Widelnice Pirenejów Atlantyckich. Rozwój pęcherzyka jajnikowego w panoistycznej owarioli Nemoura obtusa

master
dc.abstract.enThe ovary of Nemoura obtusa stonefly is built from panoistic ovarioles. In the female imago’s ovariole one can distinguish: a degenerating germarium, a vitellarium – created by ovarian follicles located according to age, and a pedicel. The shield of the ovariole (tunica propria) comprises the basement membrane only. A single ovarian follicle consists of an oocyte and follicular epithelium. During the process of oogenesis the follicles grow and are subject to morphological changes. In previtellogenesis the ovarian follicle cells do not have a lot of organelle. Then the volume of an oocyte increases – the number of organelle and reserve substances: lipid droplets and vitellus in the cytoplasm grows. Producing numerous microvilli leads to the growth of the oocyte surface. Along with the described transitions the shape changes and the volume of cytoplasm and follicle cells’ nuclei increases. Initially flat, they become cubic, cylindrical, oval. There is a sharp increase of the number of secretory organelle and in the advanced choriogenesis KF are packed with vacuoles filled with theca folliculi progenitors. On the terminal oocytes fully shaped, multi-layer ovarian capsules could be observed. While analyzing the obtained results it has been established that the organization of ovarioles and the process of oogenesis is compatible with data obtained for other species from the Euholognatha infraorder which have been already examined.pl
dc.abstract.otherJajnik widelnicy Nemoura obtusa budują owariole panoistyczne. W owarioli dorosłej samicy wyróżnić można: degenerujące germarium, witelarium - utworzone przez rozmieszczone według wieku pęcherzyki jajnikowe, oraz pedicel. Osłonę owarioli („tunica propria”) stanowi jedynie blaszka podstawna. Pojedynczy pęcherzyk jajnikowy składa się z oocytu i otaczającego go nabłonka folikularnego. W trakcie procesu oogenezy pęcherzyki jajnikowe wzrastają i podlegają zmianom morfologicznym. W prewitelogenezie komórki pęcherzyka cechuje mała liczba organelli. Następnie wzrasta objętość oocytu - w cytoplazmie pojawiają się coraz liczniejsze organelle oraz materiały zapasowe: krople lipidowe i żółtko. Wytworzenie licznych mikrokosmków prowadzi do wzrostu powierzchni oocytu. Wraz z opisanymi zmianami następuje zmiana kształtu i zwiększa się objętość cytoplazmy i jąder komórek folikularnych. Początkowo płaskie, stopniowo przyjmują kształt kubiczny, cylindryczny, owalny. Wzrasta dramatycznie liczba organelli sekrecyjnych i w zaawansowanej choriogenezie KF upakowane są wakuolami wypełnionymi prekursorami osłon jajowych. Na oocytach terminalnych obserwowano w pełni ukształtowane, kilkuwarstwowe kapsuły jajowe. Analizując otrzymane wyniki stwierdzono, że organizacja owarioli i przebieg oogenezy jest zgodny z danymi uzyskanymi dla innych, do tej pory zbadanych gatunków z grupy Euholognatha.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRościszewska, Elżbieta - 131702 pl
dc.contributor.authorBielak, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerŻelazowska, Monika - 132965 pl
dc.contributor.reviewerRościszewska, Elżbieta - 131702 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:34:45Z
dc.date.available2020-07-14T21:34:45Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudy- ochrona przyrodypl
dc.fieldofstudybiologia i geologiapl
dc.identifier.apddiploma-57173-63497pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171569
dc.subject.enstonefly, ovarian follicle, ovariolespl
dc.subject.otherwidelnica, pęcherzyk jajnikowy, owariolapl
dc.titleWidelnice Pirenejów Atlantyckich. Rozwój pęcherzyka jajnikowego w panoistycznej owarioli Nemoura obtusapl
