANIZACJI
dc.titlepl
Dziennikarz-celebryta w organizacjach medialnych XXI wieku traktowany jako zasób organizacji a zarządzanie humanistyczne. Analiza polskich stacji telewizyjnych
dc.title.alternativepl
Journalist-celebrity treated as an resource in the 21st century media organizations in reference to humanistic management. Analysis of Polish TV stations.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Gdansk
5
Warsaw
4
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gliwice
1
Kalisz
1
Katowice
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available