Przestępczość stadionowa - ocena bezpieczeństwa podczas imprez masowych na polskich stadionach ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012 oraz EURO 2016

master
dc.abstract.enThe work aims to present a safety assessment during mass events in Poland, with particular reference to UEFA EURO 2012 and UEFA EURO 2016 football championships. The origins of crime scene and the legal framework, preventive actions and the identification of crime crimes have been described in the chapters. The two most important events in recent years, ie the European Football Championships in 2012 in Poland and Ukraine and in 2016 in France, were presented. The last chapter contains a safety assessment at Polish stadiums, which was presented with a questionnaire and an interview.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu przedstawienie oceny bezpieczeństwa podczas imprez masowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Mistrzostw w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz UEFA EURO 2016. W poszczególnych rozdziałach została opisana geneza przestępczości stadionowej oraz ramy prawne, działania prewencyjne oraz identyfikacja wybranych przestępstw stadionowych. Zestawione zostały dwie najważniejsze imprezy w ostatnich latach, czyli Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku w Polscce i na Ukrainie oraz w 2016 roku we Francji. Ostatni rozdział zawiera ocenę bezpieczeństwa na polskich stadionach, którą przedstawiono przy pomocy ankiety oraz wywiadu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.contributor.authorBogdał, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.contributor.reviewerBorowiec, Piotr - 127409 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:25:27Z
dc.date.available2020-07-27T06:25:27Z
dc.date.submitted2017-07-04pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-113994-165272pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219408
dc.languagepolpl
dc.subject.enCrime, stadium, football match, security, fans, prevention, mass event,pl
dc.subject.plPrzestępczość, stadion, mecz piłki nożnej, bezpieczeństwo, kibice, prewencja, impreza masowa,pl
dc.titlePrzestępczość stadionowa - ocena bezpieczeństwa podczas imprez masowych na polskich stadionach ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012 oraz EURO 2016pl
dc.title.alternativeStadium criminality - safety assessment during events at stadiums with particular focus on EURO 2012 and EURO 2016pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work aims to present a safety assessment during mass events in Poland, with particular reference to UEFA EURO 2012 and UEFA EURO 2016 football championships. The origins of crime scene and the legal framework, preventive actions and the identification of crime crimes have been described in the chapters. The two most important events in recent years, ie the European Football Championships in 2012 in Poland and Ukraine and in 2016 in France, were presented. The last chapter contains a safety assessment at Polish stadiums, which was presented with a questionnaire and an interview.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu przedstawienie oceny bezpieczeństwa podczas imprez masowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Mistrzostw w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz UEFA EURO 2016. W poszczególnych rozdziałach została opisana geneza przestępczości stadionowej oraz ramy prawne, działania prewencyjne oraz identyfikacja wybranych przestępstw stadionowych. Zestawione zostały dwie najważniejsze imprezy w ostatnich latach, czyli Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku w Polscce i na Ukrainie oraz w 2016 roku we Francji. Ostatni rozdział zawiera ocenę bezpieczeństwa na polskich stadionach, którą przedstawiono przy pomocy ankiety oraz wywiadu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.contributor.authorpl
Bogdał, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.contributor.reviewerpl
Borowiec, Piotr - 127409
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:25:27Z
dc.date.available
2020-07-27T06:25:27Z
dc.date.submittedpl
2017-07-04
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-113994-165272
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219408
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Crime, stadium, football match, security, fans, prevention, mass event,
dc.subject.plpl
Przestępczość, stadion, mecz piłki nożnej, bezpieczeństwo, kibice, prewencja, impreza masowa,
dc.titlepl
Przestępczość stadionowa - ocena bezpieczeństwa podczas imprez masowych na polskich stadionach ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012 oraz EURO 2016
dc.title.alternativepl
Stadium criminality - safety assessment during events at stadiums with particular focus on EURO 2012 and EURO 2016
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
76
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Wroclaw
10
Krakow
8
Szczecin
5
Ustka
3
Boardman
2
Dobre Miasto
2
Dublin
2
Katowice
2
Kielce
2

No access

No Thumbnail Available