Zachowania zdrowotne i wiedza osób w wieku 40-65 lat na temat chorób układu sercowo-naczyniowego.

master
dc.abstract.enCardiovascular diseases are main cause of mortality in the world. Every year 17 million people die because of them. Risk factors and health behaviors affect on formation cardiovascular disease. Prevention pose is an important role in counteracting cardiovascular disease. It should be focused on education on health behaviors and risk factors.The aim of this study was assessment of health behaviors and level of knowledge of cardiovascular disease of people aged 40 – 65.The study group consisted of 100 people aged 40 – 65, lived in malopolskie voivodeship. Diagnostic survey was methods, survey was technique, tool was a questionnaire authoring and Health Behavior Inventory. The study was conducted from 1 December 2015 to 30 April 2016.The study shows that women showed a higher pro – health practice than men. There is no connection between respondent’s health behaviors and their age and education.Respondents have a low level of knowledge about prevention of cardiovascular diseases. People who are presenting higher level of knowledge, have a higher pro – health behaviors. Health education should be implemation at an early stage in life. This can contribute to greater awareness of their own health and and selecting pro – health behaviors. Education should be available for everyone regardless of age, gender or education.pl
dc.abstract.plChoroby układu sercowo – naczyniowego są główną przyczyną śmiertelności na świecie, a każdego roku z ich powodu umiera ponad 17 milionów ludzi. Na powstawanie chorób układu sercowo – naczyniowego mają wpływ czynniki ryzyka oraz zachowania zdrowotne, jakimi wykazują się ludzie. Istotną rolę w zapobieganiu schorzeniom układu krążenia odgrywa profilaktyka ukierunkowana na edukację społeczeństwa, na temat zachowań zdrowotnych oraz czynników wpływających na powstawanie chorób.Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych oraz poziomu wiedzy osób w wieku od 40 do 65 lat na temat chorób układu sercowo – naczyniowego.Badaniem objęto grupę 100 osób w wieku od 40 do 65 lat, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, a narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych. Badanie przeprowadzono w okresie od 1 grudnia 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że kobiety wykazały się wyższą praktyką prozdrowotną niż mężczyźni. Nie wykazano zależności pomiędzy prezentowanymi zachowaniami zdrowotnymi, a wiekiem oraz miejscem zamieszkania respondentów. Badani mają niski poziom wiedzy na temat profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego. Osoby prezentujące większą wiedzę, wykazują się wyższymi zachowaniami prozdrowotnymi. Edukacja zdrowotna, wdrożona na wczesnym etapie życia człowieka, może przyczynić się do większej świadomości na temat własnego zdrowia oraz wybierania zachowań prozdrowotnych w życiu dorosłym. Powinna być ona dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.authorStołkowska, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.reviewerBonior, Joanna - 128830 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:39:23Z
dc.date.available2020-07-27T02:39:23Z
dc.date.submitted2016-10-20pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-109957-145142pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215988
dc.languagepolpl
dc.subject.encardiovascular diseases, risk factors, health behaviors, knowledge.pl
dc.subject.plchoroby układu sercowo – naczyniowego, czynniki ryzyka, wiedza, zachowania zdrowotne.pl
dc.titleZachowania zdrowotne i wiedza osób w wieku 40-65 lat na temat chorób układu sercowo-naczyniowego.pl
dc.title.alternativeHealth behaviors and knowledge about cardiovascular diseases of persons aged 40 - 65 yearspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cardiovascular diseases are main cause of mortality in the world. Every year 17 million people die because of them. Risk factors and health behaviors affect on formation cardiovascular disease. Prevention pose is an important role in counteracting cardiovascular disease. It should be focused on education on health behaviors and risk factors.The aim of this study was assessment of health behaviors and level of knowledge of cardiovascular disease of people aged 40 – 65.The study group consisted of 100 people aged 40 – 65, lived in malopolskie voivodeship. Diagnostic survey was methods, survey was technique, tool was a questionnaire authoring and Health Behavior Inventory. The study was conducted from 1 December 2015 to 30 April 2016.The study shows that women showed a higher pro – health practice than men. There is no connection between respondent’s health behaviors and their age and education.Respondents have a low level of knowledge about prevention of cardiovascular diseases. People who are presenting higher level of knowledge, have a higher pro – health behaviors. Health education should be implemation at an early stage in life. This can contribute to greater awareness of their own health and and selecting pro – health behaviors. Education should be available for everyone regardless of age, gender or education.
dc.abstract.plpl
Choroby układu sercowo – naczyniowego są główną przyczyną śmiertelności na świecie, a każdego roku z ich powodu umiera ponad 17 milionów ludzi. Na powstawanie chorób układu sercowo – naczyniowego mają wpływ czynniki ryzyka oraz zachowania zdrowotne, jakimi wykazują się ludzie. Istotną rolę w zapobieganiu schorzeniom układu krążenia odgrywa profilaktyka ukierunkowana na edukację społeczeństwa, na temat zachowań zdrowotnych oraz czynników wpływających na powstawanie chorób.Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych oraz poziomu wiedzy osób w wieku od 40 do 65 lat na temat chorób układu sercowo – naczyniowego.Badaniem objęto grupę 100 osób w wieku od 40 do 65 lat, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, a narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych. Badanie przeprowadzono w okresie od 1 grudnia 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że kobiety wykazały się wyższą praktyką prozdrowotną niż mężczyźni. Nie wykazano zależności pomiędzy prezentowanymi zachowaniami zdrowotnymi, a wiekiem oraz miejscem zamieszkania respondentów. Badani mają niski poziom wiedzy na temat profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego. Osoby prezentujące większą wiedzę, wykazują się wyższymi zachowaniami prozdrowotnymi. Edukacja zdrowotna, wdrożona na wczesnym etapie życia człowieka, może przyczynić się do większej świadomości na temat własnego zdrowia oraz wybierania zachowań prozdrowotnych w życiu dorosłym. Powinna być ona dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gawor, Anna - 129472
dc.contributor.authorpl
Stołkowska, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gawor, Anna - 129472
dc.contributor.reviewerpl
Bonior, Joanna - 128830
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:39:23Z
dc.date.available
2020-07-27T02:39:23Z
dc.date.submittedpl
2016-10-20
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-109957-145142
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215988
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cardiovascular diseases, risk factors, health behaviors, knowledge.
dc.subject.plpl
choroby układu sercowo – naczyniowego, czynniki ryzyka, wiedza, zachowania zdrowotne.
dc.titlepl
Zachowania zdrowotne i wiedza osób w wieku 40-65 lat na temat chorób układu sercowo-naczyniowego.
dc.title.alternativepl
Health behaviors and knowledge about cardiovascular diseases of persons aged 40 - 65 years
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
86
Views per month
Views per city
Krakow
16
Warsaw
5
Rzeszów
4
Daleszewo
3
Lodz
3
Radlin
3
Wroclaw
3
Chorzów
2
Dubienka
2
Jedlicze
2

No access

No Thumbnail Available