Subiektywna ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa u ciężarnych uczestniczących w zajęciach ruchowych w szkole rodzenia

master
dc.abstract.enMaster'sthesisconcerns the problem of the occurrence of backpain in pregnantwomen. Pregnancyis a naturalstate for a woman, however, itinvolves the occurrence of manyailmentsresulting from the changedphysiologicalprocessesthat the body has to face. The woman's body isgainingweight, and the spinehas to cope with greaterloads. The resultisthatbackpainis a commonphenomenonduringpregnancy. The theoretical part of the studycontains a discussion of selectedissues in the field of pregnancy, describesbirthschools and their program, and the assumption of anactivebirth. Much space was alsodevoted to pain as a medicalphenomenon. In the designedresearchprocedure, the authordecided to compare the frequency and nature of suchailmentsbetweenwomenwhoparticipated in childbirthclasses and womenwhodid not usesuchactivities. A hypothesis was formulatedaccording to whichwomenwhoattend a childbearingschoolexperience less painthanwomenwho do not take part in suchactivities. The results of the researchwerepresented, analyzed and interpreted. It hasbeenshownthatwomenwhoattend a childbirthschool and apply the recommendedexercisessignificantly less oftencomplain of backpain.pl
dc.abstract.plPraca magisterska dotyczy problematyki występowania bólów pleców u kobiet w ciąży. Ciąża jest dla kobiety stanem naturalnym, jednak wiąże się z nią występowanie wielu dolegliwości, wynikających ze zmienionych procesów fizjologicznych, z jakimi musi się zmierzyć organizm. Ciało kobiety przybiera na wadze, a kręgosłup musi poradzić sobie z większymi obciążeniami. Powoduje to, że bóle pleców są podczas ciąży zjawiskiem dość częstym. W teoretycznej części opracowania zawarto omówienie wybranych zagadnień z zakresu brzemienności, opisano szkoły rodzenia i ich program oraz założenia porodu aktywnego. Wiele miejsca poświęcono także bólowi jako zjawisku medycznemu. W zaprojektowanym postępowaniu badawczym autorka postanowiła porównać częstość i charakter takich dolegliwości pomiędzy kobietami, które uczestniczyły w zajęciach szkoły rodzenia i kobietami, które nie korzystały z takich zajęć. Sformułowano hipotezę, zgodnie z którą kobiety uczęszczające do szkoły rodzenia doświadczają mniej dolegliwości bólowych niż kobiety, które nie biorą udziału w takich zajęciach. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań, przeprowadzono ich analizę i interpretację. Wykazano, że kobiety, które uczęszczają do szkoły rodzenia i stosują zalecane ćwiczenia istotnie rzadziej uskarżają się na bóle pleców.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBilski, Jan - 128783 pl
dc.contributor.authorHerda, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBilski, Jan - 128783 pl
dc.contributor.reviewerMazur-Biały, Agnieszka - 141891 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:08:46Z
dc.date.available2020-07-27T05:08:46Z
dc.date.submitted2018-07-09pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-112689-215346pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218227
dc.languagepolpl
dc.subject.enpregnancy, childbirthschool, activebirth, backpainpl
dc.subject.plciąża, szkoła rodzenia, poród aktywny, bóle plecówpl
dc.titleSubiektywna ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa u ciężarnych uczestniczących w zajęciach ruchowych w szkole rodzeniapl
dc.title.alternativeSubjective assessment of back pain in pregnant women participating in childbirth classes.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master'sthesisconcerns the problem of the occurrence of backpain in pregnantwomen. Pregnancyis a naturalstate for a woman, however, itinvolves the occurrence of manyailmentsresulting from the changedphysiologicalprocessesthat the body has to face. The woman's body isgainingweight, and the spinehas to cope with greaterloads. The resultisthatbackpainis a commonphenomenonduringpregnancy. The theoretical part of the studycontains a discussion of selectedissues in the field of pregnancy, describesbirthschools and their program, and the assumption of anactivebirth. Much space was alsodevoted to pain as a medicalphenomenon. In the designedresearchprocedure, the authordecided to compare the frequency and nature of suchailmentsbetweenwomenwhoparticipated in childbirthclasses and womenwhodid not usesuchactivities. A hypothesis was formulatedaccording to whichwomenwhoattend a childbearingschoolexperience less painthanwomenwho do not take part in suchactivities. The results of the researchwerepresented, analyzed and interpreted. It hasbeenshownthatwomenwhoattend a childbirthschool and apply the recommendedexercisessignificantly less oftencomplain of backpain.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska dotyczy problematyki występowania bólów pleców u kobiet w ciąży. Ciąża jest dla kobiety stanem naturalnym, jednak wiąże się z nią występowanie wielu dolegliwości, wynikających ze zmienionych procesów fizjologicznych, z jakimi musi się zmierzyć organizm. Ciało kobiety przybiera na wadze, a kręgosłup musi poradzić sobie z większymi obciążeniami. Powoduje to, że bóle pleców są podczas ciąży zjawiskiem dość częstym. W teoretycznej części opracowania zawarto omówienie wybranych zagadnień z zakresu brzemienności, opisano szkoły rodzenia i ich program oraz założenia porodu aktywnego. Wiele miejsca poświęcono także bólowi jako zjawisku medycznemu. W zaprojektowanym postępowaniu badawczym autorka postanowiła porównać częstość i charakter takich dolegliwości pomiędzy kobietami, które uczestniczyły w zajęciach szkoły rodzenia i kobietami, które nie korzystały z takich zajęć. Sformułowano hipotezę, zgodnie z którą kobiety uczęszczające do szkoły rodzenia doświadczają mniej dolegliwości bólowych niż kobiety, które nie biorą udziału w takich zajęciach. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań, przeprowadzono ich analizę i interpretację. Wykazano, że kobiety, które uczęszczają do szkoły rodzenia i stosują zalecane ćwiczenia istotnie rzadziej uskarżają się na bóle pleców.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bilski, Jan - 128783
dc.contributor.authorpl
Herda, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bilski, Jan - 128783
dc.contributor.reviewerpl
Mazur-Biały, Agnieszka - 141891
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:08:46Z
dc.date.available
2020-07-27T05:08:46Z
dc.date.submittedpl
2018-07-09
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-112689-215346
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218227
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pregnancy, childbirthschool, activebirth, backpain
dc.subject.plpl
ciąża, szkoła rodzenia, poród aktywny, bóle pleców
dc.titlepl
Subiektywna ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa u ciężarnych uczestniczących w zajęciach ruchowych w szkole rodzenia
dc.title.alternativepl
Subjective assessment of back pain in pregnant women participating in childbirth classes.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Niedomice
8
Warsaw
8
Wroclaw
7
Krakow
6
Bialystok
5
Lodz
3
Procwin
3
Dublin
2
Poznan
2
Torun
2

No access

No Thumbnail Available