Porównanie wyników wczesnej rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego u osób mieszkających w mieście i na wsi

master
dc.abstract.enIntroduction: Osteoarthritis (OA) is the most common disease in the adult population. The incidence of hip joint OA (coxarthrosis) is 27% of people over 45 years of age. Joint replacement of OA combined with appropriately selected rehabilitation after surgery is an effective method of treatment of advanced coxarthrosis.The aim of the study was to compare the results of early rehabilitation after hip joint arthroplasty in patients with OA living in the city and in the countryside.Material and methods: The study group included 28 women and 19 men in total 47 patients (mean age 73,1 years [SD 9,0 years]) with diagnosed hip joint OA. The subjects were divided into groups in terms of residence. The study used the diagnostic survey method. The research tool was the author's questionnaire, which concerned the rehabilitation after hip joint arthroplasty. The test was performed on each patient twice. For the first time immediately after the patient has been raised by a physiotherapist. Second time at the inspection visit at the specialist doctor.Results After the surgery :- the level of pain experienced decreased sensation by 8.2 points in the;- the range of hip joint motion increased from limited to correct;- there was an improvement of functional efficiency in the study group.There was no relationship between the place of residence and the progress of rehabilitation in patients after hip joint arthroplasty.Conclusions: The effects of early rehabilitation after hip joint arthroplasty do not differ in people living in the countryside and in the city, however, the treatment is more often subjected to women than men. After hip arthroplasty and after the rehabilitation procedure in the studied group there was a significant decrease in the subjective pain feelings and for the improvement of the ranges of motion in the operated hip joint.pl
dc.abstract.plWstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszym schorzeniem w populacji osób dorosłych. Częstość występowania choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych (koksartrozy) wynosi 27% po 45 roku życia. Endoprotezoplastyka stawów połączona z odpowiednio dobranym postępowaniem rehabilitacyjnym po zabiegu jest skuteczną metodą leczenia zaawansowanej CHZ stawów biodrowych.Celem pracy było porównanie wyników wczesnej rehabilitacji po endoprotezie stawu biodrowego u osób mieszkających w mieście i na wsi. Metodyka i materiał: Grupa badana obejmowała 28 kobiet i 19 mężczyzn łącznie 47 pacjentów (średnia wieku 73,1 lat [SD 9,0 lat]) z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. Badani pacjenci zostali podzieleni na grupy pod względem zamieszkania. W badaniu została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym, była autorska ankieta, która dotyczyła rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Badanie zostało wykonane u każdego pacjenta dwukrotnie. Pierwszy raz zaraz po spionizowaniu pacjenta przez rehabilitanta. Drugi raz przy wizycie kontrolnej u lekarza specjalisty.Wyniki: Po operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego:- poziom odczuwanych dolegliwości bólowych obniżył się o 8,2 punktu w skali VAS;- zakres ruchu w operowanym stawie zwiększył się z ograniczonego na prawidłowy;- nastąpiła sprawności funkcjonalnej badanych pacjentów.Nie stwierdzono zależności między miejscem zamieszkania a postępem rehabilitacji u osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.Wnioski: Efekty wczesnej rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego nie różnią się u osób mieszkających na wsi i w mieście, jednak zabiegowi temu częściej poddawane są kobiety niż mężczyźni. Po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz po przeprowadzonym postępowaniu rehabilitacyjnym w badanej grupie doszło do znacznego obniżenia subiektywnego czucia bólu oraz do poprawy zakresów ruchomości operowanego stawu biodrowego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBarłowska-Trybulec, Marta - 138582 pl
dc.contributor.authorKról, Sarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBarłowska-Trybulec, Marta - 138582 pl
dc.contributor.reviewerBilski, Jan - 128783 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:40:41Z
dc.date.available2020-07-28T01:40:41Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-134458-250228pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236666
dc.languagepolpl
dc.subject.enhip join osteoarthrosis (OA), arthroplasty,, rehabilitationpl
dc.subject.plchoroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, endoprotezoplastyka,rehabilitacjapl
dc.titlePorównanie wyników wczesnej rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego u osób mieszkających w mieście i na wsipl
