Analiza narzędzi marketingowych wykorzystywanych do kreowania wizerunku marki i ich wpływ na postrzeganie przez konsumentów

master
dc.abstract.enThe aim of the Master thesis is presenting possibilities and potential of tools used in marketing by brand to create its image in consumers eyes. In the theoretical part, the focus was on the scientific point of view which indicates traditional and modern division of instruments, then was made a description of stimulus determinate by buyer attitude. Analytical part of work consists of characteristics earlier discussed issues on the example of Starbucks brand. As a method was used observation and focused on it. Consequently, final conclusions are presented.pl
dc.abstract.plCelem pracy dyplomowej jest ukazanie możliwości i potencjału jaki tkwi w narzędziach marketingowych, wykorzystywanych przez markę do kreowania jej wizerunku w oczach odbiorców. W części teoretycznej skupiono się wokół naukowego aspektu zagadnienia wskazując na tradycyjny i nowoczesny podział instrumentów, następnie przystąpiono do opisu bodźców determinujących postawy nabywcze. W części analitycznej dokonano z kolei charakterystyki omówionych kwestii na przykładzie marki Starbucks. Wybrano metodę obserwacji i na niej się skupiono. W efekcie przedstawiono wnioski końcowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorKakitek, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:55:36Z
dc.date.available2020-07-27T10:55:36Z
dc.date.submitted2017-09-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-118382-150027pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223469
dc.languagepolpl
dc.subject.enbrand - communication - consumer - marketing - toolspl
dc.subject.plkomunikacja - konsument - marka - marketing - narzędziapl
dc.titleAnaliza narzędzi marketingowych wykorzystywanych do kreowania wizerunku marki i ich wpływ na postrzeganie przez konsumentówpl
dc.title.alternativeAnalysis of marketing tools used to create brand image and their impact on customer perceptionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the Master thesis is presenting possibilities and potential of tools used in marketing by brand to create its image in consumers eyes. In the theoretical part, the focus was on the scientific point of view which indicates traditional and modern division of instruments, then was made a description of stimulus determinate by buyer attitude. Analytical part of work consists of characteristics earlier discussed issues on the example of Starbucks brand. As a method was used observation and focused on it. Consequently, final conclusions are presented.
dc.abstract.plpl
Celem pracy dyplomowej jest ukazanie możliwości i potencjału jaki tkwi w narzędziach marketingowych, wykorzystywanych przez markę do kreowania jej wizerunku w oczach odbiorców. W części teoretycznej skupiono się wokół naukowego aspektu zagadnienia wskazując na tradycyjny i nowoczesny podział instrumentów, następnie przystąpiono do opisu bodźców determinujących postawy nabywcze. W części analitycznej dokonano z kolei charakterystyki omówionych kwestii na przykładzie marki Starbucks. Wybrano metodę obserwacji i na niej się skupiono. W efekcie przedstawiono wnioski końcowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Kakitek, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:55:36Z
dc.date.available
2020-07-27T10:55:36Z
dc.date.submittedpl
2017-09-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-118382-150027
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223469
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
brand - communication - consumer - marketing - tools
dc.subject.plpl
komunikacja - konsument - marka - marketing - narzędzia
dc.titlepl
Analiza narzędzi marketingowych wykorzystywanych do kreowania wizerunku marki i ich wpływ na postrzeganie przez konsumentów
dc.title.alternativepl
Analysis of marketing tools used to create brand image and their impact on customer perception
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Poznan
7
Wroclaw
6
Warsaw
4
Krakow
3
Lodz
3
Gogolin
2
Broniszow
1
Częstochowa
1
Dublin
1
Erfurt
1

No access

No Thumbnail Available