Manipulacja w przekazach reklamowych. Studium przypadku na wybranych przykładach

master
dc.abstract.enThis paper presenting the phenomenon of manipulation, which is one of the dangers that lie in wait for us in the modern world. Uses deception, influences our thoughts, decision and behavior. Through the development of mass media threat is becoming bigger because persuasion is used on an increasing scale. The paper presents the different types of methods and manipulation techniques that are used by the creators of advertising. They are supposed to lull our vigilance and influence our attitudes, behavior and decision. It is also important that manipulation usually works on an unconscious level, that is completely beyond our control. An important part of this work are studies that were supposed to check whether consumers recognize the signs of manipulation in advertising, used manipulation techniques and the phenomenon of influence on other people.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca prezentuje zjawisko manipulacji, które jest jednym z zagrożeń, jakie czyhają na nas we współczesnym świecie. Stosuje podstęp, wpływa na nasze myśli, decyzje oraz zachowania. Poprzez rozwój środków masowego przekazu zagrożenie to staje się coraz większe, ponieważ perswazja stosowana jest na coraz większą skalę. W pracy przedstawiono różne rodzaje metod oraz technik manipulacji, które wykorzystywane są przez twórców reklam. Mają one za zadanie uśpić naszą czujność, a następnie wpłynąć na nasze postawy, zachowania i decyzje. Ważne jest również to, że manipulacja zazwyczaj działa na poziomie nieświadomym, czyli całkowicie poza naszą kontrolą. Istotną częścią tej pracy są przeprowadzone badania, które miały za zadanie sprawdzić czy konsumenci dostrzegają przejawy manipulacji w przekazach reklamowych, wykorzystywane techniki manipulacji oraz zjawisko wywierania wpływu na innych ludzi.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBajka, Zbigniew - 127165 pl
dc.contributor.authorPilch, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBajka, Zbigniew - 127165 pl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:24:46Z
dc.date.available2020-07-27T03:24:46Z
dc.date.submitted2016-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-110615-200126pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216605
dc.languagepolpl
dc.subject.enadvertising, manipulation, persuasion, influencepl
dc.subject.plreklama, manipulacja, perswazja, wywieranie wpływupl
dc.titleManipulacja w przekazach reklamowych. Studium przypadku na wybranych przykładachpl
dc.title.alternativeManipulation in advertising messages . A case study on selected examplespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presenting the phenomenon of manipulation, which is one of the dangers that lie in wait for us in the modern world. Uses deception, influences our thoughts, decision and behavior. Through the development of mass media threat is becoming bigger because persuasion is used on an increasing scale. The paper presents the different types of methods and manipulation techniques that are used by the creators of advertising. They are supposed to lull our vigilance and influence our attitudes, behavior and decision. It is also important that manipulation usually works on an unconscious level, that is completely beyond our control. An important part of this work are studies that were supposed to check whether consumers recognize the signs of manipulation in advertising, used manipulation techniques and the phenomenon of influence on other people.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca prezentuje zjawisko manipulacji, które jest jednym z zagrożeń, jakie czyhają na nas we współczesnym świecie. Stosuje podstęp, wpływa na nasze myśli, decyzje oraz zachowania. Poprzez rozwój środków masowego przekazu zagrożenie to staje się coraz większe, ponieważ perswazja stosowana jest na coraz większą skalę. W pracy przedstawiono różne rodzaje metod oraz technik manipulacji, które wykorzystywane są przez twórców reklam. Mają one za zadanie uśpić naszą czujność, a następnie wpłynąć na nasze postawy, zachowania i decyzje. Ważne jest również to, że manipulacja zazwyczaj działa na poziomie nieświadomym, czyli całkowicie poza naszą kontrolą. Istotną częścią tej pracy są przeprowadzone badania, które miały za zadanie sprawdzić czy konsumenci dostrzegają przejawy manipulacji w przekazach reklamowych, wykorzystywane techniki manipulacji oraz zjawisko wywierania wpływu na innych ludzi.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bajka, Zbigniew - 127165
dc.contributor.authorpl
Pilch, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bajka, Zbigniew - 127165
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:24:46Z
dc.date.available
2020-07-27T03:24:46Z
dc.date.submittedpl
2016-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-110615-200126
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216605
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
advertising, manipulation, persuasion, influence
dc.subject.plpl
reklama, manipulacja, perswazja, wywieranie wpływu
dc.titlepl
Manipulacja w przekazach reklamowych. Studium przypadku na wybranych przykładach
dc.title.alternativepl
Manipulation in advertising messages . A case study on selected examples
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
9
Wroclaw
8
Gdynia
5
Poznan
5
Rzeszów
3
Czarnków
2
Dublin
2
Gdansk
2
Mikluszowice
2

No access

No Thumbnail Available