Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie KS "Płaszowianka"

master
dc.abstract.enThe subject of this Master’s thesis is an analysis of sport club management, using the Sports Club “Płaszowianka”, Kraków, as a case study. The main aim is to present the problems of management in a broader aspect, taking into regard the political and economic conditions affecting the functions of the clubs. The history of the club, and its activities and achievements in two sporting disciplines are also presented. The main focus of the thesis is an analysis of its activities, which allowed results to analyse the efficiency of the club. Management mistakes are highlighted, and the possibilities of their improvement are shown.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy magisterskiej jest analiza zarządzania klubem sportowym na przykładzie krakowskiego Klubu Sportowego „Płaszowianka”. Celem jest pokazanie problemu zarządzania w szerszym aspekcie uwzględniając warunki polityczne i gospodarcze wpływające na funkcjonowanie klubów sportowych. W pracy przedstawiona została historia Klubu Sportowego „Płaszowianka”, prowadzona działalność oraz osiągnięcia zawodników dwóch sekcji sportowych. Część główną pracy stanowi analiza jego działalności. Ocenie poddana została sprawność zarządcza klubu. Uwypuklone zostały błędy zarządzania oraz pokazane możliwości ich poprawy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorSkowron, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:50:31Z
dc.date.available2020-07-24T21:50:31Z
dc.date.submitted2013-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-83474-151828pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192927
dc.languagepolpl
dc.subject.enARCHERY, FOOTBALL, MANAGEMENT, ORGANISATION, SPORTS CLUBpl
dc.subject.plKLUB SPORTOWY, ŁUCZNICTWO, ORGANIZACJA, PIŁKA NOŻNA, ZARZĄDZANIEpl
dc.titleZarządzanie klubem sportowym na przykładzie KS "Płaszowianka"pl
dc.title.alternativeSport Club Management: the case study of Sport Club Płaszowiankapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this Master’s thesis is an analysis of sport club management, using the Sports Club “Płaszowianka”, Kraków, as a case study. The main aim is to present the problems of management in a broader aspect, taking into regard the political and economic conditions affecting the functions of the clubs. The history of the club, and its activities and achievements in two sporting disciplines are also presented. The main focus of the thesis is an analysis of its activities, which allowed results to analyse the efficiency of the club. Management mistakes are highlighted, and the possibilities of their improvement are shown.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy magisterskiej jest analiza zarządzania klubem sportowym na przykładzie krakowskiego Klubu Sportowego „Płaszowianka”. Celem jest pokazanie problemu zarządzania w szerszym aspekcie uwzględniając warunki polityczne i gospodarcze wpływające na funkcjonowanie klubów sportowych. W pracy przedstawiona została historia Klubu Sportowego „Płaszowianka”, prowadzona działalność oraz osiągnięcia zawodników dwóch sekcji sportowych. Część główną pracy stanowi analiza jego działalności. Ocenie poddana została sprawność zarządcza klubu. Uwypuklone zostały błędy zarządzania oraz pokazane możliwości ich poprawy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Skowron, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:50:31Z
dc.date.available
2020-07-24T21:50:31Z
dc.date.submittedpl
2013-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-83474-151828
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192927
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ARCHERY, FOOTBALL, MANAGEMENT, ORGANISATION, SPORTS CLUB
dc.subject.plpl
KLUB SPORTOWY, ŁUCZNICTWO, ORGANIZACJA, PIŁKA NOŻNA, ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie KS "Płaszowianka"
dc.title.alternativepl
Sport Club Management: the case study of Sport Club Płaszowianka
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Krakow
7
Poznan
6
Warsaw
5
Louvain-la-Neuve
4
Radzionkow
3
Wroclaw
3
Szczecin
2
Zielona Góra
2
Dublin
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available