Wynalazek nanotechnologiczny jako przedmiot ochrony patentowej - wybrane aspekty

master
dc.abstract.enRevolution initiated by nanoscience and nanotechnology concerns manipulation of the structure of matter behavior at the level of atoms and molecules. It opens up the possibility of understanding new phenomena and producing new properties that can be used at the micro and macro scale. We are facing changes that will impact not only the global economy, but also the shape of society and the paradigm of seeing the world in general. Due to their specific characteristics and properties, nanotechnology, like previous emerging technologies, poses a serious challenge to the patent system. With forty years of the nanotechnology revolution, there is still little literature on its legal aspects, especially in relation to intellectual property rights.This study characterized the issues associated with the concept of nanotechnology, its socio-ethical aspects and the problems concerning the patent law system. Patentability of nanotechnology inventions raises many controversies. Therefore, particular characteristics of the nanotechnology invention with interpretation of patentability criteria in the light of European and American legal system with particular emphasis on case law have been presented. It is worth noting that this work will not be the subject of thorough analysis of legislation, but rather an attempt to outline the key issues in order to better understand the relationship of nanotechnology and the patent law.pl
dc.abstract.plRewolucja, którą przynoszą nanonauki i nanotechnologie polega na manipulowaniu strukturą zachowania materii na poziomie atomów i molekuł. Dziedziny te otwierają możliwości zrozumienia nowych zjawisk i wytwarzania nowych właściwości, które można pożytkować w skali mikro i makro. Stajemy przed zmianami, które wpłyną zarówno na światową gospodarkę, ale i kształt społeczeństw i paradygmat widzenia świata w ogóle. Przez wzgląd na swoje specyficzne cechy i właściwości nanotechnologia, tak jak poprzednie nowe technologie, stanowi poważne wyzwanie dla systemu patentowego. Ponad czterdzieści lat trwania nanotechnologicznej rewolucji, wciąż jest niewiele literatury traktującej o jej prawnych aspektach, zwłaszcza w odniesieniu do praw własności intelektualnej.W niniejszej pracy scharakteryzowane zostały zagadnienia związane z pojęciem nanotechnologii, jej społeczno-etycznymi aspektami oraz problemami jakie stawia przed systemem patentowym. Zdolność wynalazcza i patentowa rozwiązań z dziedziny nanotechnologii budzi liczne kontrowersje, z tego względu szczególnej analizie poddano charakterystykę wynalazku nanotechnologicznego oraz przesłanek zdolności patentowej w świetle europejskiego i amerykańskiego systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa. Warto zaznaczyć, że przedmiotem pracy nie będzie dogłębna analiza uregulowań prawnych, a raczej próba nakreślenia kluczowych kwestii, celem lepszego zrozumienia relacji nanotechnologii z prawem patentowym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPodrecki, Paweł - 131477 pl
dc.contributor.authorTews, Krystianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKasprzycki, Dariuszpl
dc.contributor.reviewerPodrecki, Paweł - 131477 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:31:20Z
dc.date.available2020-07-25T05:31:20Z
dc.date.submitted2014-10-21pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-91841-111892pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200024
dc.languagepolpl
dc.subject.ennanotechnology, nanotechnology invention, patentability criteria, legal aspects, ethical concerns, patentability exclusions.pl
dc.subject.plnanotechnologia, wynalazek nanotechnologiczny, aspekty prawne, kwestie etyczne, prawo patentowe, przesłanki zdolności patentowej, wykluczenia spod ochrony patentowej.pl
dc.titleWynalazek nanotechnologiczny jako przedmiot ochrony patentowej - wybrane aspektypl
dc.title.alternativeNanotechnology invention as a subject of patent law protection - selected aspects.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Revolution initiated by nanoscience and nanotechnology concerns manipulation of the structure of matter behavior at the level of atoms and molecules. It opens up the possibility of understanding new phenomena and producing new properties that can be used at the micro and macro scale. We are facing changes that will impact not only the global economy, but also the shape of society and the paradigm of seeing the world in general. Due to their specific characteristics and properties, nanotechnology, like previous emerging technologies, poses a serious challenge to the patent system. With forty years of the nanotechnology revolution, there is still little literature on its legal aspects, especially in relation to intellectual property rights.This study characterized the issues associated with the concept of nanotechnology, its socio-ethical aspects and the problems concerning the patent law system. Patentability of nanotechnology inventions raises many controversies. Therefore, particular characteristics of the nanotechnology invention with interpretation of patentability criteria in the light of European and American legal system with particular emphasis on case law have been presented. It is worth noting that this work will not be the subject of thorough analysis of legislation, but rather an attempt to outline the key issues in order to better understand the relationship of nanotechnology and the patent law.
dc.abstract.plpl
Rewolucja, którą przynoszą nanonauki i nanotechnologie polega na manipulowaniu strukturą zachowania materii na poziomie atomów i molekuł. Dziedziny te otwierają możliwości zrozumienia nowych zjawisk i wytwarzania nowych właściwości, które można pożytkować w skali mikro i makro. Stajemy przed zmianami, które wpłyną zarówno na światową gospodarkę, ale i kształt społeczeństw i paradygmat widzenia świata w ogóle. Przez wzgląd na swoje specyficzne cechy i właściwości nanotechnologia, tak jak poprzednie nowe technologie, stanowi poważne wyzwanie dla systemu patentowego. Ponad czterdzieści lat trwania nanotechnologicznej rewolucji, wciąż jest niewiele literatury traktującej o jej prawnych aspektach, zwłaszcza w odniesieniu do praw własności intelektualnej.W niniejszej pracy scharakteryzowane zostały zagadnienia związane z pojęciem nanotechnologii, jej społeczno-etycznymi aspektami oraz problemami jakie stawia przed systemem patentowym. Zdolność wynalazcza i patentowa rozwiązań z dziedziny nanotechnologii budzi liczne kontrowersje, z tego względu szczególnej analizie poddano charakterystykę wynalazku nanotechnologicznego oraz przesłanek zdolności patentowej w świetle europejskiego i amerykańskiego systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa. Warto zaznaczyć, że przedmiotem pracy nie będzie dogłębna analiza uregulowań prawnych, a raczej próba nakreślenia kluczowych kwestii, celem lepszego zrozumienia relacji nanotechnologii z prawem patentowym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Podrecki, Paweł - 131477
dc.contributor.authorpl
Tews, Krystian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kasprzycki, Dariusz
dc.contributor.reviewerpl
Podrecki, Paweł - 131477
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:31:20Z
dc.date.available
2020-07-25T05:31:20Z
dc.date.submittedpl
2014-10-21
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-91841-111892
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200024
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nanotechnology, nanotechnology invention, patentability criteria, legal aspects, ethical concerns, patentability exclusions.
dc.subject.plpl
nanotechnologia, wynalazek nanotechnologiczny, aspekty prawne, kwestie etyczne, prawo patentowe, przesłanki zdolności patentowej, wykluczenia spod ochrony patentowej.
dc.titlepl
Wynalazek nanotechnologiczny jako przedmiot ochrony patentowej - wybrane aspekty
dc.title.alternativepl
Nanotechnology invention as a subject of patent law protection - selected aspects.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Sofia
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Gmina Morawica
1
Kielce
1
Krakow
1
Poznan
1
Ruda Śląska
1
Smolec
1

No access

No Thumbnail Available