Wpływ kontrowersyjnych reklam na decyzje zakupowe polskich konsumentów.

master
dc.abstract.enThe work is devoted to the issue of controversial advertising and consumer behaviour. The aim of the survey was to get familiar with the opinions of Polish consumers on advertisements presenting controversial content. The tendency of recipients to purchase products presented in such advertising messages was analysed. Empirical research was conducted using an electronic survey questionnaire. Most of the respondents believe that they are willing to buy a product presented in advertisements perceived by them as controversial (44.3%). Out of the advertisements presented in the questionnaire, the message showing half-naked individuals would persuade the largest number of people to purchase (26.9%), while the picture depicting a hand devoid of fingers was convincing only for 2.9% of people. There is therefore a limit to the acceptability of controversial content, but on the basis of research results it can be concluded that erotic advertising is most positively received.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest problematyce reklam kontrowersyjnych oraz zachowań konsumenckich. Celem badań było poznanie opinii polskich konsumentów na temat reklam ukazujących kontrowersyjne treści. Analizie poddana została skłonność odbiorców do zakupu produktów prezentowanych w takich przekazach reklamowych. Badania empiryczne przeprowadzono stosując kwestionariusz ankiety rozsyłany elektronicznie. Większość ankietowanych uważa, że jest skłonna zakupić produkt prezentowany w reklamach odbieranych przez nich jako kontrowersyjne (44,3%). Spośród przedstawionych w ankiecie reklam przekaz ukazujący półnagie postaci nakłoniłby do zakupu najwięcej osób (26,9%), natomiast obraz przedstawiający dłoń pozbawioną palców był przekonujący jedynie dla 2,9% osób. Istnieje zatem granica akceptowalności treści kontrowersyjnych, jednak na podstawie wyników badań można stwierdzić, że w sposób najbardziej pozytywny są odbierane reklamy o zabarwieniu erotycznym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorRadlak, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:25:00Z
dc.date.available2020-07-27T11:25:00Z
dc.date.submitted2017-10-18pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-118886-200117pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223913
dc.languagepolpl
dc.subject.encontroversy - advertising psychology - purchasing decisionspl
dc.subject.plkontrowersja – psychologia reklamy – decyzje zakupowepl
dc.titleWpływ kontrowersyjnych reklam na decyzje zakupowe polskich konsumentów.pl
dc.title.alternativeThe influence of controversial advertisements on the purchase decisions of Polish consumers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is devoted to the issue of controversial advertising and consumer behaviour. The aim of the survey was to get familiar with the opinions of Polish consumers on advertisements presenting controversial content. The tendency of recipients to purchase products presented in such advertising messages was analysed. Empirical research was conducted using an electronic survey questionnaire. Most of the respondents believe that they are willing to buy a product presented in advertisements perceived by them as controversial (44.3%). Out of the advertisements presented in the questionnaire, the message showing half-naked individuals would persuade the largest number of people to purchase (26.9%), while the picture depicting a hand devoid of fingers was convincing only for 2.9% of people. There is therefore a limit to the acceptability of controversial content, but on the basis of research results it can be concluded that erotic advertising is most positively received.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest problematyce reklam kontrowersyjnych oraz zachowań konsumenckich. Celem badań było poznanie opinii polskich konsumentów na temat reklam ukazujących kontrowersyjne treści. Analizie poddana została skłonność odbiorców do zakupu produktów prezentowanych w takich przekazach reklamowych. Badania empiryczne przeprowadzono stosując kwestionariusz ankiety rozsyłany elektronicznie. Większość ankietowanych uważa, że jest skłonna zakupić produkt prezentowany w reklamach odbieranych przez nich jako kontrowersyjne (44,3%). Spośród przedstawionych w ankiecie reklam przekaz ukazujący półnagie postaci nakłoniłby do zakupu najwięcej osób (26,9%), natomiast obraz przedstawiający dłoń pozbawioną palców był przekonujący jedynie dla 2,9% osób. Istnieje zatem granica akceptowalności treści kontrowersyjnych, jednak na podstawie wyników badań można stwierdzić, że w sposób najbardziej pozytywny są odbierane reklamy o zabarwieniu erotycznym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Radlak, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:25:00Z
dc.date.available
2020-07-27T11:25:00Z
dc.date.submittedpl
2017-10-18
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-118886-200117
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223913
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
controversy - advertising psychology - purchasing decisions
dc.subject.plpl
kontrowersja – psychologia reklamy – decyzje zakupowe
dc.titlepl
Wpływ kontrowersyjnych reklam na decyzje zakupowe polskich konsumentów.
dc.title.alternativepl
The influence of controversial advertisements on the purchase decisions of Polish consumers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
5
Wroclaw
5
Dublin
2
Dąbrowa Górnicza
2
Gdansk
1
Katowice
1
Lodz
1
Rybnik
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available