Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych podczas akcji ratowniczych

master
dc.abstract.enThe firefighter profession is one of the most dangerous ones where the rules of occupational safety and health (OSH) are extremely important and following them is a crucial part of their responsibilities. My thesis entitled “Occupational Safety and Health Management in Selected Rescue and Firefighting Units During Rescue Operations” is making the subject more understandable. Related literature and specialized documents published by Headquarters of Fire Department were used as well. The thesis was drawn up in order to answer the key question concerning putting theoretical knowledge of the firefighters into practice during rescue operations and defining their subjective feelings about specialized courses on OSH and threats that could occur in their line of work. The author of this dissertation used anonymous questionnaire as a research method. The survey was composed of theoretical and practical questions which described behaviors of firefighters in specific situations and situations that they can encounter during intervention. Thanks to conducted research it was possible to answer all the research questions indicated in the thesis. Based on these questions we can state that despite of lack of firefighters’ theoretical knowledge about OSH provisions they can react and act well while in situations they come across during rescue operations. Nevertheless, they are aware of their shortcomings in their knowledge and they believe that more often trainings on this matter would be helpful, especially in keeping safety during firefighting actions while they are exposed to high temperature and fire.pl
dc.abstract.plZawód strażaka jest jednym z najniebezpieczniejszych, gdzie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle ważne a ich przestrzeganie stanowi fundamentalną część ich obowiązków. Praca zatytułowana „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych podczas akcji ratowniczych” przybliża wyżej wymienioną tematykę. Wykorzystano w niej zarówno literaturę przedmiotu jak również specjalistyczne dokumenty publikowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Praca została sporządzona, by odpowiedzieć na kluczowe pytanie dotyczące przełożenia wiedzy teoretycznej strażaków wybranych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowych Straży Pożarnych na sposób postępowania podczas akcji ratowniczo - gaśniczych oraz określenie subiektywnych odczuć strażaków na temat specjalistycznych szkoleń z zakresu BHP a także zagrożeń przewidzianych na ich stanowisku pracy. Autorka w niniejszej pracy wykorzystała anonimowy kwestionariusz ankietowy jako metodę badawczą. Ankieta zawierała pytania teoretyczne jak i praktyczne, określające zachowania strażaków w specyficznych sytuacjach, jakie mogą napotkać podczas interwencji. Dzięki przeprowadzonemu badaniu uzyskano odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze zawarte w pracy. Na ich podstawie wskazać można, że mimo braków w wiedzy teoretycznej strażaków dotyczącej przepisów BHP potrafią oni dobrze zareagować i zachować się w sytuacjach, które napotykają podczas akcji ratowniczych. Są jednak świadomi braków w swojej wiedzy oraz uważają, że częstsze szkolenia z tej tematyki byłyby dla nich pomocne, szczególnie w zachowaniu bezpieczeństwa podczas akcji pożarniczych, gdzie narażeni są na działanie wysokiej temperatury oraz ognia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorWietecha, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:41:09Z
dc.date.available2020-07-28T05:41:09Z
dc.date.submitted2020-07-07pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-139538-258289pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240275
dc.languagepolpl
dc.subject.enrescue operations – occupational safety and health – Rescue and Firefighting Unitpl
dc.subject.plakcja ratownicza – bezpieczeństwo i higiena pracy – Jednostka Ratowniczo–Gaśniczapl
dc.titleZarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych podczas akcji ratowniczychpl
dc.title.alternativeOccupational Safety and Health Management in Selected Rescue and Firefighting Units During Rescue Operationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The firefighter profession is one of the most dangerous ones where the rules of occupational safety and health (OSH) are extremely important and following them is a crucial part of their responsibilities. My thesis entitled “Occupational Safety and Health Management in Selected Rescue and Firefighting Units During Rescue Operations” is making the subject more understandable. Related literature and specialized documents published by Headquarters of Fire Department were used as well. The thesis was drawn up in order to answer the key question concerning putting theoretical knowledge of the firefighters into practice during rescue operations and defining their subjective feelings about specialized courses on OSH and threats that could occur in their line of work. The author of this dissertation used anonymous questionnaire as a research method. The survey was composed of theoretical and practical questions which described behaviors of firefighters in specific situations and situations that they can encounter during intervention. Thanks to conducted research it was possible to answer all the research questions indicated in the thesis. Based on these questions we can state that despite of lack of firefighters’ theoretical knowledge about OSH provisions they can react and act well while in situations they come across during rescue operations. Nevertheless, they are aware of their shortcomings in their knowledge and they believe that more often trainings on this matter would be helpful, especially in keeping safety during firefighting actions while they are exposed to high temperature and fire.
dc.abstract.plpl
Zawód strażaka jest jednym z najniebezpieczniejszych, gdzie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle ważne a ich przestrzeganie stanowi fundamentalną część ich obowiązków. Praca zatytułowana „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych podczas akcji ratowniczych” przybliża wyżej wymienioną tematykę. Wykorzystano w niej zarówno literaturę przedmiotu jak również specjalistyczne dokumenty publikowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Praca została sporządzona, by odpowiedzieć na kluczowe pytanie dotyczące przełożenia wiedzy teoretycznej strażaków wybranych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowych Straży Pożarnych na sposób postępowania podczas akcji ratowniczo - gaśniczych oraz określenie subiektywnych odczuć strażaków na temat specjalistycznych szkoleń z zakresu BHP a także zagrożeń przewidzianych na ich stanowisku pracy. Autorka w niniejszej pracy wykorzystała anonimowy kwestionariusz ankietowy jako metodę badawczą. Ankieta zawierała pytania teoretyczne jak i praktyczne, określające zachowania strażaków w specyficznych sytuacjach, jakie mogą napotkać podczas interwencji. Dzięki przeprowadzonemu badaniu uzyskano odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze zawarte w pracy. Na ich podstawie wskazać można, że mimo braków w wiedzy teoretycznej strażaków dotyczącej przepisów BHP potrafią oni dobrze zareagować i zachować się w sytuacjach, które napotykają podczas akcji ratowniczych. Są jednak świadomi braków w swojej wiedzy oraz uważają, że częstsze szkolenia z tej tematyki byłyby dla nich pomocne, szczególnie w zachowaniu bezpieczeństwa podczas akcji pożarniczych, gdzie narażeni są na działanie wysokiej temperatury oraz ognia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Wietecha, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:41:09Z
dc.date.available
2020-07-28T05:41:09Z
dc.date.submittedpl
2020-07-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-139538-258289
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240275
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rescue operations – occupational safety and health – Rescue and Firefighting Unit
dc.subject.plpl
akcja ratownicza – bezpieczeństwo i higiena pracy – Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza
dc.titlepl
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranych Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych podczas akcji ratowniczych
dc.title.alternativepl
Occupational Safety and Health Management in Selected Rescue and Firefighting Units During Rescue Operations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Oświęcim
4
Czechowice-Dziedzice
3
Dublin
3
Roczyny
3
Wroclaw
3
Buxtehude
1
Będzin
1
Krakow
1
Mielec
1

No access

No Thumbnail Available