Analiza wybranych czynników mających wpływ na długość leczenia owrzodzeń żylnych goleni

master
dc.abstract.enThe venous shin ulceration lowers the quality of patients' lives and is a burden for the healthcare system. It belongs to common diseases and it affects 1-2 % of adult population on average. In my thesis I researched the influence of certain factors on the length of medical treatment. The analysis of the research showed which factors definitely helped during the treatment and which of them had rather unfavourable effects on it. The assessment of the factors' influence was based on the answers given in a survey. The factors, which were taken into consideration, included age, treatment methods, the application of compression theraphy or lack of it, financial situation as well as the patients' preparedness to care for themselves. The survey was conducted among 37 patients, 29 men and 8 women, who were patients of the One Day Surgery in Nowy Sacz. The thesis consists of the theoretical part, which is an introduction to the topic of diseases affecting venuous system and the description of the venous shin ulceration phenomenon, as well as of the research part, which is a presentation of the results of the treatment, undergone by the 37 patients during their consultation with a vascular surgeon. These results have clearly shown that a young age of patients, proper medical care and the application of modern way of bandaging shortens the overall treatment time of the venous ulceration.pl
dc.abstract.plOwrzodzenia żylne goleni pogarszają jakość życia chorych i stanowią istotne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Należą do chorób powszechnych a częstość ich występowania szacuje się na 1-2% dorosłej populacji. Celem mojej pracy było zbadanie wpływu wybranych czynników na długość leczenia owrzodzeń żylnych goleni. Na podstawie analizy przeprowadzanych badań, zostały wskazane czynniki , które wyraźnie skracają czas leczenia, oraz te mające niekorzystny wpływ na proces terapii. Ocenę czynników przeprowadzono na podstawie analizy odpowiedzi z ankiety. W ocenie brano pod uwagę wpływ wieku, metody leczenia, stosowanie kompresjoterapii, sytuację materialną oraz przygotowanie chorego do samoopieki. Badania ankietowe przeprowadzono wśród grupy 37 kobiet i mężczyzn, którzy byli pacjentami Chirurgii Jednego Dnia w Nowym Sączu. Pierwsza część pracy jest częścią teoretyczną, druga to badawcza. W części teoretycznej znajduje się wprowadzenie do tematyki chorób układu żylnego oraz charakterystyka owrzodzeń żylnych. W części badawczej przedstawione zostały wyniki badań jakie przeprowadzono wśród 37 chorych w tym 29 kobiet i 8 mężczyzn wybranej przychodni zgłaszających się na konsultację do chirurga naczyniowego. Wyniki przedstawione w części drugiej ukazują iż młodszy wiek pacjentów, odpowiednia opieka medyczna oraz stosowanie w leczeniu nowoczesnych opatrunków skracają czas leczenia owrzodzeń żylnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.contributor.authorHasior, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLasoń, Władysław - 174287 pl
dc.contributor.reviewerŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:54:31Z
dc.date.available2020-07-23T21:54:31Z
dc.date.submitted2012-03-08pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-63624-120840pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177247
dc.languagepolpl
dc.subject.enulcerations of the shin, pressure treatment, procedurespl
dc.subject.plowrzodzenia goleni, kompresjoterapia, metody leczeniapl
dc.titleAnaliza wybranych czynników mających wpływ na długość leczenia owrzodzeń żylnych golenipl
dc.title.alternativeThe analysis of factors influencing the length of venuous shin ulceration treatmentpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The venous shin ulceration lowers the quality of patients' lives and is a burden for the healthcare system. It belongs to common diseases and it affects 1-2 % of adult population on average. In my thesis I researched the influence of certain factors on the length of medical treatment. The analysis of the research showed which factors definitely helped during the treatment and which of them had rather unfavourable effects on it. The assessment of the factors' influence was based on the answers given in a survey. The factors, which were taken into consideration, included age, treatment methods, the application of compression theraphy or lack of it, financial situation as well as the patients' preparedness to care for themselves. The survey was conducted among 37 patients, 29 men and 8 women, who were patients of the One Day Surgery in Nowy Sacz. The thesis consists of the theoretical part, which is an introduction to the topic of diseases affecting venuous system and the description of the venous shin ulceration phenomenon, as well as of the research part, which is a presentation of the results of the treatment, undergone by the 37 patients during their consultation with a vascular surgeon. These results have clearly shown that a young age of patients, proper medical care and the application of modern way of bandaging shortens the overall treatment time of the venous ulceration.
dc.abstract.plpl
Owrzodzenia żylne goleni pogarszają jakość życia chorych i stanowią istotne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Należą do chorób powszechnych a częstość ich występowania szacuje się na 1-2% dorosłej populacji. Celem mojej pracy było zbadanie wpływu wybranych czynników na długość leczenia owrzodzeń żylnych goleni. Na podstawie analizy przeprowadzanych badań, zostały wskazane czynniki , które wyraźnie skracają czas leczenia, oraz te mające niekorzystny wpływ na proces terapii. Ocenę czynników przeprowadzono na podstawie analizy odpowiedzi z ankiety. W ocenie brano pod uwagę wpływ wieku, metody leczenia, stosowanie kompresjoterapii, sytuację materialną oraz przygotowanie chorego do samoopieki. Badania ankietowe przeprowadzono wśród grupy 37 kobiet i mężczyzn, którzy byli pacjentami Chirurgii Jednego Dnia w Nowym Sączu. Pierwsza część pracy jest częścią teoretyczną, druga to badawcza. W części teoretycznej znajduje się wprowadzenie do tematyki chorób układu żylnego oraz charakterystyka owrzodzeń żylnych. W części badawczej przedstawione zostały wyniki badań jakie przeprowadzono wśród 37 chorych w tym 29 kobiet i 8 mężczyzn wybranej przychodni zgłaszających się na konsultację do chirurga naczyniowego. Wyniki przedstawione w części drugiej ukazują iż młodszy wiek pacjentów, odpowiednia opieka medyczna oraz stosowanie w leczeniu nowoczesnych opatrunków skracają czas leczenia owrzodzeń żylnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.contributor.authorpl
Hasior, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lasoń, Władysław - 174287
dc.contributor.reviewerpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:54:31Z
dc.date.available
2020-07-23T21:54:31Z
dc.date.submittedpl
2012-03-08
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-63624-120840
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177247
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ulcerations of the shin, pressure treatment, procedures
dc.subject.plpl
owrzodzenia goleni, kompresjoterapia, metody leczenia
dc.titlepl
Analiza wybranych czynników mających wpływ na długość leczenia owrzodzeń żylnych goleni
dc.title.alternativepl
The analysis of factors influencing the length of venuous shin ulceration treatment
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Dzierzoniow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Chełm
1
Dublin
1
Gdansk
1
Knurów
1
Krasnystaw
1
Lodz
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available