Rola systemu ocen i wynagrodzeń w zarządzaniu zasobami ludzkimi krakowskich sądów rejonowych

master
dc.abstract.enThe topic of the following thesis is connected with chosen elements of the process of human resources management - employees’ assessment and salary in the district courts in Cracow. The aim of the work is to determine the role of selected elements in the process of total quality management. Chosen tools create and condition employees’ behavior. First two chapters consist of basic information about issues such as assessment and salary. Moreover, the crucial definitions and their aims, functions and rules are clearly described. The next chapter illustrates the characteristics of human resources in the courts and the employment structure as well. The principles of the individual employee’s assessment and salary are presented. The opinion poll illustrates the influence of assessment’s system and its goals on employees. Furthermore, the analysis is based on the source material like the report including the salary level and structure of employees between 2011 and 2013. At the end of the thesis, the conclusions are illustratedpl
dc.abstract.plTematyką pracy są wybrane elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi – ocenianie i wynagradzanie pracowników krakowskich sądów rejonowych. Praca jest próbą zanalizowania roli powyższych elementów w procesach zarządzania jednostek. Instrumenty te mają wpływ na kształtowanie jak i ukierunkowywanie zachowań pracowniczych. Dwa pierwsze rozdziały są ogólnym wprowadzeniem w zagadnienia ocen jak i wynagrodzeń. Przybliżona zostaje w nich teoria obejmująca zakres pracy. Wyjaśniają one kluczowe definicje związane z tą tematyką a także ujęto ich główne cele, funkcje i zasady. W kolejnym rozdziale dokonano charakterystyki zasobów ludzkich sądów oraz struktury zatrudnienia. Omówione zostały zasady oceniania jak też wynagradzania poszczególnych pracowników. W oparciu o badania ankietowe zanalizowano wpływ systemu ocen na pracowników i osiąganie zamierzonych poprzez system celów. Ponadto analizowano na podstawie materiałów źródłowych takich jak sprawozdania jednostek poziom i strukturę wynagrodzeń pracowników w latach 2011-2013. Na zakończenie analiz wysnuto wnioski.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorBednarczyk, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:23:19Z
dc.date.available2020-07-25T06:23:19Z
dc.date.submitted2014-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-92705-168310pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200834
dc.languagepolpl
dc.subject.enfunctions-assessment of employees-employee-system-salarypl
dc.subject.plfunkcje – ocena pracownicza – pracownik – system – wynagrodzeniepl
dc.titleRola systemu ocen i wynagrodzeń w zarządzaniu zasobami ludzkimi krakowskich sądów rejonowychpl
dc.title.alternativeThe role of assessment and salary system in human resources management in the district courts in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of the following thesis is connected with chosen elements of the process of human resources management - employees’ assessment and salary in the district courts in Cracow. The aim of the work is to determine the role of selected elements in the process of total quality management. Chosen tools create and condition employees’ behavior. First two chapters consist of basic information about issues such as assessment and salary. Moreover, the crucial definitions and their aims, functions and rules are clearly described. The next chapter illustrates the characteristics of human resources in the courts and the employment structure as well. The principles of the individual employee’s assessment and salary are presented. The opinion poll illustrates the influence of assessment’s system and its goals on employees. Furthermore, the analysis is based on the source material like the report including the salary level and structure of employees between 2011 and 2013. At the end of the thesis, the conclusions are illustrated
dc.abstract.plpl
Tematyką pracy są wybrane elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi – ocenianie i wynagradzanie pracowników krakowskich sądów rejonowych. Praca jest próbą zanalizowania roli powyższych elementów w procesach zarządzania jednostek. Instrumenty te mają wpływ na kształtowanie jak i ukierunkowywanie zachowań pracowniczych. Dwa pierwsze rozdziały są ogólnym wprowadzeniem w zagadnienia ocen jak i wynagrodzeń. Przybliżona zostaje w nich teoria obejmująca zakres pracy. Wyjaśniają one kluczowe definicje związane z tą tematyką a także ujęto ich główne cele, funkcje i zasady. W kolejnym rozdziale dokonano charakterystyki zasobów ludzkich sądów oraz struktury zatrudnienia. Omówione zostały zasady oceniania jak też wynagradzania poszczególnych pracowników. W oparciu o badania ankietowe zanalizowano wpływ systemu ocen na pracowników i osiąganie zamierzonych poprzez system celów. Ponadto analizowano na podstawie materiałów źródłowych takich jak sprawozdania jednostek poziom i strukturę wynagrodzeń pracowników w latach 2011-2013. Na zakończenie analiz wysnuto wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Bednarczyk, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:23:19Z
dc.date.available
2020-07-25T06:23:19Z
dc.date.submittedpl
2014-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-92705-168310
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200834
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
functions-assessment of employees-employee-system-salary
dc.subject.plpl
funkcje – ocena pracownicza – pracownik – system – wynagrodzenie
dc.titlepl
Rola systemu ocen i wynagrodzeń w zarządzaniu zasobami ludzkimi krakowskich sądów rejonowych
dc.title.alternativepl
The role of assessment and salary system in human resources management in the district courts in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Chandler
3
Krakow
3
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Poznan
1
Rachowice
1
Rzeszów
1
Shanghai
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available