Zmiany skórne w ciąży

licenciate
dc.abstract.enThis work pertains to presentation of dermatological diseases affecting women during pregnancy. Awareness of the etiology and pathogenesis of emerging changes in skin and methods of differentiation allows to accurately diagnose and choose treatment options. This paper provides information about possible physiological skin changes, which include skin discoloration, stretch marks and vascular changes.Special attention is given to diseases occurring only in pregnancy and which are typical for this condition, called pregnancy dermatoses, which according to the latest classification include pemphigoid gestationis, polymorphic eruption of pregnancy, intrahepatic cholestasis of pregnancy and atopic eruption of pregnancy. The study described the epidemiology, etiology, clinical presentation, diagnostic and treatment of each of these dermatoses and presented the development of the disease and the prognosis for the mother and fetus. All of these disorders are characterized by strong itching sensation, which can significantly contribute to lowering the quality of life. Therefore in subsequent chapters paper describes algorithm of proper differentiation and diagnosis of skin diseases that occur with itching and collected information about the treatment of persistent symptoms, treatments and possible effects on the developing fetus and the mother's health. In addition to the cutaneous manifestations of pregnancy and specific dermatoses, pregnancy causes changes in the development of existing preconception dermatological diseases such as psoriasis, systemic lupus erythematosus, acne, melanoma, or pemphigus vulgaris, causing a tightening or easing of symptoms, depending on the specific disease.Knowledge of the causes and clinical morphology of changes in skin of pregnant woman, allows to qualify a particular change to a group of diseases and, if necessary, the implementation of appropriate therapy, raising the quality of life of the pregnant while being safe for her and her child.pl
dc.abstract.otherCiąża jest związana z szeregiem skomplikowanych przemian immunologicznych, metabolicznych, naczyniowych, a przede wszystkim hormonalnych, zachodzących w tym okresie w organizmie kobiety. Przemiany te oddziałując na skórę są przyczyną występowania fizjologicznych dla ciąży zmian skórnych, mogą wpływać na zaostrzenie lub złagodzenie istniejących wcześniej chorób dermatologicznych lub wywołać chorobę z grupy dermatoz ciążowych, swoistych dla tego stanu. Wiedza dotycząca etiologii występowania zmian skórnych umożliwia właściwe różnicowanie schorzeń oraz wprowadzenie odpowiedniej terapii. W poniższej pracy, tytułem wprowadzenia do tematu omówiono budowę i funkcje skóry, a następnie opisano skórne objawy ciąży, dermatozy ciążowe oraz choroby skóry, których przebieg może być modyfikowany przez ciążę. Szczególną uwagę poświęcono dermatozom ciążowym, jako chorobom występującym wyłącznie w okresie ciąży, starając się przedstawić przyczyny, objawy i przebieg tych schorzeń. Szczegółowo opisano pemfigoid ciężarnych, polimorficzne wykwity ciążowe, ciążową cholestazę wewnątrzwątrobową oraz atopowe wykwity ciążowe. Przedstawiono także algorytm postępowania różnicującego dermatozy przebiegające ze świądem oraz bezpieczne dla matki i dziecka metody leczenia schorzeń dermatologicznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.authorTarko, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBereza, Krzysztof - 128725 pl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.date.accessioned2020-07-13T20:47:27Z
dc.date.available2020-07-13T20:47:27Z
dc.date.submitted2011-07-11pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-53768-97261pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169036
dc.subject.enpregnancy, disease, skin, dermatoses,pl
dc.subject.otherciąża, skóra, dermatoza, chorobapl
dc.titleZmiany skórne w ciążypl
dc.title.alternativeSkin changes during pregnancypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work pertains to presentation of dermatological diseases affecting women during pregnancy. Awareness of the etiology and pathogenesis of emerging changes in skin and methods of differentiation allows to accurately diagnose and choose treatment options. This paper provides information about possible physiological skin changes, which include skin discoloration, stretch marks and vascular changes.Special attention is given to diseases occurring only in pregnancy and which are typical for this condition, called pregnancy dermatoses, which according to the latest classification include pemphigoid gestationis, polymorphic eruption of pregnancy, intrahepatic cholestasis of pregnancy and atopic eruption of pregnancy. The study described the epidemiology, etiology, clinical presentation, diagnostic and treatment of each of these dermatoses and presented the development of the disease and the prognosis for the mother and fetus. All of these disorders are characterized by strong itching sensation, which can significantly contribute to lowering the quality of life. Therefore in subsequent chapters paper describes algorithm of proper differentiation and diagnosis of skin diseases that occur with itching and collected information about the treatment of persistent symptoms, treatments and possible effects on the developing fetus and the mother's health. In addition to the cutaneous manifestations of pregnancy and specific dermatoses, pregnancy causes changes in the development of existing preconception dermatological diseases such as psoriasis, systemic lupus erythematosus, acne, melanoma, or pemphigus vulgaris, causing a tightening or easing of symptoms, depending on the specific disease.Knowledge of the causes and clinical morphology of changes in skin of pregnant woman, allows to qualify a particular change to a group of diseases and, if necessary, the implementation of appropriate therapy, raising the quality of life of the pregnant while being safe for her and her child.
dc.abstract.otherpl
Ciąża jest związana z szeregiem skomplikowanych przemian immunologicznych, metabolicznych, naczyniowych, a przede wszystkim hormonalnych, zachodzących w tym okresie w organizmie kobiety. Przemiany te oddziałując na skórę są przyczyną występowania fizjologicznych dla ciąży zmian skórnych, mogą wpływać na zaostrzenie lub złagodzenie istniejących wcześniej chorób dermatologicznych lub wywołać chorobę z grupy dermatoz ciążowych, swoistych dla tego stanu. Wiedza dotycząca etiologii występowania zmian skórnych umożliwia właściwe różnicowanie schorzeń oraz wprowadzenie odpowiedniej terapii. W poniższej pracy, tytułem wprowadzenia do tematu omówiono budowę i funkcje skóry, a następnie opisano skórne objawy ciąży, dermatozy ciążowe oraz choroby skóry, których przebieg może być modyfikowany przez ciążę. Szczególną uwagę poświęcono dermatozom ciążowym, jako chorobom występującym wyłącznie w okresie ciąży, starając się przedstawić przyczyny, objawy i przebieg tych schorzeń. Szczegółowo opisano pemfigoid ciężarnych, polimorficzne wykwity ciążowe, ciążową cholestazę wewnątrzwątrobową oraz atopowe wykwity ciążowe. Przedstawiono także algorytm postępowania różnicującego dermatozy przebiegające ze świądem oraz bezpieczne dla matki i dziecka metody leczenia schorzeń dermatologicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.authorpl
Tarko, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bereza, Krzysztof - 128725
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.date.accessioned
2020-07-13T20:47:27Z
dc.date.available
2020-07-13T20:47:27Z
dc.date.submittedpl
2011-07-11
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-53768-97261
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169036
dc.subject.enpl
pregnancy, disease, skin, dermatoses,
dc.subject.otherpl
ciąża, skóra, dermatoza, choroba
dc.titlepl
Zmiany skórne w ciąży
dc.title.alternativepl
Skin changes during pregnancy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
162
Views per month
Views per city
Wroclaw
26
Krakow
19
Warsaw
18
Poznan
8
Szczecin
8
Gdansk
5
Gdynia
5
Lubanowo
4
Olsztyn
4
Swidnica
4

No access

No Thumbnail Available