Dźwięk jako dokument. Archiwum Eugeniusza Rudnika

master
dc.abstract.enEugeniusz Rudnik is an exceptional figure for Polish electroacoustic music. As a sound engineer in Polish Radio Experimental Studio, he was working on the most important avant-garde music compositions. During the time of his practice in radio, a lot of tape fragments were cut and subjected to modifications. These pieces of sound material discharged in the post-production process were becoming unnecessary waste and were destined for destruction. Eugeniusz Rudnik was storing them. These processed and assembled fragments of acoustic space are the basis of the compositions analyzed in this paper.Materials used by Rudnik are objects thrown out of the system. All kinds of disruptions/disorders, obsessively looped, are becoming valuable in his music activity. This peculiar archive of rejected sound is an interesting field of research that raises a lot of questions. What are they? Where does the need for archiving and designating new places for unnecessary tape snippets come from? Which time and space they belong? Finally, what are these sounds for the contemporary recipient? Using concepts of the Jacques Derrida's archive, Chris Cutler's plunderphony and sound objects and acousmatic listening theory of Pierre Schaeffer I will try to answer the above questions. I will also try to explore the phenomenon of Rudnik’s compositions and their documentary potential.pl
dc.abstract.plEugeniusz Rudnik jest postacią szczególną dla polskiej muzyki elektroakustycznej. Jako realizator dźwięku, działający w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia brał udział w tworzeniu najważniejszych kompozycji awangardowych. W trakcie pracy nad nagraniami realizowanymi w studiu znaczna część materiału była wycinana i poddawana innym modyfikacjom. Te urywki rzeczywistości dźwiękowej, odbiegające od założonej wizji często stawały się zbędnym odpadem i przeznaczone były do zniszczenia. Eugeniusz Rudnik przez lata pracy w studiu magazynował je. Fragmenty utrwalonej w ten sposób przestrzeni akustycznej, zmontowane i przekształcone, są podstawowym elementem utworów poddanych analizie w mojej pracy. Wykorzystywane przez Rudnika materiały to obiekty wyrzucone poza system. Wszelkiego rodzaju zakłócenia/zaburzenia, obsesyjnie zapętlane i przetwarzane, w ramach jego prac zyskują ogromną wartość. To swoiste archiwum dźwięków odrzuconych jest ciekawym polem badań nad dźwiękiem, nasuwającym wiele pytań. Czym one są? Skąd potrzeba archiwizowania i wyznaczania nowego miejsca niepotrzebnym fragmentom taśm? Wreszcie, czym dźwięki te są dla współczesnego odbiorcy? Co uruchamiają? Do jakiego czasu i przestrzeni należą? Jakie niebezpieczeństwa rodzą? Wykorzystując pojęcia m.in. archiwum (Jacques Derrida), plądrofonii (Chris Cutler), obiektu dźwiękowego i akuzmatycznego słuchania (Pierre Schaeffer) podejmuję w mojej pracy próbę odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Ponadto staram się również zbadać fenomen utworów Rudnika oraz ich potencjał dokumentalny.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMomro, Jakub - 174253 pl
dc.contributor.authorCyrek, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerMomro, Jakub - 174253 pl
dc.contributor.reviewerPuchalska, Iwona - 131586 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:55:02Z
dc.date.available2020-07-27T20:55:02Z
dc.date.submitted2019-07-05pl
dc.fieldofstudyteksty kulturypl
dc.identifier.apddiploma-128523-161247pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232280
dc.languagepolpl
dc.subject.enEugeniusz Rudnik, archive, sound object, documentpl
dc.subject.plEugeniusz Rudnik, archiwum, obiekt dźwiękowy, dokumentpl
dc.titleDźwięk jako dokument. Archiwum Eugeniusza Rudnikapl
dc.title.alternativeSound as a document. Eugeniusz Rudnik's archive.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Eugeniusz Rudnik is an exceptional figure for Polish electroacoustic music. As a sound engineer in Polish Radio Experimental Studio, he was working on the most important avant-garde music compositions. During the time of his practice in radio, a lot of tape fragments were cut and subjected to modifications. These pieces of sound material discharged in the post-production process were becoming unnecessary waste and were destined for destruction. Eugeniusz Rudnik was storing them. These processed and assembled fragments of acoustic space are the basis of the compositions analyzed in this paper.Materials used by Rudnik are objects thrown out of the system. All kinds of disruptions/disorders, obsessively looped, are becoming valuable in his music activity. This peculiar archive of rejected sound is an interesting field of research that raises a lot of questions. What are they? Where does the need for archiving and designating new places for unnecessary tape snippets come from? Which time and space they belong? Finally, what are these sounds for the contemporary recipient? Using concepts of the Jacques Derrida's archive, Chris Cutler's plunderphony and sound objects and acousmatic listening theory of Pierre Schaeffer I will try to answer the above questions. I will also try to explore the phenomenon of Rudnik’s compositions and their documentary potential.
dc.abstract.plpl
Eugeniusz Rudnik jest postacią szczególną dla polskiej muzyki elektroakustycznej. Jako realizator dźwięku, działający w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia brał udział w tworzeniu najważniejszych kompozycji awangardowych. W trakcie pracy nad nagraniami realizowanymi w studiu znaczna część materiału była wycinana i poddawana innym modyfikacjom. Te urywki rzeczywistości dźwiękowej, odbiegające od założonej wizji często stawały się zbędnym odpadem i przeznaczone były do zniszczenia. Eugeniusz Rudnik przez lata pracy w studiu magazynował je. Fragmenty utrwalonej w ten sposób przestrzeni akustycznej, zmontowane i przekształcone, są podstawowym elementem utworów poddanych analizie w mojej pracy. Wykorzystywane przez Rudnika materiały to obiekty wyrzucone poza system. Wszelkiego rodzaju zakłócenia/zaburzenia, obsesyjnie zapętlane i przetwarzane, w ramach jego prac zyskują ogromną wartość. To swoiste archiwum dźwięków odrzuconych jest ciekawym polem badań nad dźwiękiem, nasuwającym wiele pytań. Czym one są? Skąd potrzeba archiwizowania i wyznaczania nowego miejsca niepotrzebnym fragmentom taśm? Wreszcie, czym dźwięki te są dla współczesnego odbiorcy? Co uruchamiają? Do jakiego czasu i przestrzeni należą? Jakie niebezpieczeństwa rodzą? Wykorzystując pojęcia m.in. archiwum (Jacques Derrida), plądrofonii (Chris Cutler), obiektu dźwiękowego i akuzmatycznego słuchania (Pierre Schaeffer) podejmuję w mojej pracy próbę odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Ponadto staram się również zbadać fenomen utworów Rudnika oraz ich potencjał dokumentalny.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Momro, Jakub - 174253
dc.contributor.authorpl
Cyrek, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Momro, Jakub - 174253
dc.contributor.reviewerpl
Puchalska, Iwona - 131586
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:55:02Z
dc.date.available
2020-07-27T20:55:02Z
dc.date.submittedpl
2019-07-05
dc.fieldofstudypl
teksty kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-128523-161247
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232280
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Eugeniusz Rudnik, archive, sound object, document
dc.subject.plpl
Eugeniusz Rudnik, archiwum, obiekt dźwiękowy, dokument
dc.titlepl
Dźwięk jako dokument. Archiwum Eugeniusza Rudnika
dc.title.alternativepl
Sound as a document. Eugeniusz Rudnik's archive.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
4
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Lodz
1
Stary Brus
1

No access

No Thumbnail Available