Wpływ postanowień umowy spółki na wstąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spadkobierców zmarłego wspólnika

master
dc.abstract.enThis master thesis is about limiting or excluding beneficiaries of death shareholder from entering the company and also about limiting in sharing the share between the beneficiaries in a limited liability company. It is based on the article 183 of the Code of Commercial Partnerships and Companies. There are many practical problems with the interpretation of the art. 183 of Code of Commercial Partnerships and Companies such as indication of the beneficiaries that met the conditions of entering the company, identification of the moment in which the beneficiaries enter into testator's right of membership in the company and finally, what are the consequences of those clauses. One chapter of the master thesis is about inheritance in the situation when the clauses of limiting or excluding form entering the company were stated. In this part, there are many discrepancies about understanding of the article 183 of the Code of Commercial Partnerships and Companies. The question is whether the clauses of limiting or excluding from entering apply also to the beneficiary of a specific bequest of shares, as the article says only about the "beneficiaries". The Code of Commercial Partnerships and Companies regulates the issues that are the matter of this thesis in a limited scope. At the same time, multiplicity of cases based on the articles 183 and 184 of the Code, shows not only the theoretical, but also practical meaning of the issue.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest omówienie wpływu postanowień zawartych przez wspólników w umowie spółki, na podstawie art. 183 KSH, na wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Szczegółowo zostaną przedstawione ograniczenia i wyłączenia we wstąpieniu spadkobierców do spółki, a także ograniczenia w podziale odziedziczonego udziału (udziałów). W praktyce obrotu występują istotne problemy interpretacyjne związane m.in. ze wskazaniem podmiotu, który spełnił kryteria ograniczające wstąpienie do spółki czy też z określeniem momentu wstąpienia spadkobierców zmarłego wspólnika w stosunek członkostwa w spółce. Sporne jest również to jakie skutki wywołują opisane wyżej klauzule umowne.Jeden rozdział pracy zostanie poświęcony dziedziczeniu testamentowemu w sytuacji zastrzeżenia klauzul ograniczających lub wyłączających wstąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki. W tej dziedzinie, nie sposób pominąć rozbieżności interpretacyjnych dotyczących skuteczności zapisu zwykłego i windykacyjnego udziału czy też instytucji podstawienia. Artykuł 183 KSH obejmuje bowiem swoim literalnym brzmieniem jedynie „spadkobierców”. Nasuwa się zatem pytanie czy można traktować go rozszerzająco i zastosować również wobec zapisobierców. Ostatni rozdział pracy zostanie poświęcony dalszemu losowi udziałów, już po weryfikacji spadkobierców pod kątem spełnienia przesłanek wstąpienia do spółki, a więc spłacie niewstępujących wspólników oraz podziale udziałów objętych przez spadkobierców. Wiele problemów wiąże się ponadto z ustanowieniem wspólnego przedstawiciela dla współuprawnionych z udziału i zakresem jego umocowania, ze zniesieniem wspólności udziałów czy spłatą poszczególnych spadkobierców. Między spadkobiercami, którzy wstąpią do spółki, powstaje stosunek współuprawnienia w zakresie praw łączących się z udziałem. Spadkobierca, który jedynie obejmuje udziały, ale nie wyraża woli uczestnictwa w spółce, nie wchodzi ze spółką w stosunek członkostwa. Dlatego posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze równa się posiadaniu statutu wspólnika w spółce. Omówiony zostanie również proces wyznaczenia przez współuprawnionych z udziałów wspólnego przedstawiciela do wykonywania ich praw, który działa w sferze prawnej współuprawnionych i przysługuje mu umocowanie do wykonywania ich wszelkich uprawnień. Kodeks spółek handlowych w bardzo ograniczonym zakresie reguluje kwestie będące przedmiotem niniejszej pracy, co rodzi wiele problemów interpretacyjnych. Jednocześnie wielość orzeczeń sądowych w zakresie art. 183 i 184 KSH świadczy również o praktycznym, a nie jedynie teoretycznym, znaczeniu tego tematu. Niestety, co wynika z poczynionych w pracy rozważań, regulacja ta nie jest do końca klarowna.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.authorBoroń, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.reviewerSuliński, Grzegorz - 132160 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:40:30Z
dc.date.available2020-07-27T17:40:30Z
dc.date.submitted2018-06-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-125044-180136pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229294
dc.languagepolpl
dc.subject.enshare, limited liability company, testator, beneficiaries, shareholder, beneficiary of a specific bequest of shares, inheritance, the article 183 of the Code of Commercial Partnerships and Companies.pl
dc.subject.pludział w spółce z o.o., spółka z o.o., art. 183 KSH, dziedziczenie, wstąpienie do spółki, zapis windykacyjny, wspólnicy, spadkobiercy, zapis zwykły, podstawienie, wspólny przedstawiciel, wspólność udziału.pl
dc.titleWpływ postanowień umowy spółki na wstąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spadkobierców zmarłego wspólnikapl
