Wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma". Wpływ przekonań dotyczących miejsca zamieszkania na satysfakcję z życia.

master
dc.abstract.enMaster's thesis was inspired by the research of leading researchers, David A. Schkade and Daniel Kahneman, and from own interests of the author in the subject. The topic of the work is the influence of people's beliefs on their perception of the world and broadly understood satisfaction with life. The aim of the study is to check to what extent our subjective beliefs can affect our own satisfaction with life, but also the perception of the happiness of others, unknown to us. Additionally, the main topic has been extended to include the counter hypothesis assuming that a change of place of residence may have a real impact on life satisfaction. This hypothesis will be tested by examining a group of Poles living in Italy.The methods that were used to test both the main and the additional hypotheses were: PWBS Carol Ryff Scale in Polish adaptation by Jan Cieciuch and a self-made 12-items questionnaire.The master's thesis has been divided into a theoretical introduction, discussion of research, their results and conclusions resulting from the research.pl
dc.abstract.plPoniższa praca magisterska powstała w wyniku inspiracji badaniami jednych z czołowych badaczy z zakresu psychologii szczęścia, jakimi są David A. Schkade i Daniel Kahneman oraz z zainteresowań własnych tematem. Tematem pracy jest wpływ przekonań na postrzeganie świata oraz szeroko pojętą satysfakcję z życia. Celem pracy jest sprawdzenie, na ile nasze subiektywne przekonania na temat miejsca zamieszkania mogą wpłynąć na własną satysfakcję z życia, ale także na postrzeganie szczęścia innych, nieznanych nam osób. Dodatkowo, temat główny został poszerzony o kontra-hipotezę zakładającą, że zmiana miejsca zamieszkania może mieć realny wpływ na satysfakcję z życia. Hipoteza ta zostanie sprawdzona poprzez badanie grupy Polaków mieszkających we Włoszech. Metody, jakie zostały wykorzystane do zbadania obu hipotez – głównej oraz dodatkowej, to: Skala PWBS Carol Ryff w polskiej adaptacji Jana Cieciucha oraz własnoręcznie stworzony, 12- itemowy kwestionariusz zadowolenia z różnych obszarów życia takich jak: ogólna satysfakcja z życia, sytuacja materialna, możliwość dokształcania się, możliwość wyboru pracy, itp.W grupie docelowej mojego badania, tzn. grupie polskiej mieszkańców małych miast oraz metropolii znalazło się 185 badanych. Podział płci ułożył się niemal równomiernie- 95 badanych stanowiły kobiety, 90 zaś mężczyźni. Średnia wieku wyniosła 31 lat, najmłodsza osoba miała 18 lat, najstarsza 68. 53% badanych zaznaczyło, że zamieszkuje tereny wiejskie i tereny miejskie do 25 000 mieszkańców, pozostałe 43% zamieszkuje tereny miejskie powyżej 100 tysięcy (22%) oraz powyżej 500 000 (23%), 4% znajduje się w grupie terenów miejskich w przedziale 25-100 000 mieszkańców. Badanie na grupie Polaków we Włoszech wypełniło 128 osób; tutaj grupa została zdominowana przez kobiety (97%). Jednak dość dobrze uformowały się statystyki dotyczące miejsca zamieszkania – 46% osób zadeklarowało zamieszkanie na terenach wiejskich i terenach do 25 000 mieszkańców, pozostałe 54% to osoby z miast powyżej 100 000 mieszkańców (31 %) oraz 500 000 mieszkańców (23%). Wyniki potwierdziły większość hipotez, są ciekawe z perspektywy badawczej i zachęcają do dalszego zgłębiania tematu. Osoby z grupy małomiasteczkowej gorzej oceniają zadowolenie z życia osób mieszkających w mieście niż swoje własne, odwrotna tendencja zachodzi w grupie z wielkich miast. Grupa włoska oceniła swoje zadowolenie najwyżej z trzech badanych grup, zadowolenie mieszkańców Polski oceniła stanowczo gorzej niż własne. Poziom satysfakcji z życia we wszystkich grupach jest podobny. Chcąc podsumować badanie, można powiedzieć, że mamy zbyt dużą tendencję do skupiania się na klimacie i jego czynnikach, za mało doceniamy otoczenie własne i realną satysfakcję z życia. W wielu przypadkach przeceniamy zadowolenie innych osób, nie doceniając własnych warunków życia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.authorPuda, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.reviewerTrąbka, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2021-10-29T21:39:28Z
dc.date.available2021-10-29T21:39:28Z
dc.date.submitted2021-10-27pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-147800-229039pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282330
dc.languagepolpl
dc.subject.enlife satisfaction, beliefs, influence, place of residencepl
dc.subject.plsatysfakcja z życia, przekonania, wpływ, miejsce zamieszkaniapl
dc.titleWszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma". Wpływ przekonań dotyczących miejsca zamieszkania na satysfakcję z życia.pl
