Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach.

master
dc.abstract.enRisk is a fundamental concept of science as well as entire insurance practice. It causes many theories of risk, precisely their size and diversity, to hold an important place in the field, perhaps the most important one. However, insurance risk cannot be treated as a homogenous phenomenon neither in respect of nature or structure and most of all in the aspect of time. As it look from research an insurance broker plays a very important role in the field of insurance risk management. The insurance broker identifies client's needs and assesses possibilities, recognizes threats, and establishes priorities in respect of insurance risk management. In the author's opinion it was hard to find appropriate literature because of the many definitions of insurance and risk. In summary on the problem of risk management, the author stresses that the broker takes care over a part of client's decision making risk.pl
dc.abstract.plRyzyko jest podstawowym pojęciem zarówno dla nauki, jak i praktyki ubezpieczeniowej. Dlatego też teoria ryzyka, a w zasadzie jej wielkość i różnorodność, zajmują w tej dziedzinie chyba najważniejsze miejsce. Tymczasem ryzyko ubezpieczeniowe nie może być traktowane jako jednolity fenomen ani pod względem natury czy struktury, tym bardziej w aspekcie czasowym. Jak wynika z przeprowadzonych badań broker ubezpieczeniowy odgrywa bardzo ważną rolę w procesie zarządzania ryzykiem. Broker ubezpieczeniowy identyfikuje potrzeby klienta, ocenia możliwości, rozpoznaje zagrożenia i ustala sprawy priorytetowe w procesie zarządzania ryzykiem. Zdaniem autora pracy trudno było znaleźć odpowiednią literaturę, ze względu na złożoność definicji pojęcia ryzyko oraz ubezpieczenie. Podsumowując problem zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach, autor pracy kładzie nacisk na fakt, iż to broker bierze na siebie decyzje klienta, które zagrożone są ryzykiem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMatczewski, Andrzej - 130383 pl
dc.contributor.authorKobiela, Adriannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMatczewski, Andrzej - 130383 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:04:47Z
dc.date.available2020-07-26T18:04:47Z
dc.date.submitted2015-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-100975-149781pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208011
dc.languagepolpl
dc.subject.enInsuranceRiskRisk Managementpl
dc.subject.plRyzykoUbezpieczenieZarządzanie ryzykiempl
dc.titleZarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach.pl
dc.title.alternativeRisk management in Insurancepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Risk is a fundamental concept of science as well as entire insurance practice. It causes many theories of risk, precisely their size and diversity, to hold an important place in the field, perhaps the most important one. However, insurance risk cannot be treated as a homogenous phenomenon neither in respect of nature or structure and most of all in the aspect of time. As it look from research an insurance broker plays a very important role in the field of insurance risk management. The insurance broker identifies client's needs and assesses possibilities, recognizes threats, and establishes priorities in respect of insurance risk management. In the author's opinion it was hard to find appropriate literature because of the many definitions of insurance and risk. In summary on the problem of risk management, the author stresses that the broker takes care over a part of client's decision making risk.
dc.abstract.plpl
Ryzyko jest podstawowym pojęciem zarówno dla nauki, jak i praktyki ubezpieczeniowej. Dlatego też teoria ryzyka, a w zasadzie jej wielkość i różnorodność, zajmują w tej dziedzinie chyba najważniejsze miejsce. Tymczasem ryzyko ubezpieczeniowe nie może być traktowane jako jednolity fenomen ani pod względem natury czy struktury, tym bardziej w aspekcie czasowym. Jak wynika z przeprowadzonych badań broker ubezpieczeniowy odgrywa bardzo ważną rolę w procesie zarządzania ryzykiem. Broker ubezpieczeniowy identyfikuje potrzeby klienta, ocenia możliwości, rozpoznaje zagrożenia i ustala sprawy priorytetowe w procesie zarządzania ryzykiem. Zdaniem autora pracy trudno było znaleźć odpowiednią literaturę, ze względu na złożoność definicji pojęcia ryzyko oraz ubezpieczenie. Podsumowując problem zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach, autor pracy kładzie nacisk na fakt, iż to broker bierze na siebie decyzje klienta, które zagrożone są ryzykiem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Matczewski, Andrzej - 130383
dc.contributor.authorpl
Kobiela, Adrianna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Matczewski, Andrzej - 130383
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:04:47Z
dc.date.available
2020-07-26T18:04:47Z
dc.date.submittedpl
2015-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-100975-149781
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208011
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
InsuranceRiskRisk Management
dc.subject.plpl
RyzykoUbezpieczenieZarządzanie ryzykiem
dc.titlepl
Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach.
dc.title.alternativepl
Risk management in Insurance
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
111
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Wroclaw
12
Poznan
9
Częstochowa
7
Krakow
7
Lublin
4
Zabrze
4
Bialystok
3
Gdansk
3
Olsztyn
3

No access

No Thumbnail Available