Rozpoznanie i rozumienie przez dzieci w późnym dzieciństwie reklam typu lokowanie produktu

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to examine whether children aged seven and nine years to recognize the form of a custom ad type, product placement, and whether they show understanding of its intentions. Additionally, we studied, occurring relationship between recognition and understanding of advertising and the ability of children to undertake a socio-cognitive.The study involved 49 children aged 7 and 9 years old. It was confirmed that nine years old children better recognize the type of advertising, product placement of seven years old children. Form of audiovisual advertising is better recognized for visual form. Older children have a better understanding of the intentions of product placement, as measured by verbal, whereas the method of non-verbal no differences were noted between the groups. There were no relationship between the understanding of the intentions of the ad and the ability of children to undertake a socio-cognitive or recognition between product placement and understanding the intentions of this type of advertising.pl
dc.abstract.plCelem niniejszego badania było sprawdzenie, czy dzieci w wieku siedmiu i dziewięciu lat rozpoznają niestandardową formę reklamy typu lokowanie produktu oraz czy wykazują rozumienie jej intencji. Dodatkowo badano, jakie zachodzą związki pomiędzy rozpoznawaniem i rozumieniem reklamy a zdolnością dzieci do podejmowania perspektywy społeczno-poznawczej.W badaniu wzięło udział 49 dzieci w wieku 7 i 9 lat. Potwierdzono, że dziewięcioletnie dzieci lepiej rozpoznają reklamę typu lokowanie produktu od dzieci siedmioletnich. Forma audiowizualna reklamy jest lepiej rozpoznawana od formy wizualnej. Dzieci starsze wykazują lepsze rozumienie intencji lokowania produktu, mierzone metodą werbalną, natomiast przy metodzie niewerbalnej nie zauważono różnic między grupami. Nie wykazano zależności między rozumieniem intencji reklamy a zdolnością dzieci do podejmowania perspektywy społeczno-poznawczej ani między rozpoznawaniem lokowania produktu a rozumieniem intencji tego typu reklamy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKubicka, Dorota - 129610 pl
dc.contributor.authorMarciniak, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKubicka, Dorota - 129610 pl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Anna - 129028 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:38:43Z
dc.date.available2020-07-27T03:38:43Z
dc.date.submitted2016-10-06pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-110858-136784pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216820
dc.languagepolpl
dc.subject.enproduct placement, advertising, children, theory of mind, recognizing advertising, understanding the intentions of advertisingpl
dc.subject.pllokowanie produktu, reklama, dzieci, teorie umysłu, rozpoznawanie reklamy, rozumienie intencji reklamypl
dc.titleRozpoznanie i rozumienie przez dzieci w późnym dzieciństwie reklam typu lokowanie produktupl
dc.title.alternativeRecognising and understanding product placement by children in their late childhoodpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to examine whether children aged seven and nine years to recognize the form of a custom ad type, product placement, and whether they show understanding of its intentions. Additionally, we studied, occurring relationship between recognition and understanding of advertising and the ability of children to undertake a socio-cognitive.The study involved 49 children aged 7 and 9 years old. It was confirmed that nine years old children better recognize the type of advertising, product placement of seven years old children. Form of audiovisual advertising is better recognized for visual form. Older children have a better understanding of the intentions of product placement, as measured by verbal, whereas the method of non-verbal no differences were noted between the groups. There were no relationship between the understanding of the intentions of the ad and the ability of children to undertake a socio-cognitive or recognition between product placement and understanding the intentions of this type of advertising.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszego badania było sprawdzenie, czy dzieci w wieku siedmiu i dziewięciu lat rozpoznają niestandardową formę reklamy typu lokowanie produktu oraz czy wykazują rozumienie jej intencji. Dodatkowo badano, jakie zachodzą związki pomiędzy rozpoznawaniem i rozumieniem reklamy a zdolnością dzieci do podejmowania perspektywy społeczno-poznawczej.W badaniu wzięło udział 49 dzieci w wieku 7 i 9 lat. Potwierdzono, że dziewięcioletnie dzieci lepiej rozpoznają reklamę typu lokowanie produktu od dzieci siedmioletnich. Forma audiowizualna reklamy jest lepiej rozpoznawana od formy wizualnej. Dzieci starsze wykazują lepsze rozumienie intencji lokowania produktu, mierzone metodą werbalną, natomiast przy metodzie niewerbalnej nie zauważono różnic między grupami. Nie wykazano zależności między rozumieniem intencji reklamy a zdolnością dzieci do podejmowania perspektywy społeczno-poznawczej ani między rozpoznawaniem lokowania produktu a rozumieniem intencji tego typu reklamy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kubicka, Dorota - 129610
dc.contributor.authorpl
Marciniak, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kubicka, Dorota - 129610
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Anna - 129028
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:38:43Z
dc.date.available
2020-07-27T03:38:43Z
dc.date.submittedpl
2016-10-06
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-110858-136784
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216820
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
product placement, advertising, children, theory of mind, recognizing advertising, understanding the intentions of advertising
dc.subject.plpl
lokowanie produktu, reklama, dzieci, teorie umysłu, rozpoznawanie reklamy, rozumienie intencji reklamy
dc.titlepl
Rozpoznanie i rozumienie przez dzieci w późnym dzieciństwie reklam typu lokowanie produktu
dc.title.alternativepl
Recognising and understanding product placement by children in their late childhood
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Obrowo
1
Radomsko
1
Sandomierz
1

No access

No Thumbnail Available