Jerzy Bański : "Jaka geografia? : uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość" : głos w dyskusji

2013
journal article
article
3
cris.lastimport.wos2024-04-09T20:16:31Z
dc.abstract.enThis short paper has been provoked by the ideas and opinions contained in the paper by J. Bański entitled What form of geography? - determining factors and future outlooks. While J. Bański has almost completely overlooked the relationship between geography and Geographic Information Science and Technology (GIS&T), it is argued here that this relationships is vital to the future of geography. The author of this paper claims that Geographic Information Science (Goodchild, 1992) may offer a valuable theoretical background to geography seen as a science with a clear spatial identity. Equally critical for geography and geographers, geographic information technologies have undergone rapid development recently, due to a number of activities on the national, European or global scales. The latter include the setting up of spatial information infrastructures. Importantly, the technologies in question are being used more and more frequently by geographers in their everyday research work. The author concludes that the relationship between geography and GIS&T should be perceived as an opportunity which cannot be wasted. He further espouses high-quality geographical education as one of the ways in which full advantage of the latter can be taken.pl
dc.abstract.plNawiązując do artykułu J. Bańskiego Jaka geografia? – uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość wskazano na znaczenie teorii i technologii informacji geograficznej (Geographic Information Science and Technology, GIS&T) dla przyszłości geografii. Związek geografii i GIS&T został przez J. Bańskiego pominięty, tymczasem jest on ważny z punktu widzenia teorii geografii oraz szybkiego rozwoju technologii informacji geograficznej. Co do tej pierwszej kwestii, autor tej polemiki wyraża pogląd, że teoria informacji geograficznej (Geographic Information Science – Goodchild, 1992) może być uważana za teorię geografii postrzeganej jako nauka wyodrębniająca się spośród innych dzięki specyficznemu dla siebie ujęciu przestrzennemu. Z kolei w odniesieniu do technologii informacji geograficznej, autor wskazuje na ich szybki rozwój, wspierany różnymi przedsięwzięciami o skali krajowej, europejskiej lub globalnej (np. budowa infrastruktury informacji przestrzennej) i, co istotne, na coraz częstsze korzystanie z nich w badaniach prowadzonych przez geografów. Ścisły związek geografii i GIS&T jest dla tej pierwszej szansą, której nie można zmarnować, a jednym ze sposobów jej wykorzystania jest przedstawienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.contributor.authorKozak, Jacek - 129324 pl
dc.date.accessioned2015-05-16T12:03:58Z
dc.date.available2015-05-16T12:03:58Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical455-461pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume85pl
dc.identifier.doi10.7163/PrzG.2013.3.7pl
dc.identifier.eissn2300-8466pl
dc.identifier.issn0033-2143pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7214
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enGISpl
dc.subject.enGeographerspl
dc.subject.plgeografiapl
dc.subject.plGIS&Tpl
dc.subject.plteoria i technologia informacji geograficznejpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleJerzy Bański : "Jaka geografia? : uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość" : głos w dyskusjipl
dc.title.alternativeA reply to Jerzy Bański : "What form of geography? : determining factors and future outlooks"pl
dc.title.journalPrzegląd Geograficznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T20:16:31Z
dc.abstract.enpl
This short paper has been provoked by the ideas and opinions contained in the paper by J. Bański entitled What form of geography? - determining factors and future outlooks. While J. Bański has almost completely overlooked the relationship between geography and Geographic Information Science and Technology (GIS&T), it is argued here that this relationships is vital to the future of geography. The author of this paper claims that Geographic Information Science (Goodchild, 1992) may offer a valuable theoretical background to geography seen as a science with a clear spatial identity. Equally critical for geography and geographers, geographic information technologies have undergone rapid development recently, due to a number of activities on the national, European or global scales. The latter include the setting up of spatial information infrastructures. Importantly, the technologies in question are being used more and more frequently by geographers in their everyday research work. The author concludes that the relationship between geography and GIS&T should be perceived as an opportunity which cannot be wasted. He further espouses high-quality geographical education as one of the ways in which full advantage of the latter can be taken.
dc.abstract.plpl
Nawiązując do artykułu J. Bańskiego Jaka geografia? – uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość wskazano na znaczenie teorii i technologii informacji geograficznej (Geographic Information Science and Technology, GIS&T) dla przyszłości geografii. Związek geografii i GIS&T został przez J. Bańskiego pominięty, tymczasem jest on ważny z punktu widzenia teorii geografii oraz szybkiego rozwoju technologii informacji geograficznej. Co do tej pierwszej kwestii, autor tej polemiki wyraża pogląd, że teoria informacji geograficznej (Geographic Information Science – Goodchild, 1992) może być uważana za teorię geografii postrzeganej jako nauka wyodrębniająca się spośród innych dzięki specyficznemu dla siebie ujęciu przestrzennemu. Z kolei w odniesieniu do technologii informacji geograficznej, autor wskazuje na ich szybki rozwój, wspierany różnymi przedsięwzięciami o skali krajowej, europejskiej lub globalnej (np. budowa infrastruktury informacji przestrzennej) i, co istotne, na coraz częstsze korzystanie z nich w badaniach prowadzonych przez geografów. Ścisły związek geografii i GIS&T jest dla tej pierwszej szansą, której nie można zmarnować, a jednym ze sposobów jej wykorzystania jest przedstawienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
dc.contributor.authorpl
Kozak, Jacek - 129324
dc.date.accessioned
2015-05-16T12:03:58Z
dc.date.available
2015-05-16T12:03:58Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
455-461
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
85
dc.identifier.doipl
10.7163/PrzG.2013.3.7
dc.identifier.eissnpl
2300-8466
dc.identifier.issnpl
0033-2143
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7214
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
GIS
dc.subject.enpl
Geographers
dc.subject.plpl
geografia
dc.subject.plpl
GIS&T
dc.subject.plpl
teoria i technologia informacji geograficznej
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Jerzy Bański : "Jaka geografia? : uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość" : głos w dyskusji
dc.title.alternativepl
A reply to Jerzy Bański : "What form of geography? : determining factors and future outlooks"
dc.title.journalpl
Przegląd Geograficzny
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available