dc.title.alternativeThe stoneflies of the Atlantic Pyrenees. The development of the ovarian follicle of the panoistic ovariole of Nemoura obtusapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The ovary of Nemoura obtusa stonefly is built from panoistic ovarioles. In the female imago’s ovariole one can distinguish: a degenerating germarium, a vitellarium – created by ovarian follicles located according to age, and a pedicel. The shield of the ovariole (tunica propria) comprises the basement membrane only. A single ovarian follicle consists of an oocyte and follicular epithelium. During the process of oogenesis the follicles grow and are subject to morphological changes. In previtellogenesis the ovarian follicle cells do not have a lot of organelle. Then the volume of an oocyte increases – the number of organelle and reserve substances: lipid droplets and vitellus in the cytoplasm grows. Producing numerous microvilli leads to the growth of the oocyte surface. Along with the described transitions the shape changes and the volume of cytoplasm and follicle cells’ nuclei increases. Initially flat, they become cubic, cylindrical, oval. There is a sharp increase of the number of secretory organelle and in the advanced choriogenesis KF are packed with vacuoles filled with theca folliculi progenitors. On the terminal oocytes fully shaped, multi-layer ovarian capsules could be observed. While analyzing the obtained results it has been established that the organization of ovarioles and the process of oogenesis is compatible with data obtained for other species from the Euholognatha infraorder which have been already examined.
dc.abstract.otherpl
Jajnik widelnicy Nemoura obtusa budują owariole panoistyczne. W owarioli dorosłej samicy wyróżnić można: degenerujące germarium, witelarium - utworzone przez rozmieszczone według wieku pęcherzyki jajnikowe, oraz pedicel. Osłonę owarioli („tunica propria”) stanowi jedynie blaszka podstawna. Pojedynczy pęcherzyk jajnikowy składa się z oocytu i otaczającego go nabłonka folikularnego. W trakcie procesu oogenezy pęcherzyki jajnikowe wzrastają i podlegają zmianom morfologicznym. W prewitelogenezie komórki pęcherzyka cechuje mała liczba organelli. Następnie wzrasta objętość oocytu - w cytoplazmie pojawiają się coraz liczniejsze organelle oraz materiały zapasowe: krople lipidowe i żółtko. Wytworzenie licznych mikrokosmków prowadzi do wzrostu powierzchni oocytu. Wraz z opisanymi zmianami następuje zmiana kształtu i zwiększa się objętość cytoplazmy i jąder komórek folikularnych. Początkowo płaskie, stopniowo przyjmują kształt kubiczny, cylindryczny, owalny. Wzrasta dramatycznie liczba organelli sekrecyjnych i w zaawansowanej choriogenezie KF upakowane są wakuolami wypełnionymi prekursorami osłon jajowych. Na oocytach terminalnych obserwowano w pełni ukształtowane, kilkuwarstwowe kapsuły jajowe. Analizując otrzymane wyniki stwierdzono, że organizacja owarioli i przebieg oogenezy jest zgodny z danymi uzyskanymi dla innych, do tej pory zbadanych gatunków z grupy Euholognatha.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rościszewska, Elżbieta - 131702
dc.contributor.authorpl
Bielak, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Żelazowska, Monika - 132965
dc.contributor.reviewerpl
Rościszewska, Elżbieta - 131702
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:34:45Z
dc.date.available
2020-07-14T21:34:45Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
- ochrona przyrody
dc.fieldofstudypl
biologia i geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-57173-63497
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171569
dc.subject.enpl
stonefly, ovarian follicle, ovarioles
dc.subject.otherpl
widelnica, pęcherzyk jajnikowy, owariola
dc.titlepl
Widelnice Pirenejów Atlantyckich. Rozwój pęcherzyka jajnikowego w panoistycznej owarioli Nemoura obtusa
dc.title.alternativepl
The stoneflies of the Atlantic Pyrenees. The development of the ovarian follicle of the panoistic ovariole of Nemoura obtusa
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available