Opieka okołooperacyjna nad pacjentem po laparotomii z powodu powikłań choroby Leśniowskiego-Crohna

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: ​Crohn's disease is a chronic inflammatory disease, which can affect any part of the digestive system from mouth to anus. Not only does it affect a person physically but can also affect one's mental state, social relations, and spirituality. The aim of the treatment and care is first and foremost improvement of patient's life quality by extending diseasas's remission time span. Purpose: ​The aim of this thesis was to recognize and present health problems that affect patient with health complications caused by Crohn's disease in perioperative period, when carried out according to Dorothea Orem's care theory. Results: ​Some of patient's main health problems in the perioperative period were: life-threatening condition due to mechanical obstruction, the risk of postoperative bleeding, pain, dyspnoea and lack of self-care. In order to eliminate existing health problems methods such as compensating care and education were used. The role of the nurse in patient care included: designation and fulfillment of lack of self-care, participation in care-healing treatments, carrying out directed education, motivating to lifestyle changes: quitting smoking addiction, changes of eating habits and providing emotional support to the patients and family.pl
dc.abstract.plWstęp: ​Choroba Leśniowskiego-Crohna to przewlekła choroba zapalna, która może obejmować każdy odcinek przewodu pokarmowego od jamy ustnej do odbytu. Choroba ta oddziaływuje nie tylko na sferę fizyczną, lecz także na stan psychiczny, społeczny i duchowy człowieka. Celem leczenia i pielęgnacji jest przede wszystkim podwyższenie jakości życia chorego poprzez wydłużenie okresu remisji choroby. Cel pracy: ​Celem pracy było rozpoznanie i przedstawienie problemów zdrowotnych pacjenta z powikłaniami choroby Leśniowskiego-Crohna w okresie okołooperacyjnym, z zgodnie z teorią pielęgnowania Dorothy Orem. Wyniki: ​Do głównych problemów zdrowotnych pacjenta w okresie okołooperacyjnym należały: stan zagrożenia życia z powodu niedrożności mechanicznej, ryzyko wystąpienia krwawienia pooperacyjnego, ból, duszność oraz deficyt samoopieki. W celu eliminacji istniejących problemów zdrowotnych zastosowano system pielęgnowania kompensacyjny i wspierająco-edukacyjny. Rolą pielęgniarki w opiece nad pacjentem było: określenie i zaspokojenie deficytu samoopieki, udział w zabiegach pielęgnacyjno-leczniczych, prowadzenie ukierunkowanej edukacji, motywowanie do zmian stylu życia m.in.zaprzestanie palenia tytoniu, zmiany nawyków żywieniowych oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentowi i jego rodzinie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.authorRomańska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:12:21Z
dc.date.available2020-07-27T17:12:21Z
dc.date.submitted2018-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-124588-213194pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228868
dc.languagepolpl
dc.subject.en​ ​ Crohn's disease, complications, health problemspl
dc.subject.plChoroba Leśniowskiego-Crohna, powikłania, problemy zdrowotnepl
dc.titleOpieka okołooperacyjna nad pacjentem po laparotomii z powodu powikłań choroby Leśniowskiego-Crohnapl
dc.title.alternativePerioperative care of a patient after laparotomy due to complications of Leśniowski-Crohn's diseasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: ​Crohn's disease is a chronic inflammatory disease, which can affect any part of the digestive system from mouth to anus. Not only does it affect a person physically but can also affect one's mental state, social relations, and spirituality. The aim of the treatment and care is first and foremost improvement of patient's life quality by extending diseasas's remission time span. Purpose: ​The aim of this thesis was to recognize and present health problems that affect patient with health complications caused by Crohn's disease in perioperative period, when carried out according to Dorothea Orem's care theory. Results: ​Some of patient's main health problems in the perioperative period were: life-threatening condition due to mechanical obstruction, the risk of postoperative bleeding, pain, dyspnoea and lack of self-care. In order to eliminate existing health problems methods such as compensating care and education were used. The role of the nurse in patient care included: designation and fulfillment of lack of self-care, participation in care-healing treatments, carrying out directed education, motivating to lifestyle changes: quitting smoking addiction, changes of eating habits and providing emotional support to the patients and family.
dc.abstract.plpl
Wstęp: ​Choroba Leśniowskiego-Crohna to przewlekła choroba zapalna, która może obejmować każdy odcinek przewodu pokarmowego od jamy ustnej do odbytu. Choroba ta oddziaływuje nie tylko na sferę fizyczną, lecz także na stan psychiczny, społeczny i duchowy człowieka. Celem leczenia i pielęgnacji jest przede wszystkim podwyższenie jakości życia chorego poprzez wydłużenie okresu remisji choroby. Cel pracy: ​Celem pracy było rozpoznanie i przedstawienie problemów zdrowotnych pacjenta z powikłaniami choroby Leśniowskiego-Crohna w okresie okołooperacyjnym, z zgodnie z teorią pielęgnowania Dorothy Orem. Wyniki: ​Do głównych problemów zdrowotnych pacjenta w okresie okołooperacyjnym należały: stan zagrożenia życia z powodu niedrożności mechanicznej, ryzyko wystąpienia krwawienia pooperacyjnego, ból, duszność oraz deficyt samoopieki. W celu eliminacji istniejących problemów zdrowotnych zastosowano system pielęgnowania kompensacyjny i wspierająco-edukacyjny. Rolą pielęgniarki w opiece nad pacjentem było: określenie i zaspokojenie deficytu samoopieki, udział w zabiegach pielęgnacyjno-leczniczych, prowadzenie ukierunkowanej edukacji, motywowanie do zmian stylu życia m.in.zaprzestanie palenia tytoniu, zmiany nawyków żywieniowych oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentowi i jego rodzinie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.authorpl
Romańska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:12:21Z
dc.date.available
2020-07-27T17:12:21Z
dc.date.submittedpl
2018-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-124588-213194
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228868
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
​ ​ Crohn's disease, complications, health problems
dc.subject.plpl
Choroba Leśniowskiego-Crohna, powikłania, problemy zdrowotne
dc.titlepl
Opieka okołooperacyjna nad pacjentem po laparotomii z powodu powikłań choroby Leśniowskiego-Crohna
dc.title.alternativepl
Perioperative care of a patient after laparotomy due to complications of Leśniowski-Crohn's disease
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Katowice
4
Krakow
4
Braniewo
2
Dublin
2
Glowienka
2
Wroclaw
2
Żagań
2
Bialystok
1
Bühl
1

No access

No Thumbnail Available