Usługa powszechna w prawie telekomunikacyjnym

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present the issue of universal service in the background of national regulations and the current situation in the telecommunications market. The first chapter of the thesis presents the concept of telecommunications law and its sources, both national and EU. The second chapter characterises the national regulatory authority of the telecommunications sector, presents the procedure to be followed before it and brings the issue of the running telecommunications business up. The third chapter is concerned with basic legal documents based on which telecommunications services are provided to end users. The fourth chapter indicates the rules regulating universal service, presents its concept and scope and brings the issue of choice the designated operator up and its obligations in this area. The fifth chapter presents an assessment of the availability, quality of provision and affordability of services included in the universal service in the domestic telecommunications market.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie problematyki usługi powszechnej na tle krajowych uregulowań oraz obecnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym. Pierwszy rozdział pracy prezentuje pojęcie prawa telekomunikacyjnego oraz jego źródła, zarówno krajowe jak i unijne. Drugi rozdział charakteryzuje krajowy organ regulacyjny sektora telekomunikacyjnego, przedstawia procedurę postępowania przed nim, a także porusza problematykę wykonywania telekomunikacyjnej działalności gospodarczej. Trzeci rozdział dotyczy podstawowych dokumentów prawnych w oparciu o które świadczone są usługi telekomunikacyjne użytkownikom końcowym. Czwarty rozdział wskazuje na przepisy regulujące usługę powszechną, prezentuje jej pojęcie oraz zakres, a także porusza problematykę wyboru operatora wyznaczonego i jego obowiązków z tym związanych. Rozdział piąty prezentuje ocenę dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej na krajowym rynku telekomunikacyjnym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorHabrat, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.reviewerDługosz, Tomasz - 127731 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:43:05Z
dc.date.available2020-07-26T17:43:05Z
dc.date.submitted2015-11-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-100583-83251pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207676
dc.languagepolpl
dc.subject.enuniversal service, telecommunications law, Office of Electronic Communications, President of the Office of Electronic Communications, providing telecommunications services to end-users, regulatory authoritypl
dc.subject.plusługa powszechna, prawo telekomunikacyjne, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym, organ regulacyjnypl
dc.titleUsługa powszechna w prawie telekomunikacyjnympl
dc.title.alternativeUniversal service in telecommunications lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present the issue of universal service in the background of national regulations and the current situation in the telecommunications market. The first chapter of the thesis presents the concept of telecommunications law and its sources, both national and EU. The second chapter characterises the national regulatory authority of the telecommunications sector, presents the procedure to be followed before it and brings the issue of the running telecommunications business up. The third chapter is concerned with basic legal documents based on which telecommunications services are provided to end users. The fourth chapter indicates the rules regulating universal service, presents its concept and scope and brings the issue of choice the designated operator up and its obligations in this area. The fifth chapter presents an assessment of the availability, quality of provision and affordability of services included in the universal service in the domestic telecommunications market.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie problematyki usługi powszechnej na tle krajowych uregulowań oraz obecnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym. Pierwszy rozdział pracy prezentuje pojęcie prawa telekomunikacyjnego oraz jego źródła, zarówno krajowe jak i unijne. Drugi rozdział charakteryzuje krajowy organ regulacyjny sektora telekomunikacyjnego, przedstawia procedurę postępowania przed nim, a także porusza problematykę wykonywania telekomunikacyjnej działalności gospodarczej. Trzeci rozdział dotyczy podstawowych dokumentów prawnych w oparciu o które świadczone są usługi telekomunikacyjne użytkownikom końcowym. Czwarty rozdział wskazuje na przepisy regulujące usługę powszechną, prezentuje jej pojęcie oraz zakres, a także porusza problematykę wyboru operatora wyznaczonego i jego obowiązków z tym związanych. Rozdział piąty prezentuje ocenę dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej na krajowym rynku telekomunikacyjnym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Habrat, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.reviewerpl
Długosz, Tomasz - 127731
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:43:05Z
dc.date.available
2020-07-26T17:43:05Z
dc.date.submittedpl
2015-11-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-100583-83251
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207676
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
universal service, telecommunications law, Office of Electronic Communications, President of the Office of Electronic Communications, providing telecommunications services to end-users, regulatory authority
dc.subject.plpl
usługa powszechna, prawo telekomunikacyjne, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym, organ regulacyjny
dc.titlepl
Usługa powszechna w prawie telekomunikacyjnym
dc.title.alternativepl
Universal service in telecommunications law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Poznan
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available