Charakterystyka astmy oskrzelowej w wieku podeszłym. Przegląd literatury

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Asthma is a chronic disease, companion sick person for many years. More and more often asthma is diagnosed in older people, which contributed to growth of interest in by this disease and its course linked to old age. Objective: The objective of this study was to show the characteristics of bronchial asthma in the elderly.Method: To select the relevant articles been applied method of literature review. Had been used a database PubMed Central Canada in the years 2012-2016. Been sought also publications in six selected scientific journals in the field of health sciences in the years 2007-2016. For the analysis were selected eleven publications from the years 2007 to 2016, which represent the current state of knowledge on the subject.Results: The analysis of selected publications shows that the characteristic for bronchial asthma in the elderly are: •The increased number of hospitalizations•The greater number of asthma exacerbations•The presence of comorbidities•The increased death rate due to asthma•The reduced quality of life•The problems with the differentiation of asthma from COPD•The diagnostic and therapeutic problems.Conclusions: Education of elderly patients should be targeted at improving the control of asthma in this age group. Also important are social campaigns drawing attention to the symptoms of asthma in the elderly, which are often underestimated. Knowing these symptoms would contribute to increasing recognisability of asthma and to acceleration the treatment process. An important role is also played by the patient's family.pl
dc.abstract.plWstęp: Astma oskrzelowa jest chorobą przewlekłą, towarzyszącą choremu przez wiele lat. Coraz częściej diagnozowana jest u osób starszych, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tą chorobą oraz jej przebiegiem związanym z podeszłym wiekiem. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było pokazanie cech charakterystycznych dla astmy oskrzelowej u osób starszych. Metody: Do wybrania odpowiednich prac zastosowano metodę przeglądu literatury. Wykorzystano bazę danych PubMed Central Canada z lat 2012-2016. Poszukiwano także publikacji w sześciu wybranych czasopismach naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu z lat 2007-2016. Do analizy wybrano 11 publikacji z lat 2007-2016, które przedstawiają aktualny stan wiedzy na ten temat.Wyniki: Analiza wybranych prac pokazała, że charakterystyczne dla astmy oskrzelowej u osób w podeszłym wieku są:•Zwiększona liczba hospitalizacji •Większa liczba zaostrzeń choroby•Obecność chorób współistniejących•Zwiększona umieralność z powodu astmy•Obniżona jakość życia•Problemy z różnicowaniem astmy z POChP•Problemy diagnostyczne i lecznicze.Wnioski: Edukacja starszych pacjentów powinna być ukierunkowana na polepszenie stopnia kontroli astmy w tej grupie wiekowej. Istotne są również kampanie społeczne zwracające uwagę na objawy astmy w podeszłym wieku, które często są bagatelizowane. Poznanie ich przyczyniłoby się do zwiększenia rozpoznawalności astmy oraz do przyspieszenia procesu leczenia. Ważną rolę odgrywa także rodzina chorego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.contributor.authorMaryon, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:20:05Z
dc.date.available2020-07-27T02:20:05Z
dc.date.submitted2016-10-11pl
dc.fieldofstudyinspekcja sanitarnapl
dc.identifier.apddiploma-109640-177053pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215691
dc.languagepolpl
dc.subject.enasthma, age, old age, quality of life.pl
dc.subject.plastma, wiek, wiek podeszły, jakość życiapl
dc.titleCharakterystyka astmy oskrzelowej w wieku podeszłym. Przegląd literaturypl
dc.title.alternativeCharacteristics of bronchial asthma in the elderly. Review of the literature.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Asthma is a chronic disease, companion sick person for many years. More and more often asthma is diagnosed in older people, which contributed to growth of interest in by this disease and its course linked to old age. Objective: The objective of this study was to show the characteristics of bronchial asthma in the elderly.Method: To select the relevant articles been applied method of literature review. Had been used a database PubMed Central Canada in the years 2012-2016. Been sought also publications in six selected scientific journals in the field of health sciences in the years 2007-2016. For the analysis were selected eleven publications from the years 2007 to 2016, which represent the current state of knowledge on the subject.Results: The analysis of selected publications shows that the characteristic for bronchial asthma in the elderly are: •The increased number of hospitalizations•The greater number of asthma exacerbations•The presence of comorbidities•The increased death rate due to asthma•The reduced quality of life•The problems with the differentiation of asthma from COPD•The diagnostic and therapeutic problems.Conclusions: Education of elderly patients should be targeted at improving the control of asthma in this age group. Also important are social campaigns drawing attention to the symptoms of asthma in the elderly, which are often underestimated. Knowing these symptoms would contribute to increasing recognisability of asthma and to acceleration the treatment process. An important role is also played by the patient's family.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Astma oskrzelowa jest chorobą przewlekłą, towarzyszącą choremu przez wiele lat. Coraz częściej diagnozowana jest u osób starszych, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tą chorobą oraz jej przebiegiem związanym z podeszłym wiekiem. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było pokazanie cech charakterystycznych dla astmy oskrzelowej u osób starszych. Metody: Do wybrania odpowiednich prac zastosowano metodę przeglądu literatury. Wykorzystano bazę danych PubMed Central Canada z lat 2012-2016. Poszukiwano także publikacji w sześciu wybranych czasopismach naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu z lat 2007-2016. Do analizy wybrano 11 publikacji z lat 2007-2016, które przedstawiają aktualny stan wiedzy na ten temat.Wyniki: Analiza wybranych prac pokazała, że charakterystyczne dla astmy oskrzelowej u osób w podeszłym wieku są:•Zwiększona liczba hospitalizacji •Większa liczba zaostrzeń choroby•Obecność chorób współistniejących•Zwiększona umieralność z powodu astmy•Obniżona jakość życia•Problemy z różnicowaniem astmy z POChP•Problemy diagnostyczne i lecznicze.Wnioski: Edukacja starszych pacjentów powinna być ukierunkowana na polepszenie stopnia kontroli astmy w tej grupie wiekowej. Istotne są również kampanie społeczne zwracające uwagę na objawy astmy w podeszłym wieku, które często są bagatelizowane. Poznanie ich przyczyniłoby się do zwiększenia rozpoznawalności astmy oraz do przyspieszenia procesu leczenia. Ważną rolę odgrywa także rodzina chorego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.contributor.authorpl
Maryon, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:20:05Z
dc.date.available
2020-07-27T02:20:05Z
dc.date.submittedpl
2016-10-11
dc.fieldofstudypl
inspekcja sanitarna
dc.identifier.apdpl
diploma-109640-177053
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215691
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
asthma, age, old age, quality of life.
dc.subject.plpl
astma, wiek, wiek podeszły, jakość życia
dc.titlepl
Charakterystyka astmy oskrzelowej w wieku podeszłym. Przegląd literatury
dc.title.alternativepl
Characteristics of bronchial asthma in the elderly. Review of the literature.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Kielce
3
Krakow
2
Malogoszcz
2
Pabianice
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Gatchina
1
Jawor
1

No access

No Thumbnail Available