dc.title.alternativeThe impact of the provisions of the articles of association on the deceased shareholder's beneficiaries entering into the limited liability companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis is about limiting or excluding beneficiaries of death shareholder from entering the company and also about limiting in sharing the share between the beneficiaries in a limited liability company. It is based on the article 183 of the Code of Commercial Partnerships and Companies. There are many practical problems with the interpretation of the art. 183 of Code of Commercial Partnerships and Companies such as indication of the beneficiaries that met the conditions of entering the company, identification of the moment in which the beneficiaries enter into testator's right of membership in the company and finally, what are the consequences of those clauses. One chapter of the master thesis is about inheritance in the situation when the clauses of limiting or excluding form entering the company were stated. In this part, there are many discrepancies about understanding of the article 183 of the Code of Commercial Partnerships and Companies. The question is whether the clauses of limiting or excluding from entering apply also to the beneficiary of a specific bequest of shares, as the article says only about the "beneficiaries". The Code of Commercial Partnerships and Companies regulates the issues that are the matter of this thesis in a limited scope. At the same time, multiplicity of cases based on the articles 183 and 184 of the Code, shows not only the theoretical, but also practical meaning of the issue.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest omówienie wpływu postanowień zawartych przez wspólników w umowie spółki, na podstawie art. 183 KSH, na wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Szczegółowo zostaną przedstawione ograniczenia i wyłączenia we wstąpieniu spadkobierców do spółki, a także ograniczenia w podziale odziedziczonego udziału (udziałów). W praktyce obrotu występują istotne problemy interpretacyjne związane m.in. ze wskazaniem podmiotu, który spełnił kryteria ograniczające wstąpienie do spółki czy też z określeniem momentu wstąpienia spadkobierców zmarłego wspólnika w stosunek członkostwa w spółce. Sporne jest również to jakie skutki wywołują opisane wyżej klauzule umowne.Jeden rozdział pracy zostanie poświęcony dziedziczeniu testamentowemu w sytuacji zastrzeżenia klauzul ograniczających lub wyłączających wstąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki. W tej dziedzinie, nie sposób pominąć rozbieżności interpretacyjnych dotyczących skuteczności zapisu zwykłego i windykacyjnego udziału czy też instytucji podstawienia. Artykuł 183 KSH obejmuje bowiem swoim literalnym brzmieniem jedynie „spadkobierców”. Nasuwa się zatem pytanie czy można traktować go rozszerzająco i zastosować również wobec zapisobierców. Ostatni rozdział pracy zostanie poświęcony dalszemu losowi udziałów, już po weryfikacji spadkobierców pod kątem spełnienia przesłanek wstąpienia do spółki, a więc spłacie niewstępujących wspólników oraz podziale udziałów objętych przez spadkobierców. Wiele problemów wiąże się ponadto z ustanowieniem wspólnego przedstawiciela dla współuprawnionych z udziału i zakresem jego umocowania, ze zniesieniem wspólności udziałów czy spłatą poszczególnych spadkobierców. Między spadkobiercami, którzy wstąpią do spółki, powstaje stosunek współuprawnienia w zakresie praw łączących się z udziałem. Spadkobierca, który jedynie obejmuje udziały, ale nie wyraża woli uczestnictwa w spółce, nie wchodzi ze spółką w stosunek członkostwa. Dlatego posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze równa się posiadaniu statutu wspólnika w spółce. Omówiony zostanie również proces wyznaczenia przez współuprawnionych z udziałów wspólnego przedstawiciela do wykonywania ich praw, który działa w sferze prawnej współuprawnionych i przysługuje mu umocowanie do wykonywania ich wszelkich uprawnień. Kodeks spółek handlowych w bardzo ograniczonym zakresie reguluje kwestie będące przedmiotem niniejszej pracy, co rodzi wiele problemów interpretacyjnych. Jednocześnie wielość orzeczeń sądowych w zakresie art. 183 i 184 KSH świadczy również o praktycznym, a nie jedynie teoretycznym, znaczeniu tego tematu. Niestety, co wynika z poczynionych w pracy rozważań, regulacja ta nie jest do końca klarowna.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.authorpl
Boroń, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.reviewerpl
Suliński, Grzegorz - 132160
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:40:30Z
dc.date.available
2020-07-27T17:40:30Z
dc.date.submittedpl
2018-06-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-125044-180136
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229294
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
share, limited liability company, testator, beneficiaries, shareholder, beneficiary of a specific bequest of shares, inheritance, the article 183 of the Code of Commercial Partnerships and Companies.
dc.subject.plpl
udział w spółce z o.o., spółka z o.o., art. 183 KSH, dziedziczenie, wstąpienie do spółki, zapis windykacyjny, wspólnicy, spadkobiercy, zapis zwykły, podstawienie, wspólny przedstawiciel, wspólność udziału.
dc.titlepl
Wpływ postanowień umowy spółki na wstąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spadkobierców zmarłego wspólnika
dc.title.alternativepl
The impact of the provisions of the articles of association on the deceased shareholder's beneficiaries entering into the limited liability company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Katowice
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1
Rydzyna
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available