Analiza palinologiczna produktów tytoniowych pochodzenia krajowego i zagranicznego - praktyczne zastosowanie w kryminalistyce

master
dc.abstract.enPalynology is a science that deals with construction of pollen grains, their identification and the way they are spread. Forensic palynology is becoming more and more important in forensics, providing evidence in investigations and in the trial. In recent years, there have been many reports of the use of forensic palynology in cases such as fraud, theft, drug trafficking, smuggling or murder and rape. The results of pollen analysis provided information on determining the origin of materials and objects including geographical origin, as well as allowed to confirm or refute the alibi. They were also helpful in determining the fate of the victim before her death.Presented research results concerned palynological analysis of tobacco products. The main purpose of the work was to verify whether pollen analysis of tobacco products can determine their geographical origin. Such knowledge might help us detect placing of illegal tobacco batches on the market. 39 brands of cigarettes of domestic and foreign origin were used in the study. The test material was subjected to acetolysis, and then its pollen composition was analyzed. The analysis showed the presence of Nicotiana tabacum pollen grains in each of the tested samples. The high presence of Chenopodiaceae and Artemisia pollen grains indicates the autumn period as tobacco harvest time. Interesting is the presence of Ambrosia pollen grains, a dragged species which is more and more common in Poland. Hyoscyamus niger pollen grains, a tobacco weed plant with poisonous and psychoactive properties, were also found.pl
dc.abstract.plPalinologia to nauka zajmująca się budową ziaren pyłku, ich identyfikacją oraz sposobem ich rozprzestrzeniania. W kryminalistyce coraz większe znaczenie zyskuje palinologia sądowa, dostarczając dowodów w czynnościach śledczych oraz procesie sądowym. W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień o zastosowaniu palinologii sądowej w sprawach takich jak oszustwa, kradzieże, handel narkotykami, przemyt czy morderstwa i gwałty. Wyniki analiz pyłkowych dostarczyły informacji na temat ustalenia pochodzenia materiałów oraz przedmiotów w tym pochodzenia geograficznego, pozwoliły też na potwierdzenie lub obalenie alibi. Były pomocne także w określeniu losu ofiary przed jej śmiercią.Przedstawione wyniki badań dotyczyły analizy palinologicznej produktów tytoniowych. Głównym celem pracy było sprawdzenie czy analiza pyłkowa wyrobów tytoniowych może pozwolić na ustalenie ich pochodzenia geograficznego. Wiedza taka może pozwolić na identyfikację wprowadzenia na rynek nielegalnych partii tytoniu. Do badań wykorzystano 39 marek papierosów pochodzenia krajowego i zagranicznego. Materiał do badań został poddany acetolizie, a następnie analizowano jego skład pyłkowy. Przeprowadzona analiza wykazała obecność ziaren pyłku Nicotiana tabacum w każdej z badanych prób. Duża obecność ziaren pyłku Chenopodiaceae oraz Artemisia wskazują okres jesienny jako czas zbioru tytoniu. Interesująca jest obecność ziaren pyłku Ambrosia, gatunku zawleczonego, coraz liczniej występującego na obszarze Polski. Stwierdzono również obecność ziaren pyłku Hyoscyamus niger, rośliny będącej chwastem upraw tytoniowych o właściwościach trujących i psychoaktywnych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMadeja, Jacek - 130171 pl
dc.contributor.authorBiegun, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerMadeja, Jacek - 130171 pl
dc.contributor.reviewerStachurska-Swakoń, Alina - 101629 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:19:30Z
dc.date.available2020-07-28T05:19:30Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-138826-199268pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239938
dc.languagepolpl
dc.subject.enpalynology; forensic palynology, pollen grain; tabacco; cigarettes; smugglingpl
dc.subject.plpalinologia; palinologia sądowa; ziarno pyłku; tytoń; papierosy; przemytpl
dc.titleAnaliza palinologiczna produktów tytoniowych pochodzenia krajowego i zagranicznego - praktyczne zastosowanie w kryminalistycepl
