ENGLISH LANGUAGE LEARNING MOTIVATION AMONG POLISH SENIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN A SMALL TOWN AND A BIG CITY – A COMPARATIVE CASE STUDY

master
dc.abstract.enThe main aim of this MA thesis is to give an account of the investigation of theinfluence of sociocultural context on students' motivation to learn English language in asmall town and in a large city. In order to achieve this aim, the students' perception ofthe importance of eight variable influencing motivation was tested. The questionnaireapplied in the research was based on Zoltan Dörnyei's (2005) theoretical framework –Motivational Self System. The second aim of the present study was to validateDörnyei's framework in the Polish context. The battery was administered to 96secondary school students in two schools - one in Cieszyn and one in Kraków.The analysis of the data revealed that the sociocultural context affects students'motivation to learn English to a minor extent. The results of the comparison between thegroups indicate that the students find similar variables important or unimportant. Forboth research groups, ideal L2 self and international posture were found to be the mostimportant, as opposed to ought-to L2 self, which proved invalid. The variable thatdivided the groups is L2 learning experience. The town group gave it a negativeevaluation. It seems probable that different perception of the immediate learningenvironment between the groups contributed to overall differences in terms of thestudents’ answering patterns. The Kraków research group gave decidedly more positivefeedback to every single construct.Two of three constructs in Motivational Self System proved valid in the Polishcontext: ideal L2 self and L2 learning experiencepl
dc.abstract.plNadrzędnym celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie wynikówbadań podjętych w celu opisania wpływu kontekstu socjokulturowego na motywacjęuczniów do nauki języka angielskiego w małym i w dużym mieście. Aby zrealizowaćten cel, badani uczniowie mieli za zadanie określić wagę ośmiu czynnikówwpływających na motywację. Badania zostały przeprowadzone przy użyciukwestionariusza opartego na modelu teoretycznym Zoltana Dörnyeia (2005) –Motivational Self System. Kwestionariusz wypełniło 96 uczniów z dwóch szkółśrednich, jednej w Cieszynie i jednej w Krakowie. Drugim celem powziętym przezbadacza było uwierzytelnienie modelu Dörnyeia w polskim kontekście.Analiza danych wykazała, iż kontekst socjokulturowy wpływa na motywacjęuczniów do nauki języka angielskiego w niewielkim stopniu. Wyniki zestawieniaśrednich wartości przypisanych czynnikom motywującym, wykazały podobne odczuciaco do wagi czynników w wypadku obu grup uczniów. Najważniejsze okazały się dlauczniów: idealna wizja siebie i postawa międzynarodowa. Wizja znajomości językanarzucona przez osoby trzecie okazała się być dla uczniów najmniej istotna. Czynnik,który podzielił grupy to doświadczenie z nauką języka angielskiego. Prawdopodobnymwydaje sie, iż to właśnie doświadczenia związane z nauką języka angielskiego wpłynęłona sposób odpowiadania uczniów. Krakowska grupa badanych udzieliła znaczniebardziej pozytywnych odpowiedzi w przypadku każdego czynnika.Teoretyczny model Dörnyeia okazał się wierzytelny w przypadku następującychczynników: idealna wizja siebie oraz doświadczenie z nauką języka angielskiegopl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorNiżegorodcew, Anna - 130980 pl
dc.contributor.authorCieślar, Bożenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKleban, Marcin - 185600 pl
dc.contributor.reviewerNiżegorodcew, Anna - 130980 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:45:30Z
dc.date.available2020-07-24T21:45:30Z
dc.date.submitted2013-10-25pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-83394-96067pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192848
dc.languageengpl
dc.subject.enEnglish language learning motivation, sociocultural theories of motivation, Motivational Self Systempl
dc.subject.plmotywacja do nauki języka angielskiego,socjokulturowe teorie motywacji, Motivational Self Systempl
dc.titleENGLISH LANGUAGE LEARNING MOTIVATION AMONG POLISH SENIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN A SMALL TOWN AND A BIG CITY – A COMPARATIVE CASE STUDYpl
