Krakowski Szlak Techniki – niewykorzystany potencjał. Zagadnienie niewystarczających działań marketingowych szlaku dziedzictwa przemysłowego w Krakowie.

master
dc.abstract.enThe thesis is dedicated to the Krakow Industrial Heritage Route in terms of its insufficient marketing operations. Cultural heritage routes are becoming more and more popular and appreciated formula of both heritage reservation and promotion of cities and regions. Also industrial heritage tourism is gaining more and more popularity in the global tourism trends, which are slowly reaching Poland as well. Industrial heritage has qualities of both aesthetic and historical values. It builds the identity of the city and should be preserved for present and future generations. It seems that Krakow is not fully using the the potential of existing nearly 10 years industrial heritage route, mainly by the lack of development of the route and also by insufficient marketing operations. The result of the thesis is the elaboration of recommendations on the marketing and development areas, aimed at overcoming the the low awareness and popularity of the route.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest Krakowskiemu Szlakowi Techniki w aspekcie jego (znikomych) działań marketingowych. Szlaki dziedzictwa kulturowego stają się coraz bardziej popularną i docenianą formą zarówno ochrony dziedzictwa i jego upowszechniania, jak i promocji miast czy regionów. Także turystyka industrialna zyskuje sobie coraz więcej zainteresowania w światowych trendach turystycznych, powoli docierających również i do Polski. Dziedzictwo przemysłowe posiada cenne walory natury historycznej i estetycznej, jest niezbędnym elementem budującym tożsamość miast i powinno ono być chronione i zachowane dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wydaje się, że Kraków nie do końca wykorzystuje szansę i potencjał istniejącego ponad 10 lat szlaku dziedzictwa przemysłowego, głównie przez brak rozwoju jego formuły, a także przez niewystarczające działania marketingowe. Rezultatem pracy jest opracowanie podstawowych i konkretnych rekomendacji działań o charakterze marketingowym i propozycji ogólnorozwojowych dla szlaku, mających na celu zmianę obecnej jego sytuacji – niskiej rozpoznawalności oraz małej popularności.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.authorBocho, Kajapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:46:25Z
dc.date.available2020-07-26T21:46:25Z
dc.date.submitted2016-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-105064-125819pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211455
dc.languagepolpl
dc.subject.enBASIC MARKETING OF THE CULTURAL HERITAGE ROUTES – CULTURAL HERITAGE ROUTES – INDUSTRIAL HERITAGEpl
dc.subject.plDZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE – MARKETING SZLAKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – SZLAKI DZIEDZICTWA KULTUROWEGOpl
dc.titleKrakowski Szlak Techniki – niewykorzystany potencjał. Zagadnienie niewystarczających działań marketingowych szlaku dziedzictwa przemysłowego w Krakowie.pl
dc.title.alternativeThe Krakow Industrial Heritage Route – the untapped potential. The issue of insufficient marketing operations of the cultural route of industrial heritage in Krakow.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is dedicated to the Krakow Industrial Heritage Route in terms of its insufficient marketing operations. Cultural heritage routes are becoming more and more popular and appreciated formula of both heritage reservation and promotion of cities and regions. Also industrial heritage tourism is gaining more and more popularity in the global tourism trends, which are slowly reaching Poland as well. Industrial heritage has qualities of both aesthetic and historical values. It builds the identity of the city and should be preserved for present and future generations. It seems that Krakow is not fully using the the potential of existing nearly 10 years industrial heritage route, mainly by the lack of development of the route and also by insufficient marketing operations. The result of the thesis is the elaboration of recommendations on the marketing and development areas, aimed at overcoming the the low awareness and popularity of the route.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest Krakowskiemu Szlakowi Techniki w aspekcie jego (znikomych) działań marketingowych. Szlaki dziedzictwa kulturowego stają się coraz bardziej popularną i docenianą formą zarówno ochrony dziedzictwa i jego upowszechniania, jak i promocji miast czy regionów. Także turystyka industrialna zyskuje sobie coraz więcej zainteresowania w światowych trendach turystycznych, powoli docierających również i do Polski. Dziedzictwo przemysłowe posiada cenne walory natury historycznej i estetycznej, jest niezbędnym elementem budującym tożsamość miast i powinno ono być chronione i zachowane dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wydaje się, że Kraków nie do końca wykorzystuje szansę i potencjał istniejącego ponad 10 lat szlaku dziedzictwa przemysłowego, głównie przez brak rozwoju jego formuły, a także przez niewystarczające działania marketingowe. Rezultatem pracy jest opracowanie podstawowych i konkretnych rekomendacji działań o charakterze marketingowym i propozycji ogólnorozwojowych dla szlaku, mających na celu zmianę obecnej jego sytuacji – niskiej rozpoznawalności oraz małej popularności.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.authorpl
Bocho, Kaja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:46:25Z
dc.date.available
2020-07-26T21:46:25Z
dc.date.submittedpl
2016-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-105064-125819
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211455
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BASIC MARKETING OF THE CULTURAL HERITAGE ROUTES – CULTURAL HERITAGE ROUTES – INDUSTRIAL HERITAGE
dc.subject.plpl
DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE – MARKETING SZLAKÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – SZLAKI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
dc.titlepl
Krakowski Szlak Techniki – niewykorzystany potencjał. Zagadnienie niewystarczających działań marketingowych szlaku dziedzictwa przemysłowego w Krakowie.
dc.title.alternativepl
The Krakow Industrial Heritage Route – the untapped potential. The issue of insufficient marketing operations of the cultural route of industrial heritage in Krakow.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
9
Dublin
3
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Gliwice
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available