Etnografia ideologii narodowych i analiza procesów unaradawiania : studia polskie Józefa Obrębskiego z perspektywy czasu

2018
book section
article
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorLubaś, Marcin - 130022 pl
dc.contributor.editorBagdanovìč, Ì. Èpl
dc.contributor.editorZaprudskì, S. Mpl
dc.contributor.editorKapyloǔ, Ì. Lpl
dc.contributor.editorМальдзіс, А. Іpl
dc.contributor.editorMalʹdzìs, A. Ìpl
dc.contributor.editorRagojša, V. Ppl
dc.contributor.editorSvìstunova, M. Ìpl
dc.contributor.editorSuša, A. Apl
dc.contributor.editorCyhun, G. Apl
dc.date.accession2019-03-21pl
dc.date.accessioned2019-03-26T08:42:33Z
dc.date.available2019-03-26T08:42:33Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalRecenzowane materiały z konferencji naukowej: "Białorusko-polskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe. Z okazji 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, dn. 21-23 czerwca 2018 r., Mińsk, Białoruś. Bibliogr. s.168-170. Red. podpisani na pub.: Багдановіч І. Э, Запрудскі С. М, Капылоў І. Л, Мальдзіс А. І, Прыгодзіч М. Р, Рагойша В. П, Свістунова М. І, Суша А. А, Цыхун Г. Аpl
dc.description.physical158-170pl
dc.description.publication0,75pl
dc.description.seriesAlbaruthenica
dc.description.seriesnumber38
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkhttps://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214782/1/Albaruthenica_38.pdfpl
dc.identifier.isbn978-985-566-676-0pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71382
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71382pl
dc.identifier.weblinkhttp://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214824/1/158-170.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerblrpl
dc.pubinfoMìnsk : BGUpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.sourceinfoliczba autorów 42; liczba stron 447; liczba arkuszy wydawniczych 28;pl
dc.subject.enJózef Obrębskipl
dc.subject.plJózef Obrębskipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleEtnografia ideologii narodowych i analiza procesów unaradawiania : studia polskie Józefa Obrębskiego z perspektywy czasupl
dc.title.alternativeEthnography of national ideologies and analysis of unaradding processes : Józef Obrębski's studies on the Polesia from the perspective of timepl
dc.title.containerБеларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча = Bielaruska-poĺskija moŭnyja, litaraturnyja, histaryčnyja i kuĺturnyja suviazi : da 220-hoddzia z dnia naradžennia Adama Mickieviča : zbornik artykulaŭ pa materyjalach mižnarodnaj navukovaj kanfierencypl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Lubaś, Marcin - 130022
dc.contributor.editorpl
Bagdanovìč, Ì. È
dc.contributor.editorpl
Zaprudskì, S. M
dc.contributor.editorpl
Kapyloǔ, Ì. L
dc.contributor.editorpl
Мальдзіс, А. І
dc.contributor.editorpl
Malʹdzìs, A. Ì
dc.contributor.editorpl
Ragojša, V. P
dc.contributor.editorpl
Svìstunova, M. Ì
dc.contributor.editorpl
Suša, A. A
dc.contributor.editorpl
Cyhun, G. A
dc.date.accessionpl
2019-03-21
dc.date.accessioned
2019-03-26T08:42:33Z
dc.date.available
2019-03-26T08:42:33Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Recenzowane materiały z konferencji naukowej: "Białorusko-polskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe. Z okazji 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, dn. 21-23 czerwca 2018 r., Mińsk, Białoruś. Bibliogr. s.168-170. Red. podpisani na pub.: Багдановіч І. Э, Запрудскі С. М, Капылоў І. Л, Мальдзіс А. І, Прыгодзіч М. Р, Рагойша В. П, Свістунова М. І, Суша А. А, Цыхун Г. А
dc.description.physicalpl
158-170
dc.description.publicationpl
0,75
dc.description.series
Albaruthenica
dc.description.seriesnumber
38
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.bookweblinkpl
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214782/1/Albaruthenica_38.pdf
dc.identifier.isbnpl
978-985-566-676-0
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71382
dc.identifier.uripl
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71382
dc.identifier.weblinkpl
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214824/1/158-170.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
blr
dc.pubinfopl
Mìnsk : BGU
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.sourceinfopl
liczba autorów 42; liczba stron 447; liczba arkuszy wydawniczych 28;
dc.subject.enpl
Józef Obrębski
dc.subject.plpl
Józef Obrębski
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Etnografia ideologii narodowych i analiza procesów unaradawiania : studia polskie Józefa Obrębskiego z perspektywy czasu
dc.title.alternativepl
Ethnography of national ideologies and analysis of unaradding processes : Józef Obrębski's studies on the Polesia from the perspective of time
dc.title.containerpl
Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча = Bielaruska-poĺskija moŭnyja, litaraturnyja, histaryčnyja i kuĺturnyja suviazi : da 220-hoddzia z dnia naradžennia Adama Mickieviča : zbornik artykulaŭ pa materyjalach mižnarodnaj navukovaj kanfierency
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available