dc.title.alternativeTHE COMPARISON OF RESULTS OF EARLY REHABILITATION ON HIP JOINT ARTHROPLASTY FOR PEOPLE LIVING IN THE CITY AND ON THE VILLAGEpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Osteoarthritis (OA) is the most common disease in the adult population. The incidence of hip joint OA (coxarthrosis) is 27% of people over 45 years of age. Joint replacement of OA combined with appropriately selected rehabilitation after surgery is an effective method of treatment of advanced coxarthrosis.The aim of the study was to compare the results of early rehabilitation after hip joint arthroplasty in patients with OA living in the city and in the countryside.Material and methods: The study group included 28 women and 19 men in total 47 patients (mean age 73,1 years [SD 9,0 years]) with diagnosed hip joint OA. The subjects were divided into groups in terms of residence. The study used the diagnostic survey method. The research tool was the author's questionnaire, which concerned the rehabilitation after hip joint arthroplasty. The test was performed on each patient twice. For the first time immediately after the patient has been raised by a physiotherapist. Second time at the inspection visit at the specialist doctor.Results After the surgery :- the level of pain experienced decreased sensation by 8.2 points in the;- the range of hip joint motion increased from limited to correct;- there was an improvement of functional efficiency in the study group.There was no relationship between the place of residence and the progress of rehabilitation in patients after hip joint arthroplasty.Conclusions: The effects of early rehabilitation after hip joint arthroplasty do not differ in people living in the countryside and in the city, however, the treatment is more often subjected to women than men. After hip arthroplasty and after the rehabilitation procedure in the studied group there was a significant decrease in the subjective pain feelings and for the improvement of the ranges of motion in the operated hip joint.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszym schorzeniem w populacji osób dorosłych. Częstość występowania choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych (koksartrozy) wynosi 27% po 45 roku życia. Endoprotezoplastyka stawów połączona z odpowiednio dobranym postępowaniem rehabilitacyjnym po zabiegu jest skuteczną metodą leczenia zaawansowanej CHZ stawów biodrowych.Celem pracy było porównanie wyników wczesnej rehabilitacji po endoprotezie stawu biodrowego u osób mieszkających w mieście i na wsi. Metodyka i materiał: Grupa badana obejmowała 28 kobiet i 19 mężczyzn łącznie 47 pacjentów (średnia wieku 73,1 lat [SD 9,0 lat]) z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego. Badani pacjenci zostali podzieleni na grupy pod względem zamieszkania. W badaniu została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym, była autorska ankieta, która dotyczyła rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Badanie zostało wykonane u każdego pacjenta dwukrotnie. Pierwszy raz zaraz po spionizowaniu pacjenta przez rehabilitanta. Drugi raz przy wizycie kontrolnej u lekarza specjalisty.Wyniki: Po operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego:- poziom odczuwanych dolegliwości bólowych obniżył się o 8,2 punktu w skali VAS;- zakres ruchu w operowanym stawie zwiększył się z ograniczonego na prawidłowy;- nastąpiła sprawności funkcjonalnej badanych pacjentów.Nie stwierdzono zależności między miejscem zamieszkania a postępem rehabilitacji u osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.Wnioski: Efekty wczesnej rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego nie różnią się u osób mieszkających na wsi i w mieście, jednak zabiegowi temu częściej poddawane są kobiety niż mężczyźni. Po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz po przeprowadzonym postępowaniu rehabilitacyjnym w badanej grupie doszło do znacznego obniżenia subiektywnego czucia bólu oraz do poprawy zakresów ruchomości operowanego stawu biodrowego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Barłowska-Trybulec, Marta - 138582
dc.contributor.authorpl
Król, Sara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Barłowska-Trybulec, Marta - 138582
dc.contributor.reviewerpl
Bilski, Jan - 128783
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:40:41Z
dc.date.available
2020-07-28T01:40:41Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-134458-250228
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236666
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hip join osteoarthrosis (OA), arthroplasty,, rehabilitation
dc.subject.plpl
choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, endoprotezoplastyka,rehabilitacja
dc.titlepl
Porównanie wyników wczesnej rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego u osób mieszkających w mieście i na wsi
dc.title.alternativepl
THE COMPARISON OF RESULTS OF EARLY REHABILITATION ON HIP JOINT ARTHROPLASTY FOR PEOPLE LIVING IN THE CITY AND ON THE VILLAGE
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
142
Views per month
Views per city
Krakow
17
Warsaw
13
Wroclaw
10
Gdansk
6
Gorzów Wielkopolski
5
Katowice
4
Lask
4
Lodz
4
Bytom
3
Sosnowiec
3

No access

No Thumbnail Available