ANALIZA KOSZTOW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIEBIORSTWIE MAN BUS SP. Z O. O. Z WYKORZYSTANIEM MODEL GS/MŚ JAKO METODY ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ

master
dc.abstract.enThe goal of this work was to show the analysis of the Qulity ManagementCosts with the use of GS/MS model. The following hypothesis was verified: GS/MSmodel going out of the scope of monetarism in the use of the equation of exchangeM*V=P*Q allows to lower the costs of quality management without deteriment to thelevels of quality.Badania zostały przeprowadzone w Przedsiębiorstwie MAN Bus Sp.z o.o. The analysis was conducted using an example of a private company MAN BusSp. z o.o. Empirical analysis wasn’t conducted due to the lack of detailed financialdata which the said company was unwilling to procure. The aforementionedhypothesis was examined and verified conducting and analysis of the GS/MS modeland applying the parameters normally being used on a macreconomic levels ofcountires to the macroeconomic level MAN Bus Sp. z o.o.pl
dc.abstract.plCelem"pracy" było"przedstawienie" analizy" kosztów zarządzania jakością zwykorzystaniem modelu GS/MS. Poddana weryfikacji została hipoteza badawcza:Model GS/MS wychodząc poza granice monetaryzmu w sposobie wykorzystaniarównania wymiany (equation of exchange M*V=P*Q) pozwala obniżyć kosztyzarządzania jakością bez uszczerbku na jakości. Badania zostały przeprowadzone wPrzedsiębiorstwie MAN Bus Sp. z o.o. Scisłe badania empiryczne nie zostałyprzeprowadzone z uwagi na poufność szczegółowych danych finansowych orazniechęć władz przedsiębiorstwa do ich udostępniania. Dokonano werfikacjipostawionej hipotezy badawczej przeprowadzając analizę modelu GS/MS orazprzekładając zmienne zwyczajowo stosowane na poziomie makroekonomicznymcałego kraju do poziomu makroekonomicznego organizacji MAN Bus Sp. z o.o.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.authorLachner, Marcinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:20:36Z
dc.date.available2020-07-25T06:20:36Z
dc.date.submitted2014-10-08pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakościpl
dc.identifier.apddiploma-92661-169706pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200791
dc.languagepolpl
dc.subject.enquality management costs, GS/MS, equation of exchangepl
dc.subject.plkoszty zarządzania jakością, model GS/MS, równanie wymianypl
dc.titleANALIZA KOSZTOW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIEBIORSTWIE MAN BUS SP. Z O. O. Z WYKORZYSTANIEM MODEL GS/MŚ JAKO METODY ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJpl
dc.title.alternativeCritical Analysis of Quality Management Costs MAN Bus sp. z o.o. using GS/MS model as a method of macroeconomic analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of this work was to show the analysis of the Qulity ManagementCosts with the use of GS/MS model. The following hypothesis was verified: GS/MSmodel going out of the scope of monetarism in the use of the equation of exchangeM*V=P*Q allows to lower the costs of quality management without deteriment to thelevels of quality.Badania zostały przeprowadzone w Przedsiębiorstwie MAN Bus Sp.z o.o. The analysis was conducted using an example of a private company MAN BusSp. z o.o. Empirical analysis wasn’t conducted due to the lack of detailed financialdata which the said company was unwilling to procure. The aforementionedhypothesis was examined and verified conducting and analysis of the GS/MS modeland applying the parameters normally being used on a macreconomic levels ofcountires to the macroeconomic level MAN Bus Sp. z o.o.
dc.abstract.plpl
Celem"pracy" było"przedstawienie" analizy" kosztów zarządzania jakością zwykorzystaniem modelu GS/MS. Poddana weryfikacji została hipoteza badawcza:Model GS/MS wychodząc poza granice monetaryzmu w sposobie wykorzystaniarównania wymiany (equation of exchange M*V=P*Q) pozwala obniżyć kosztyzarządzania jakością bez uszczerbku na jakości. Badania zostały przeprowadzone wPrzedsiębiorstwie MAN Bus Sp. z o.o. Scisłe badania empiryczne nie zostałyprzeprowadzone z uwagi na poufność szczegółowych danych finansowych orazniechęć władz przedsiębiorstwa do ich udostępniania. Dokonano werfikacjipostawionej hipotezy badawczej przeprowadzając analizę modelu GS/MS orazprzekładając zmienne zwyczajowo stosowane na poziomie makroekonomicznymcałego kraju do poziomu makroekonomicznego organizacji MAN Bus Sp. z o.o.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.authorpl
Lachner, Marcin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:20:36Z
dc.date.available
2020-07-25T06:20:36Z
dc.date.submittedpl
2014-10-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości
dc.identifier.apdpl
diploma-92661-169706
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200791
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
quality management costs, GS/MS, equation of exchange
dc.subject.plpl
koszty zarządzania jakością, model GS/MS, równanie wymiany
dc.titlepl
ANALIZA KOSZTOW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIEBIORSTWIE MAN BUS SP. Z O. O. Z WYKORZYSTANIEM MODEL GS/MŚ JAKO METODY ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ
dc.title.alternativepl
Critical Analysis of Quality Management Costs MAN Bus sp. z o.o. using GS/MS model as a method of macroeconomic analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Biłgoraj
1
Des Moines
1
Katowice
1
Szczecin
1
Zurawica
1

No access

No Thumbnail Available