Zastosowanie real-time marketingu w wybranych przykładach komunikacji politycznej w mediach społecznościowych – analiza grafik na portalu Facebook i badanie opinii użytkowników

master
dc.abstract.enThe main aim of the study was to investigate and introduce real-time marketing (RTM) as a method or technique used in private and public spheres. The thesis discusses issues related to political communication, present-day marketing techniques and trends in social media. A quantitative study and a qualitative study based on the categorization key were completed. The research material, consisted of graphics published by the specified Polish political parties or groups, was evaluated to determine which of the graphics could be defined as a RTM or quasi-RTM content. The study was enriched with the opinions of social media users – marketing, journalism, advertisement and social communication studies graduates and students. The research was conducted in a form of an online questionnaire. 141opinions were given and were presented to show a broader perspective on the impact of RTM among social media users.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy było zbadanie i opisanie real-time marketingu (RTM) jako metody lub techniki stosowanej w sektorach prywatnych i publicznych. W pracy omówiono zagadnienia związane z komunikacją polityczną, współczesnymi technikami marketingowymi i trendami w mediach społecznościowych. Przeprowadzono badanie ilościowe i jakościowe w oparciu o klucz kategoryzacyjny. Materiał badawczy, na który składały się grafiki opublikowane przez określone polskie partie lub ugrupowania polityczne, został poddany ocenie w celu określenia, czy i które grafiki mogą być zdefiniowane jako RTM lub quasi-RTM. Wnioski z analizy wzbogacono o opinie użytkowników mediów społecznościowych – absolwentów i studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, reklamy i marketingu. Badanie przeprowadzono w formie ankiety internetowej. Uzyskano 141 opinii, które przedstawiono celem pokazania szerszej perspektywy wpływu RTM na użytkowników mediów społecznościowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlimkiewicz, Beata - 128865 pl
dc.contributor.authorĆwioro, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlimkiewicz, Beata - 128865 pl
dc.contributor.reviewerHess, Agnieszka - 128316 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:55:49Z
dc.date.available2020-07-27T08:55:49Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-116391-159244pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221687
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolitical communication, social media, real-time marketing, marketing, politicspl
dc.subject.plkomunikacja polityczna, media społecznościowe, real-time marketing, marketing, politykapl
dc.titleZastosowanie real-time marketingu w wybranych przykładach komunikacji politycznej w mediach społecznościowych – analiza grafik na portalu Facebook i badanie opinii użytkownikówpl
dc.title.alternativeThe use of real-time marketing in selected examples of political communication in social media – the analysis of the images on Facebook and users’ opinion surveypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the study was to investigate and introduce real-time marketing (RTM) as a method or technique used in private and public spheres. The thesis discusses issues related to political communication, present-day marketing techniques and trends in social media. A quantitative study and a qualitative study based on the categorization key were completed. The research material, consisted of graphics published by the specified Polish political parties or groups, was evaluated to determine which of the graphics could be defined as a RTM or quasi-RTM content. The study was enriched with the opinions of social media users – marketing, journalism, advertisement and social communication studies graduates and students. The research was conducted in a form of an online questionnaire. 141opinions were given and were presented to show a broader perspective on the impact of RTM among social media users.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy było zbadanie i opisanie real-time marketingu (RTM) jako metody lub techniki stosowanej w sektorach prywatnych i publicznych. W pracy omówiono zagadnienia związane z komunikacją polityczną, współczesnymi technikami marketingowymi i trendami w mediach społecznościowych. Przeprowadzono badanie ilościowe i jakościowe w oparciu o klucz kategoryzacyjny. Materiał badawczy, na który składały się grafiki opublikowane przez określone polskie partie lub ugrupowania polityczne, został poddany ocenie w celu określenia, czy i które grafiki mogą być zdefiniowane jako RTM lub quasi-RTM. Wnioski z analizy wzbogacono o opinie użytkowników mediów społecznościowych – absolwentów i studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, reklamy i marketingu. Badanie przeprowadzono w formie ankiety internetowej. Uzyskano 141 opinii, które przedstawiono celem pokazania szerszej perspektywy wpływu RTM na użytkowników mediów społecznościowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klimkiewicz, Beata - 128865
dc.contributor.authorpl
Ćwioro, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klimkiewicz, Beata - 128865
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Agnieszka - 128316
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:55:49Z
dc.date.available
2020-07-27T08:55:49Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-116391-159244
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221687
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
political communication, social media, real-time marketing, marketing, politics
dc.subject.plpl
komunikacja polityczna, media społecznościowe, real-time marketing, marketing, polityka
dc.titlepl
Zastosowanie real-time marketingu w wybranych przykładach komunikacji politycznej w mediach społecznościowych – analiza grafik na portalu Facebook i badanie opinii użytkowników
dc.title.alternativepl
The use of real-time marketing in selected examples of political communication in social media – the analysis of the images on Facebook and users’ opinion survey
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
68
Views per month
Views per city
Krakow
14
Warsaw
14
Katowice
6
Wroclaw
5
Olkusz
4
Poznan
4
Gdansk
2
Rzeszów
2
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available