Zasada domniemania niewinności a media

master
dc.abstract.enThe central subject of the following thesis is the legal character of the presumtion of innocence in relation to freedom of media. The first part describes presumption of innocence in abstract including both its functions and substantive elements. Second part gives a short overview of freedom of speech and freedom of mass media in the light of the case-law of the European Court of Human Rights and the Polish law. Third chapter contains analysis of the Press Law and the new Prosecution Service Act. The general conclusion at the end of the thesis is supplemented with de lege ferenda postulates that could be implemented into the Press Law.pl
dc.abstract.plPraca magisterska ma na celu przedstawienie charakteru prawnego zasady domniemania niewinności i przeciwstawienie jej zasadzie wolności mediów. W pierwszym rozdziale opisana została zasada domniemania niewinności in abstracto, przedstawiono jej funkcje oraz poszczególne elementy. W drugim rozdziale zaprezentowano gwarancje wolności słowa i mediów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz prawie polskim. Trzeci rozdział skupia się na analizie art. 13 Prawa prasowego w praktyce oraz uprawnień informacyjnych wynikających z nowego prawa o prokuraturze. Poruszony został problem braku zmian w prawie prasowym oraz trudności z jego stosowaniem do publikacji internetowych. Wraz z podsumowaniem zawartym na końcu pracy, wysunięto postulaty de lege ferenda w zakresie prawa prasowego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDadak, Wojciech - 127683 pl
dc.contributor.authorDobroś, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDadak, Wojciech - 127683 pl
dc.contributor.reviewerDrzazga, Edytapl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:35:26Z
dc.date.available2020-07-27T01:35:26Z
dc.date.submitted2016-09-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-108903-142128pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215007
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Presumption of Innocence, freedom of speech, freedom od media, media, Press law, Prosecution Service Actpl
dc.subject.plzasada domniemania niewinności, wolność słowa, wolność mediów, media, prawo prasowe, prawo o prokuraturzepl
dc.titleZasada domniemania niewinności a mediapl
dc.title.alternativeThe Presumption of Innocence and mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The central subject of the following thesis is the legal character of the presumtion of innocence in relation to freedom of media. The first part describes presumption of innocence in abstract including both its functions and substantive elements. Second part gives a short overview of freedom of speech and freedom of mass media in the light of the case-law of the European Court of Human Rights and the Polish law. Third chapter contains analysis of the Press Law and the new Prosecution Service Act. The general conclusion at the end of the thesis is supplemented with de lege ferenda postulates that could be implemented into the Press Law.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska ma na celu przedstawienie charakteru prawnego zasady domniemania niewinności i przeciwstawienie jej zasadzie wolności mediów. W pierwszym rozdziale opisana została zasada domniemania niewinności in abstracto, przedstawiono jej funkcje oraz poszczególne elementy. W drugim rozdziale zaprezentowano gwarancje wolności słowa i mediów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz prawie polskim. Trzeci rozdział skupia się na analizie art. 13 Prawa prasowego w praktyce oraz uprawnień informacyjnych wynikających z nowego prawa o prokuraturze. Poruszony został problem braku zmian w prawie prasowym oraz trudności z jego stosowaniem do publikacji internetowych. Wraz z podsumowaniem zawartym na końcu pracy, wysunięto postulaty de lege ferenda w zakresie prawa prasowego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dadak, Wojciech - 127683
dc.contributor.authorpl
Dobroś, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dadak, Wojciech - 127683
dc.contributor.reviewerpl
Drzazga, Edyta
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:35:26Z
dc.date.available
2020-07-27T01:35:26Z
dc.date.submittedpl
2016-09-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-108903-142128
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215007
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Presumption of Innocence, freedom of speech, freedom od media, media, Press law, Prosecution Service Act
dc.subject.plpl
zasada domniemania niewinności, wolność słowa, wolność mediów, media, prawo prasowe, prawo o prokuraturze
dc.titlepl
Zasada domniemania niewinności a media
dc.title.alternativepl
The Presumption of Innocence and media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Poznan
7
Warsaw
6
Wroclaw
5
Dublin
3
Chojnice
1
Debe Wielkie
1
Ełk
1
Gorzów Wielkopolski
1
Kielce
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available