dc.title.alternativeThe grass is always greener on the other side of the fence. Influence of beliefs concerning place of residence on satisfaction in lifepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's thesis was inspired by the research of leading researchers, David A. Schkade and Daniel Kahneman, and from own interests of the author in the subject. The topic of the work is the influence of people's beliefs on their perception of the world and broadly understood satisfaction with life. The aim of the study is to check to what extent our subjective beliefs can affect our own satisfaction with life, but also the perception of the happiness of others, unknown to us. Additionally, the main topic has been extended to include the counter hypothesis assuming that a change of place of residence may have a real impact on life satisfaction. This hypothesis will be tested by examining a group of Poles living in Italy.The methods that were used to test both the main and the additional hypotheses were: PWBS Carol Ryff Scale in Polish adaptation by Jan Cieciuch and a self-made 12-items questionnaire.The master's thesis has been divided into a theoretical introduction, discussion of research, their results and conclusions resulting from the research.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca magisterska powstała w wyniku inspiracji badaniami jednych z czołowych badaczy z zakresu psychologii szczęścia, jakimi są David A. Schkade i Daniel Kahneman oraz z zainteresowań własnych tematem. Tematem pracy jest wpływ przekonań na postrzeganie świata oraz szeroko pojętą satysfakcję z życia. Celem pracy jest sprawdzenie, na ile nasze subiektywne przekonania na temat miejsca zamieszkania mogą wpłynąć na własną satysfakcję z życia, ale także na postrzeganie szczęścia innych, nieznanych nam osób. Dodatkowo, temat główny został poszerzony o kontra-hipotezę zakładającą, że zmiana miejsca zamieszkania może mieć realny wpływ na satysfakcję z życia. Hipoteza ta zostanie sprawdzona poprzez badanie grupy Polaków mieszkających we Włoszech. Metody, jakie zostały wykorzystane do zbadania obu hipotez – głównej oraz dodatkowej, to: Skala PWBS Carol Ryff w polskiej adaptacji Jana Cieciucha oraz własnoręcznie stworzony, 12- itemowy kwestionariusz zadowolenia z różnych obszarów życia takich jak: ogólna satysfakcja z życia, sytuacja materialna, możliwość dokształcania się, możliwość wyboru pracy, itp.W grupie docelowej mojego badania, tzn. grupie polskiej mieszkańców małych miast oraz metropolii znalazło się 185 badanych. Podział płci ułożył się niemal równomiernie- 95 badanych stanowiły kobiety, 90 zaś mężczyźni. Średnia wieku wyniosła 31 lat, najmłodsza osoba miała 18 lat, najstarsza 68. 53% badanych zaznaczyło, że zamieszkuje tereny wiejskie i tereny miejskie do 25 000 mieszkańców, pozostałe 43% zamieszkuje tereny miejskie powyżej 100 tysięcy (22%) oraz powyżej 500 000 (23%), 4% znajduje się w grupie terenów miejskich w przedziale 25-100 000 mieszkańców. Badanie na grupie Polaków we Włoszech wypełniło 128 osób; tutaj grupa została zdominowana przez kobiety (97%). Jednak dość dobrze uformowały się statystyki dotyczące miejsca zamieszkania – 46% osób zadeklarowało zamieszkanie na terenach wiejskich i terenach do 25 000 mieszkańców, pozostałe 54% to osoby z miast powyżej 100 000 mieszkańców (31 %) oraz 500 000 mieszkańców (23%). Wyniki potwierdziły większość hipotez, są ciekawe z perspektywy badawczej i zachęcają do dalszego zgłębiania tematu. Osoby z grupy małomiasteczkowej gorzej oceniają zadowolenie z życia osób mieszkających w mieście niż swoje własne, odwrotna tendencja zachodzi w grupie z wielkich miast. Grupa włoska oceniła swoje zadowolenie najwyżej z trzech badanych grup, zadowolenie mieszkańców Polski oceniła stanowczo gorzej niż własne. Poziom satysfakcji z życia we wszystkich grupach jest podobny. Chcąc podsumować badanie, można powiedzieć, że mamy zbyt dużą tendencję do skupiania się na klimacie i jego czynnikach, za mało doceniamy otoczenie własne i realną satysfakcję z życia. W wielu przypadkach przeceniamy zadowolenie innych osób, nie doceniając własnych warunków życia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.authorpl
Puda, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.reviewerpl
Trąbka, Agnieszka
dc.date.accessioned
2021-10-29T21:39:28Z
dc.date.available
2021-10-29T21:39:28Z
dc.date.submittedpl
2021-10-27
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-147800-229039
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282330
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
life satisfaction, beliefs, influence, place of residence
dc.subject.plpl
satysfakcja z życia, przekonania, wpływ, miejsce zamieszkania
dc.titlepl
Wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma". Wpływ przekonań dotyczących miejsca zamieszkania na satysfakcję z życia.
dc.title.alternativepl
The grass is always greener on the other side of the fence. Influence of beliefs concerning place of residence on satisfaction in life
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
173
Views per month
Views per city
Krakow
21
Warsaw
17
Skoczow
14
Wroclaw
11
Katowice
7
Poznan
7
Gdansk
5
Lodz
5
Szczyrk
4
Praszka
3

No access

No Thumbnail Available