PUBLICZNA INSTYTUCJA KULTURY W RZECZYWISTOŚCI WOLNORYNKOWEJ SZTUKA MARKETINGU PRZEPISEM NA SUKCES OPERY KRAKOWSKIEJ

licenciate
dc.abstract.enManagement is the art of achieving goals. Business management mechanisms and tools can bring savings and other benefits to cultural institution. A key point of this process is a communication with people. Communication is important both, outside as and inside the organization. On the other hand, times, interpersonal communication processes, and technology trends are rapidly changing. Few managers and few cultural institutions, can cope with these changes in such short time. Budget planning and organization structure are not the only ones pillars of the organization, the key to success is also creating a vision and tasks, which through knowledge, practice and intuition should be properly implemented. One of the most important elements of this process is the usage of marketing tools in communication with potential customers - including cultural product. They can in fact determine the success of the institution. Exemplification of the foregoing is Krakow Opera.pl
dc.abstract.plZarządzanie to sztuka osiągania celów. Sprawdzone mechanizmy zarządzania mogą przynieść kulturze wiele oszczędności i pożytku. Istotnym elementem w tym procesie jest komunikacja z ludźmi - zarówno na zewnątrz instytucji, jak również wewnątrz niej. Zmieniają się jednak czasy, procesy komunikacji międzyludzkiej, a także trendy technologiczne. Tylko nieliczni menadżerowie i nieliczne instytucje kultury, z reguły na czas krótki mogą owym przemianom sprostać. Stworzenie budżetu i struktury nie jest jedynym filarem funkcjonowania organizacji, istotą jest także stworzenie wizji, zadań, które za pomocą wiedzy, praktyki i intuicji należy realizować. Jednym z ważniejszych elementów tego procesu jest wykorzystywanie narzędzi marketingowych w komunikacji z potencjalnymi odbiorcami - również produktu kulturalnego. To one w istocie mogą przesądzić o sukcesie instytucji. Egzemplifikacją powyższych rozważań jest Oper Krakowska.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRóżycka, Magdalenapl
dc.contributor.authorGaweł, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRóżycka, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:45:26Z
dc.date.available2020-07-26T18:45:26Z
dc.date.submitted2015-10-09pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-101655-111960pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208641
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe cultural institution, marketing, management, media, Krakow Operapl
dc.subject.plInstytucja kultury, marketing, zarządzanie, media, Opera Krakowskapl
dc.titlePUBLICZNA INSTYTUCJA KULTURY W RZECZYWISTOŚCI WOLNORYNKOWEJ SZTUKA MARKETINGU PRZEPISEM NA SUKCES OPERY KRAKOWSKIEJpl
dc.title.alternativePUBLIC CULTURAL INSTITUTION ON THE FREE MARKET. ART MARKETING AS A RECIPE OF SUCCESS OF THE OPERA KRAKOWSKApl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Management is the art of achieving goals. Business management mechanisms and tools can bring savings and other benefits to cultural institution. A key point of this process is a communication with people. Communication is important both, outside as and inside the organization. On the other hand, times, interpersonal communication processes, and technology trends are rapidly changing. Few managers and few cultural institutions, can cope with these changes in such short time. Budget planning and organization structure are not the only ones pillars of the organization, the key to success is also creating a vision and tasks, which through knowledge, practice and intuition should be properly implemented. One of the most important elements of this process is the usage of marketing tools in communication with potential customers - including cultural product. They can in fact determine the success of the institution. Exemplification of the foregoing is Krakow Opera.
dc.abstract.plpl
Zarządzanie to sztuka osiągania celów. Sprawdzone mechanizmy zarządzania mogą przynieść kulturze wiele oszczędności i pożytku. Istotnym elementem w tym procesie jest komunikacja z ludźmi - zarówno na zewnątrz instytucji, jak również wewnątrz niej. Zmieniają się jednak czasy, procesy komunikacji międzyludzkiej, a także trendy technologiczne. Tylko nieliczni menadżerowie i nieliczne instytucje kultury, z reguły na czas krótki mogą owym przemianom sprostać. Stworzenie budżetu i struktury nie jest jedynym filarem funkcjonowania organizacji, istotą jest także stworzenie wizji, zadań, które za pomocą wiedzy, praktyki i intuicji należy realizować. Jednym z ważniejszych elementów tego procesu jest wykorzystywanie narzędzi marketingowych w komunikacji z potencjalnymi odbiorcami - również produktu kulturalnego. To one w istocie mogą przesądzić o sukcesie instytucji. Egzemplifikacją powyższych rozważań jest Oper Krakowska.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Różycka, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Gaweł, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Różycka, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:45:26Z
dc.date.available
2020-07-26T18:45:26Z
dc.date.submittedpl
2015-10-09
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-101655-111960
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208641
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The cultural institution, marketing, management, media, Krakow Opera
dc.subject.plpl
Instytucja kultury, marketing, zarządzanie, media, Opera Krakowska
dc.titlepl
PUBLICZNA INSTYTUCJA KULTURY W RZECZYWISTOŚCI WOLNORYNKOWEJ SZTUKA MARKETINGU PRZEPISEM NA SUKCES OPERY KRAKOWSKIEJ
dc.title.alternativepl
PUBLIC CULTURAL INSTITUTION ON THE FREE MARKET. ART MARKETING AS A RECIPE OF SUCCESS OF THE OPERA KRAKOWSKA
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1

No access

No Thumbnail Available