dc.title.alternativeMOTYWACJA DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH W MAŁYM I DUŻYM MIEŚCIE – PORÓWNAWCZE STUDIUM PRZYPADKUpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this MA thesis is to give an account of the investigation of theinfluence of sociocultural context on students' motivation to learn English language in asmall town and in a large city. In order to achieve this aim, the students' perception ofthe importance of eight variable influencing motivation was tested. The questionnaireapplied in the research was based on Zoltan Dörnyei's (2005) theoretical framework –Motivational Self System. The second aim of the present study was to validateDörnyei's framework in the Polish context. The battery was administered to 96secondary school students in two schools - one in Cieszyn and one in Kraków.The analysis of the data revealed that the sociocultural context affects students'motivation to learn English to a minor extent. The results of the comparison between thegroups indicate that the students find similar variables important or unimportant. Forboth research groups, ideal L2 self and international posture were found to be the mostimportant, as opposed to ought-to L2 self, which proved invalid. The variable thatdivided the groups is L2 learning experience. The town group gave it a negativeevaluation. It seems probable that different perception of the immediate learningenvironment between the groups contributed to overall differences in terms of thestudents’ answering patterns. The Kraków research group gave decidedly more positivefeedback to every single construct.Two of three constructs in Motivational Self System proved valid in the Polishcontext: ideal L2 self and L2 learning experience
dc.abstract.plpl
Nadrzędnym celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie wynikówbadań podjętych w celu opisania wpływu kontekstu socjokulturowego na motywacjęuczniów do nauki języka angielskiego w małym i w dużym mieście. Aby zrealizowaćten cel, badani uczniowie mieli za zadanie określić wagę ośmiu czynnikówwpływających na motywację. Badania zostały przeprowadzone przy użyciukwestionariusza opartego na modelu teoretycznym Zoltana Dörnyeia (2005) –Motivational Self System. Kwestionariusz wypełniło 96 uczniów z dwóch szkółśrednich, jednej w Cieszynie i jednej w Krakowie. Drugim celem powziętym przezbadacza było uwierzytelnienie modelu Dörnyeia w polskim kontekście.Analiza danych wykazała, iż kontekst socjokulturowy wpływa na motywacjęuczniów do nauki języka angielskiego w niewielkim stopniu. Wyniki zestawieniaśrednich wartości przypisanych czynnikom motywującym, wykazały podobne odczuciaco do wagi czynników w wypadku obu grup uczniów. Najważniejsze okazały się dlauczniów: idealna wizja siebie i postawa międzynarodowa. Wizja znajomości językanarzucona przez osoby trzecie okazała się być dla uczniów najmniej istotna. Czynnik,który podzielił grupy to doświadczenie z nauką języka angielskiego. Prawdopodobnymwydaje sie, iż to właśnie doświadczenia związane z nauką języka angielskiego wpłynęłona sposób odpowiadania uczniów. Krakowska grupa badanych udzieliła znaczniebardziej pozytywnych odpowiedzi w przypadku każdego czynnika.Teoretyczny model Dörnyeia okazał się wierzytelny w przypadku następującychczynników: idealna wizja siebie oraz doświadczenie z nauką języka angielskiego
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Niżegorodcew, Anna - 130980
dc.contributor.authorpl
Cieślar, Bożena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kleban, Marcin - 185600
dc.contributor.reviewerpl
Niżegorodcew, Anna - 130980
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:45:30Z
dc.date.available
2020-07-24T21:45:30Z
dc.date.submittedpl
2013-10-25
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-83394-96067
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192848
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
English language learning motivation, sociocultural theories of motivation, Motivational Self System
dc.subject.plpl
motywacja do nauki języka angielskiego,socjokulturowe teorie motywacji, Motivational Self System
dc.titlepl
ENGLISH LANGUAGE LEARNING MOTIVATION AMONG POLISH SENIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN A SMALL TOWN AND A BIG CITY – A COMPARATIVE CASE STUDY
dc.title.alternativepl
MOTYWACJA DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH W MAŁYM I DUŻYM MIEŚCIE – PORÓWNAWCZE STUDIUM PRZYPADKU
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Łomża
2
Boardman
1
Dublin
1
Rodenbach
1
Seville
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available