Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna niszy komórek macierzystych

licenciate
dc.abstract.enStem cells present in the bone marrow, brain, and skeletal muscle fibers occur in specialized and tissue-specific compartments called niches. They constitute a natural microenvironment that actively influence the proper functioning of stem cells, crucial for maintaining tissue homeostasis. Along with the progress of knowledge and research techniques, we learn more precisely the structure of individual cell niches and the roles they play in physiological and pathological conditions. This paper presents selected issues concerning the structure and function of three well-studied niches - hematopoietic, neuronal, and skeletal muscle stem cells. Current data on the different populations of companion cells and extracellular matrix elements occurring in niches and the oxygen concentration prevailing in them are discussed. It also describes how the interactions between the components of the niche and stem cells take place, and how these interactions affect the behavior of cells and what are the consequences of disturbed homeostasis of the entire system.pl
dc.abstract.plKomórki macierzyste obecne w szpiku kostnym, mózgu i włóknach mięśni szkieletowych, występują w wyspecjalizowanych i specyficznych dla danej tkanki kompartymentach nazywanych niszami. Stanowią one naturalne mikrośrodowisko, które aktywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie komórek macierzystych, kluczowe dla utrzymania homeostazy tkankowej. Wraz z postępem wiedzy i technik badawczych coraz dokładniej poznajemy strukturę poszczególnych nisz komórkowych oraz role jakie pełnią w warunkach fizjologicznych i stanach patologicznych. W tej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące budowy i funkcji trzech dobrze zbadanych nisz – hematopoetycznych, neuronalnych i mięśniowych komórek macierzystych. Omówiono aktualne dane na temat występujących w niszach różnych populacji komórek współtowarzyszących i elementów macierzy zewnątrzkomórkowej oraz warunków tlenowych jakie w nich panują. Opisano również w jaki sposób dochodzi do interakcji pomiędzy składnikami niszy a komórkami macierzystymi, oraz jak te oddziaływania wpływają na zachowanie komórek i jakie konsekwencje niosą za sobą zaburzenia homeostazy całego układu.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKarasiński, Janusz - 128646 pl
dc.contributor.authorMichno, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKarasiński, Janusz - 128646 pl
dc.contributor.reviewerHofman, Sebastian - 128333 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:55:29Z
dc.date.available2020-10-20T18:55:29Z
dc.date.submitted2020-09-08pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-139007-245985pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248896
dc.languagepolpl
dc.subject.encell niche, hematopoietic stem cells, neural stem cells, skeletal muscle satellite stem cells, extracellular matrix, integrins, hypoxia, hypoxia-inducible factorpl
dc.subject.plnisza komórkowa, hematopoetyczne komórki macierzyste, neuronalne komórki macierzyste, macierzyste komórki satelitarne mięśni szkieletowych, macierz zewnątrzkomórkowa, integryny, hipoksja, czynnik indukowany hipoksjąpl
dc.titleCharakterystyka strukturalna i funkcjonalna niszy komórek macierzystychpl
dc.title.alternativeStructural and functional characteristics of the stem cell nichepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Stem cells present in the bone marrow, brain, and skeletal muscle fibers occur in specialized and tissue-specific compartments called niches. They constitute a natural microenvironment that actively influence the proper functioning of stem cells, crucial for maintaining tissue homeostasis. Along with the progress of knowledge and research techniques, we learn more precisely the structure of individual cell niches and the roles they play in physiological and pathological conditions. This paper presents selected issues concerning the structure and function of three well-studied niches - hematopoietic, neuronal, and skeletal muscle stem cells. Current data on the different populations of companion cells and extracellular matrix elements occurring in niches and the oxygen concentration prevailing in them are discussed. It also describes how the interactions between the components of the niche and stem cells take place, and how these interactions affect the behavior of cells and what are the consequences of disturbed homeostasis of the entire system.
dc.abstract.plpl
Komórki macierzyste obecne w szpiku kostnym, mózgu i włóknach mięśni szkieletowych, występują w wyspecjalizowanych i specyficznych dla danej tkanki kompartymentach nazywanych niszami. Stanowią one naturalne mikrośrodowisko, które aktywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie komórek macierzystych, kluczowe dla utrzymania homeostazy tkankowej. Wraz z postępem wiedzy i technik badawczych coraz dokładniej poznajemy strukturę poszczególnych nisz komórkowych oraz role jakie pełnią w warunkach fizjologicznych i stanach patologicznych. W tej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące budowy i funkcji trzech dobrze zbadanych nisz – hematopoetycznych, neuronalnych i mięśniowych komórek macierzystych. Omówiono aktualne dane na temat występujących w niszach różnych populacji komórek współtowarzyszących i elementów macierzy zewnątrzkomórkowej oraz warunków tlenowych jakie w nich panują. Opisano również w jaki sposób dochodzi do interakcji pomiędzy składnikami niszy a komórkami macierzystymi, oraz jak te oddziaływania wpływają na zachowanie komórek i jakie konsekwencje niosą za sobą zaburzenia homeostazy całego układu.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Karasiński, Janusz - 128646
dc.contributor.authorpl
Michno, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Karasiński, Janusz - 128646
dc.contributor.reviewerpl
Hofman, Sebastian - 128333
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:55:29Z
dc.date.available
2020-10-20T18:55:29Z
dc.date.submittedpl
2020-09-08
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-139007-245985
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248896
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cell niche, hematopoietic stem cells, neural stem cells, skeletal muscle satellite stem cells, extracellular matrix, integrins, hypoxia, hypoxia-inducible factor
dc.subject.plpl
nisza komórkowa, hematopoetyczne komórki macierzyste, neuronalne komórki macierzyste, macierzyste komórki satelitarne mięśni szkieletowych, macierz zewnątrzkomórkowa, integryny, hipoksja, czynnik indukowany hipoksją
dc.titlepl
Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna niszy komórek macierzystych
dc.title.alternativepl
Structural and functional characteristics of the stem cell niche
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Katowice
1
Lublin
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available