dc.title.alternativePalynologic analysis of tobacco products domestic and foreign origin - practical use in criminalisticspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Palynology is a science that deals with construction of pollen grains, their identification and the way they are spread. Forensic palynology is becoming more and more important in forensics, providing evidence in investigations and in the trial. In recent years, there have been many reports of the use of forensic palynology in cases such as fraud, theft, drug trafficking, smuggling or murder and rape. The results of pollen analysis provided information on determining the origin of materials and objects including geographical origin, as well as allowed to confirm or refute the alibi. They were also helpful in determining the fate of the victim before her death.Presented research results concerned palynological analysis of tobacco products. The main purpose of the work was to verify whether pollen analysis of tobacco products can determine their geographical origin. Such knowledge might help us detect placing of illegal tobacco batches on the market. 39 brands of cigarettes of domestic and foreign origin were used in the study. The test material was subjected to acetolysis, and then its pollen composition was analyzed. The analysis showed the presence of Nicotiana tabacum pollen grains in each of the tested samples. The high presence of Chenopodiaceae and Artemisia pollen grains indicates the autumn period as tobacco harvest time. Interesting is the presence of Ambrosia pollen grains, a dragged species which is more and more common in Poland. Hyoscyamus niger pollen grains, a tobacco weed plant with poisonous and psychoactive properties, were also found.
dc.abstract.plpl
Palinologia to nauka zajmująca się budową ziaren pyłku, ich identyfikacją oraz sposobem ich rozprzestrzeniania. W kryminalistyce coraz większe znaczenie zyskuje palinologia sądowa, dostarczając dowodów w czynnościach śledczych oraz procesie sądowym. W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień o zastosowaniu palinologii sądowej w sprawach takich jak oszustwa, kradzieże, handel narkotykami, przemyt czy morderstwa i gwałty. Wyniki analiz pyłkowych dostarczyły informacji na temat ustalenia pochodzenia materiałów oraz przedmiotów w tym pochodzenia geograficznego, pozwoliły też na potwierdzenie lub obalenie alibi. Były pomocne także w określeniu losu ofiary przed jej śmiercią.Przedstawione wyniki badań dotyczyły analizy palinologicznej produktów tytoniowych. Głównym celem pracy było sprawdzenie czy analiza pyłkowa wyrobów tytoniowych może pozwolić na ustalenie ich pochodzenia geograficznego. Wiedza taka może pozwolić na identyfikację wprowadzenia na rynek nielegalnych partii tytoniu. Do badań wykorzystano 39 marek papierosów pochodzenia krajowego i zagranicznego. Materiał do badań został poddany acetolizie, a następnie analizowano jego skład pyłkowy. Przeprowadzona analiza wykazała obecność ziaren pyłku Nicotiana tabacum w każdej z badanych prób. Duża obecność ziaren pyłku Chenopodiaceae oraz Artemisia wskazują okres jesienny jako czas zbioru tytoniu. Interesująca jest obecność ziaren pyłku Ambrosia, gatunku zawleczonego, coraz liczniej występującego na obszarze Polski. Stwierdzono również obecność ziaren pyłku Hyoscyamus niger, rośliny będącej chwastem upraw tytoniowych o właściwościach trujących i psychoaktywnych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Madeja, Jacek - 130171
dc.contributor.authorpl
Biegun, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Madeja, Jacek - 130171
dc.contributor.reviewerpl
Stachurska-Swakoń, Alina - 101629
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:19:30Z
dc.date.available
2020-07-28T05:19:30Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138826-199268
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239938
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
palynology; forensic palynology, pollen grain; tabacco; cigarettes; smuggling
dc.subject.plpl
palinologia; palinologia sądowa; ziarno pyłku; tytoń; papierosy; przemyt
dc.titlepl
Analiza palinologiczna produktów tytoniowych pochodzenia krajowego i zagranicznego - praktyczne zastosowanie w kryminalistyce
dc.title.alternativepl
Palynologic analysis of tobacco products domestic and foreign origin - practical use in criminalistics
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Roosendaal
5
Clonee
3
Dublin
3
Gora Motyczna
3
Poznan
3
Krakow
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Jedwabne
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available