Real time data synchronization between the server and iOS client based on freight exchange implementation

master
dc.abstract.enFor this master’s thesis iOS application project synchronizing in real-time with remote server based on freight exchange has been created. Whole project has been implemented using Swift programming language utilizing functional reactive programming. Implementation process and technologies used has been presented and explained. Application correctness has been tested by unit tests, behavioral tests and manual testing. Project has been developed using Xcode and has been designed using Model-View-Controller and Model-View-ViewModel architectures. Codebase has been maintained using Git version control system and hosted on GitHub portal.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy magisterskiej było stworzenie aplikacji na urządzenia z systemem iOS, synchronizującej się z serwerem w czasie rzeczywistym, na podstawie giełdy transportowej. Projekt został zaimplementowany przy użyciu języka programowania Swift, z wykorzystaniem reaktywnego funkcjonalnego paradygmatu programowania. Przedstawiono i wytłumaczono proces implementacji oraz użyte technologie. Poprawność działania aplikacji została przetestowana za pomocą testów jednostkowych, zachowawczych i manualnych. Projekt był rozwijany przy użyciu środowiska programistycznego Xcode i został zaprojektowany w oparciu o architektury Model-View-Controller oraz Model-View-ViewModel. Baza kodu źródłowego była utrzymywana przy użyciu systemu kontroli wersji Git oraz przetrzymywana na portalu GitHub.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZieliński, Marcinpl
dc.contributor.authorSękara, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerSkibiński, Roman - 101892 pl
dc.contributor.reviewerZieliński, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:22:56Z
dc.date.available2020-07-27T03:22:56Z
dc.date.submitted2016-10-31pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-110586-125825pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216576
dc.languageengpl
dc.subject.enfreight exchange, Swift, APNS, Apple, iOS, Apple Push Notification Service, Reactive, Functional Reactive Programming, Reactive Cocoa, Cocoa Touch, real-time, push notificationpl
dc.subject.plgiełda transportowa, Swift, APNS, Apple, iOS, Apple Push Notification Service, Reactive, programowanie reaktywne, Reactive Cocoa, Cocoa Touch, czas rzeczywisty, notyfikacjepl
dc.titleReal time data synchronization between the server and iOS client based on freight exchange implementationpl
dc.title.alternativeSynchronizacja danych pomiędzy serwerem, a aplikacją kliencką iOS w czasie rzeczywistym na podstawie implementacji giełdy transportowejpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
For this master’s thesis iOS application project synchronizing in real-time with remote server based on freight exchange has been created. Whole project has been implemented using Swift programming language utilizing functional reactive programming. Implementation process and technologies used has been presented and explained. Application correctness has been tested by unit tests, behavioral tests and manual testing. Project has been developed using Xcode and has been designed using Model-View-Controller and Model-View-ViewModel architectures. Codebase has been maintained using Git version control system and hosted on GitHub portal.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy magisterskiej było stworzenie aplikacji na urządzenia z systemem iOS, synchronizującej się z serwerem w czasie rzeczywistym, na podstawie giełdy transportowej. Projekt został zaimplementowany przy użyciu języka programowania Swift, z wykorzystaniem reaktywnego funkcjonalnego paradygmatu programowania. Przedstawiono i wytłumaczono proces implementacji oraz użyte technologie. Poprawność działania aplikacji została przetestowana za pomocą testów jednostkowych, zachowawczych i manualnych. Projekt był rozwijany przy użyciu środowiska programistycznego Xcode i został zaprojektowany w oparciu o architektury Model-View-Controller oraz Model-View-ViewModel. Baza kodu źródłowego była utrzymywana przy użyciu systemu kontroli wersji Git oraz przetrzymywana na portalu GitHub.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zieliński, Marcin
dc.contributor.authorpl
Sękara, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Skibiński, Roman - 101892
dc.contributor.reviewerpl
Zieliński, Marcin
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:22:56Z
dc.date.available
2020-07-27T03:22:56Z
dc.date.submittedpl
2016-10-31
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-110586-125825
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216576
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
freight exchange, Swift, APNS, Apple, iOS, Apple Push Notification Service, Reactive, Functional Reactive Programming, Reactive Cocoa, Cocoa Touch, real-time, push notification
dc.subject.plpl
giełda transportowa, Swift, APNS, Apple, iOS, Apple Push Notification Service, Reactive, programowanie reaktywne, Reactive Cocoa, Cocoa Touch, czas rzeczywisty, notyfikacje
dc.titlepl
Real time data synchronization between the server and iOS client based on freight exchange implementation
dc.title.alternativepl
Synchronizacja danych pomiędzy serwerem, a aplikacją kliencką iOS w czasie rzeczywistym na podstawie implementacji giełdy transportowej
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Żywiec
2
Chicago
1

No access

No Thumbnail Available