W poszukiwaniu lepszej szkoły. Analiza modelu szkoły na przykładzie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

master
dc.abstract.enThe thesis analyzes the reasons for the emergence and existence of The State Elementary School of Art in Zakopane. This M.A. thesis proves that POSA breaks the hierarchical structure of the generally applicable model school in Poland. POSA effectively educate and upbringing. The first chapter is about the origins of the author's school. This idea was born during the creative discussion Coordinating Committee of Creative and Scientific Societies. The second chapter is devoted to the school in the twentieth century: directions and attempts to rebuild. This chapter show traditional school, progressive education, new education, and alternative school. It also provides a comparison with the traditional school and POSA. The third chapter is devoted to the methodology. The last part was broken down into smaller sections such as guidelines and school program, artistic open, students, teachers and their relationships with students, parents and graduate.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca analizuje przyczyny powstania i istnienia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej. Praca udowadnia tezę, że POSA łamie hierarchiczne struktury i ogólnie obowiązujący model szkoły w Polsce, aby efektywnie kształcić i wychowywać dzieci w szkole w której dostrzega się, szanuje i wykorzystuje podmiotowość ucznia. W rozdziale pierwszym przedstawiono źródła powstania idei autorskiej szkoły pani Lidii Długołęckiej, które zrodziły się podczas twórczych dyskusji Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych. Drugi rozdział poświęcony jest szkole w XX wieku, jej kierunkom i próbom przebudowy. Przedstawiona zostaje szkoła tradycyjna, progresywistyczna, nowego wychowania, oraz alternatywna. Rozdział zawiera również porównanie szkoły tradycyjnej z POSA. Trzeci rozdział poświęcony jest metodologii pracy. W tej części scharakteryzowane są wykorzystane źródła oraz przedstawione zostają zastosowane sposoby ich analizy. Część analizy danych została rozbita na pomniejsze rozdziały takie jak założenia i program szkoły, plenery artystyczne, uczniowie, nauczyciele oraz ich relacje z uczniami, rodzice i absolwenci. Praca udowadnia sensowność inicjatyw zmierzających do odchodzenia od tradycyjnego modelu szkoły. Pokazuje efektywność kształcenia i wychowania w szkole, gdzie się dostrzega, szanuje i wykorzystuje podmiotowość ucznia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.contributor.authorRabiej-Sienicka, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerŚwiątkiewicz-Mośny, Maria - 132346 pl
dc.contributor.reviewerNiezgoda, Marian - 130964 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:31:31Z
dc.date.available2020-07-24T16:31:31Z
dc.date.submitted2013-06-25pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudykomunikowanie społecznepl
dc.identifier.apddiploma-75148-84972pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187960
dc.languagepolpl
dc.subject.enupbringing, education, models of school, alternative school, art schoolpl
dc.subject.plwychowanie, edukacja, modele szkoły, szkoła alternatywna, szkoła artystycznapl
dc.titleW poszukiwaniu lepszej szkoły. Analiza modelu szkoły na przykładzie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanempl
dc.title.alternativeIn search of a better school. Analysis of the model school for example The State Elementary School of Art in Zakopane.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis analyzes the reasons for the emergence and existence of The State Elementary School of Art in Zakopane. This M.A. thesis proves that POSA breaks the hierarchical structure of the generally applicable model school in Poland. POSA effectively educate and upbringing. The first chapter is about the origins of the author's school. This idea was born during the creative discussion Coordinating Committee of Creative and Scientific Societies. The second chapter is devoted to the school in the twentieth century: directions and attempts to rebuild. This chapter show traditional school, progressive education, new education, and alternative school. It also provides a comparison with the traditional school and POSA. The third chapter is devoted to the methodology. The last part was broken down into smaller sections such as guidelines and school program, artistic open, students, teachers and their relationships with students, parents and graduate.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca analizuje przyczyny powstania i istnienia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej. Praca udowadnia tezę, że POSA łamie hierarchiczne struktury i ogólnie obowiązujący model szkoły w Polsce, aby efektywnie kształcić i wychowywać dzieci w szkole w której dostrzega się, szanuje i wykorzystuje podmiotowość ucznia. W rozdziale pierwszym przedstawiono źródła powstania idei autorskiej szkoły pani Lidii Długołęckiej, które zrodziły się podczas twórczych dyskusji Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych. Drugi rozdział poświęcony jest szkole w XX wieku, jej kierunkom i próbom przebudowy. Przedstawiona zostaje szkoła tradycyjna, progresywistyczna, nowego wychowania, oraz alternatywna. Rozdział zawiera również porównanie szkoły tradycyjnej z POSA. Trzeci rozdział poświęcony jest metodologii pracy. W tej części scharakteryzowane są wykorzystane źródła oraz przedstawione zostają zastosowane sposoby ich analizy. Część analizy danych została rozbita na pomniejsze rozdziały takie jak założenia i program szkoły, plenery artystyczne, uczniowie, nauczyciele oraz ich relacje z uczniami, rodzice i absolwenci. Praca udowadnia sensowność inicjatyw zmierzających do odchodzenia od tradycyjnego modelu szkoły. Pokazuje efektywność kształcenia i wychowania w szkole, gdzie się dostrzega, szanuje i wykorzystuje podmiotowość ucznia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.contributor.authorpl
Rabiej-Sienicka, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Świątkiewicz-Mośny, Maria - 132346
dc.contributor.reviewerpl
Niezgoda, Marian - 130964
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:31:31Z
dc.date.available
2020-07-24T16:31:31Z
dc.date.submittedpl
2013-06-25
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
komunikowanie społeczne
dc.identifier.apdpl
diploma-75148-84972
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187960
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
upbringing, education, models of school, alternative school, art school
dc.subject.plpl
wychowanie, edukacja, modele szkoły, szkoła alternatywna, szkoła artystyczna
dc.titlepl
W poszukiwaniu lepszej szkoły. Analiza modelu szkoły na przykładzie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
dc.title.alternativepl
In search of a better school. Analysis of the model school for example The State Elementary School of Art in Zakopane.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Katowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gmina Dobrcz
1
Krakow
1
Lublin
1
Suwałki
1
Szczejkowice
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available