Biological disease-modifying anti-rheumatic drugs with a focus on rituximab in achieving remission and low disease activity in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis

thesis
dc.affiliationRada Dyscypliny Nauki medycznepl
dc.areanauki medycznepl
dc.contributor.advisorKorkosz, Mariusz - 130283
dc.contributor.advisorHaugeberg, Glenn
dc.contributor.authorŁosińska, Katarzyna - 135789 pl
dc.contributor.institutionUniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum
dc.contributor.reviewerJeka, Sławomir - USOS298301
dc.contributor.reviewerKotyla, Przemysław - USOS284573
dc.contributor.reviewerLeszczyński, Piotr - USOS344169
dc.date.accessioned2024-05-28T06:33:29Z
dc.date.available2024-05-28T06:33:29Z
dc.date.openaccess0*
dc.date.submitted2024-07-03pl
dc.description.accesstimew momencie opublikowania*
dc.description.versionostateczna wersja autorska (postprint)*
dc.identifier.apd23483pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/343330
dc.languageengpl
dc.placeKraków
dc.rightsCopyright*
dc.rights.simpleviewWolny dostęp
dc.rights.urihttps://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeOtwarte repozytorium*
dc.subject.otherrheumatoid arthritispl
dc.subject.otherpsoriatic arthritispl
dc.subject.otherrituximabpl
dc.subject.otherGP2013pl
dc.subject.otherbiosimilarspl
dc.subject.otherbiologic disease modifying anti-rheumatic drugspl
dc.subject.otherremissionpl
dc.subject.otherlow disease activitypl
dc.subject.plreumatoidalne zapalenie stawówpl
dc.subject.plłuszczycowe zapalenie stawówpl
dc.subject.plrytuksymabpl
dc.subject.plGP2013pl
dc.subject.plleki biopodobnepl
dc.subject.plbiologiczne leki modyfikujące przebieg chorobypl
dc.subject.plremisjapl
dc.subject.plniska aktywność chorobypl
dc.titleBiological disease-modifying anti-rheumatic drugs with a focus on rituximab in achieving remission and low disease activity in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritispl
dc.title.alternativeBiologiczne leki modyfikujące przebieg choroby ze szczególnym uwzględnieniem rytuksymabu w osiąganiu remisji i niskiej aktywności choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów i łuszczycowym zapaleniu stawówpl
dc.typeThesispl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Rada Dyscypliny Nauki medyczne
dc.areapl
nauki medyczne
dc.contributor.advisor
Korkosz, Mariusz - 130283
dc.contributor.advisor
Haugeberg, Glenn
dc.contributor.authorpl
Łosińska, Katarzyna - 135789
dc.contributor.institution
Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum
dc.contributor.reviewer
Jeka, Sławomir - USOS298301
dc.contributor.reviewer
Kotyla, Przemysław - USOS284573
dc.contributor.reviewer
Leszczyński, Piotr - USOS344169
dc.date.accessioned
2024-05-28T06:33:29Z
dc.date.available
2024-05-28T06:33:29Z
dc.date.openaccess*
0
dc.date.submittedpl
2024-07-03
dc.description.accesstime*
w momencie opublikowania
dc.description.version*
ostateczna wersja autorska (postprint)
dc.identifier.apdpl
23483
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/343330
dc.languagepl
eng
dc.place
Kraków
dc.rights*
Copyright
dc.rights.simpleview
Wolny dostęp
dc.rights.uri*
https://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type*
Otwarte repozytorium
dc.subject.otherpl
rheumatoid arthritis
dc.subject.otherpl
psoriatic arthritis
dc.subject.otherpl
rituximab
dc.subject.otherpl
GP2013
dc.subject.otherpl
biosimilars
dc.subject.otherpl
biologic disease modifying anti-rheumatic drugs
dc.subject.otherpl
remission
dc.subject.otherpl
low disease activity
dc.subject.plpl
reumatoidalne zapalenie stawów
dc.subject.plpl
łuszczycowe zapalenie stawów
dc.subject.plpl
rytuksymab
dc.subject.plpl
GP2013
dc.subject.plpl
leki biopodobne
dc.subject.plpl
biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby
dc.subject.plpl
remisja
dc.subject.plpl
niska aktywność choroby
dc.titlepl
Biological disease-modifying anti-rheumatic drugs with a focus on rituximab in achieving remission and low disease activity in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis
dc.title.alternativepl
Biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby ze szczególnym uwzględnieniem rytuksymabu w osiąganiu remisji i niskiej aktywności choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów i łuszczycowym zapaleniu stawów
dc.typepl
Thesis
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Downloads
losinska_biological_disease-modifying_anti-rheumatic_2023.pdf
23
jeka_recenzja_2024.pdf
12
kotyla_recenzja_rozprawy_doktorskiej_lek_katarzyny_2024.pdf
10
losinska_streszczenie_w_jezyku_polskim_2023.pdf
9
losinska_summary_in_english_2023.pdf
8
leszczynski_recenzja_2024.pdf
7
korkosz_opinia_promotora_na_temat_rozprawy_2023.pdf
6
haugeberg_supervisor's_opinion_2023.pdf
5