Rekrutacja online kandydatów do pracy z pokolenia X, Y i Z

master
dc.abstract.enThe essence of the study is the perception of the online recruitment process by job candidates from Generation X, Y, Z. The study discusses such issues as recruitment methods, the use of new media in recruitment and their impact on the perception of the company through candidates. The survey was conducted using a questionnaire. The results of the survey showed that in the group of highly specialized employees, the feelings and requirements for the process are similar, regardless of age.pl
dc.abstract.plIstotą pracy magisterskiej jest postrzeganie procesu rekrutacji online przezkandydatów do pracy z generacji X, Y, Z. W pracy omówiono takie zagadnienia jak metody rekrutacyjne, wykorzystanie nowych mediów w rekrutacji oraz ich wpływ na odbiór firmy poprzez kandydatów. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza. Uzyskane wyniki badań pokazały, że w grupie wysoko wyspecjalizowanych pracowników odczucia i wymagania względem tego procesu są zbliżone, bez względu na wiek respondentówpl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSławik, Annapl
dc.contributor.authorBąba, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.contributor.reviewerSławik, Annapl
dc.date.accessioned2023-10-20T21:32:38Z
dc.date.available2023-10-20T21:32:38Z
dc.date.submitted2023-10-18pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-156400-245643pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321634
dc.languagepolpl
dc.subject.enrecruitment, employer branding, communication, generation X, generation Z, generation Y, e-recruitmentpl
dc.subject.plrekrutacja, employer branding, komunikacja, pokolenie X, pokolenie Z, pokolenie Y, e-rekrutacjapl
dc.titleRekrutacja online kandydatów do pracy z pokolenia X, Y i Zpl
dc.title.alternativeE-recruitment of job candidates from generation X, Y, Zpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The essence of the study is the perception of the online recruitment process by job candidates from Generation X, Y, Z. The study discusses such issues as recruitment methods, the use of new media in recruitment and their impact on the perception of the company through candidates. The survey was conducted using a questionnaire. The results of the survey showed that in the group of highly specialized employees, the feelings and requirements for the process are similar, regardless of age.
dc.abstract.plpl
Istotą pracy magisterskiej jest postrzeganie procesu rekrutacji online przezkandydatów do pracy z generacji X, Y, Z. W pracy omówiono takie zagadnienia jak metody rekrutacyjne, wykorzystanie nowych mediów w rekrutacji oraz ich wpływ na odbiór firmy poprzez kandydatów. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza. Uzyskane wyniki badań pokazały, że w grupie wysoko wyspecjalizowanych pracowników odczucia i wymagania względem tego procesu są zbliżone, bez względu na wiek respondentów
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sławik, Anna
dc.contributor.authorpl
Bąba, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.contributor.reviewerpl
Sławik, Anna
dc.date.accessioned
2023-10-20T21:32:38Z
dc.date.available
2023-10-20T21:32:38Z
dc.date.submittedpl
2023-10-18
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-156400-245643
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321634
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
recruitment, employer branding, communication, generation X, generation Z, generation Y, e-recruitment
dc.subject.plpl
rekrutacja, employer branding, komunikacja, pokolenie X, pokolenie Z, pokolenie Y, e-rekrutacja
dc.titlepl
Rekrutacja online kandydatów do pracy z pokolenia X, Y i Z
dc.title.alternativepl
E-recruitment of job candidates from generation X, Y, Z
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Warsaw
21
Krakow
5
Łomża
5
Lodz
3
Gliwice
2
Rzeszów
2
Bialystok
1
Cieszyn
1
Gmina Dobrcz
1
Jelenia Góra
1

No access

No Thumbnail Available
Collections