Propaganda Państwa Islamskiego w mediach społecznościowych.

master
dc.abstract.enSocial media have become an integral part of everyday life. Thanks to the many options that they offer to their users social media changed their basic function. From social communicators social media became microblogs or full-size platforms allowing the publication of photos, videos, music and texts. Another advantage of social media is their availability. Most of them are free and allow anonymity - during the registration they do not require accurate data. Thanks to their advantages social media have gained popularity among terrorist organizations. The aim of this study was to show the social media as the main tool of Islamic State’s propaganda. The author also analyzed the most important websites and social networking sites used by militants. The first chapter spoke about the origins of the organization, administrative structures and financing methods. In order to show the phenomenon of ISIS in the first chapter there was also a comparison of the Islamic State with al-Qa'ida. In the second chapter, the author focused on describing the most popular websites and social networking sites used by supporters of the al-Baghdadi’s organization. The third chapter described the propaganda of the Islamic State; the author has analyzed the hymns, movies and media agencies responsible for propaganda publications. In the third chapter author has also analyzed counterpropaganda organizations. A detailed analysis of selected profiles of Islamic State’s supporters, reports and scientific publications helped author to confirm the established thesis that social media fulfill an important role in the propaganda of the Islamic State.pl
dc.abstract.plMedia społecznościowe stały się integralną częścią codziennego życia. Dzięki wielu możliwościom, które oferują swoim użytkownikom zmieniła się także ich podstawowa funkcja. Z komunikatorów społecznych stały się miroblogami lub pełnowymiarowymi platformami pozwalającymi na publikację zdjęć, filmów, muzyki i tekstów. Kolejną zaletą mediów społecznościowych jest ich dostępność. Większość z nich jest bezpłatna i pozwala na zachowanie anonimowości - podczas rejestracji nie wymaga podawania dokładnych danych. Dzięki swoim zaletom media społecznościowe zyskały popularność wśród organizacji terrorystycznych. Celem niniejszej pracy było ukazanie mediów społcznościowych jako głównego narzędzia propagandy Państwa Islamskiego. Autorka przeanalizowała także najważniejsze strony internetowe i portale społecznościowe wykorzystywane przez bojowników. Pierwszy rozdział przybliżył historię powstania organizacji, struktury administracyjne oraz sposoby finansowania. W celu ukazania fenomenu PI w pierwszym rozdziale znalazło się także porównanie Państwa Islamskiego z al-Qa’idą. W drugim rozdziale pracy autorka skupiła się na opisaniu najpopularniejszych stron internetowych i portali społecznościowych używanych przez zwolenników organizacji al-Baghdadiego. W trzecim rozdziale opisana została propaganda Państwa Islamskiego; autorka przeanalizowała hymny, filmy i agendy medialne odpowiedzialne za ich publikację. Trzeci rozdział przybliżył także kontrpropagandowe działania wybranych przez autorkę organizacji. Dzięki szczegółowej analizie wybranych profili zwolenników Państwa Islamskiego, raportów oraz publikacji naukowych autorce udało się potwierdzić założoną tezę, że media społecznościowe spełniają odgrywają ważną rolę w propagandzie Państwa Islamskiego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTurek, Przemysław - 132445 pl
dc.contributor.authorDragan, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerTurek, Przemysław - 132445 pl
dc.contributor.reviewerSiwiec, Pawełpl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:39:59Z
dc.date.available2020-07-26T20:39:59Z
dc.date.submitted2016-06-27pl
dc.fieldofstudystudia bliskowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-103958-146017pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210422
dc.languagepolpl
dc.subject.enIslamic State, social media, propagandapl
dc.subject.plPaństwo Islamskie, media społecznościowe, propagandapl
dc.titlePropaganda Państwa Islamskiego w mediach społecznościowych.pl
dc.title.alternativeIslamic State's Propaganda in Social Media.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Social media have become an integral part of everyday life. Thanks to the many options that they offer to their users social media changed their basic function. From social communicators social media became microblogs or full-size platforms allowing the publication of photos, videos, music and texts. Another advantage of social media is their availability. Most of them are free and allow anonymity - during the registration they do not require accurate data. Thanks to their advantages social media have gained popularity among terrorist organizations. The aim of this study was to show the social media as the main tool of Islamic State’s propaganda. The author also analyzed the most important websites and social networking sites used by militants. The first chapter spoke about the origins of the organization, administrative structures and financing methods. In order to show the phenomenon of ISIS in the first chapter there was also a comparison of the Islamic State with al-Qa'ida. In the second chapter, the author focused on describing the most popular websites and social networking sites used by supporters of the al-Baghdadi’s organization. The third chapter described the propaganda of the Islamic State; the author has analyzed the hymns, movies and media agencies responsible for propaganda publications. In the third chapter author has also analyzed counterpropaganda organizations. A detailed analysis of selected profiles of Islamic State’s supporters, reports and scientific publications helped author to confirm the established thesis that social media fulfill an important role in the propaganda of the Islamic State.
dc.abstract.plpl
Media społecznościowe stały się integralną częścią codziennego życia. Dzięki wielu możliwościom, które oferują swoim użytkownikom zmieniła się także ich podstawowa funkcja. Z komunikatorów społecznych stały się miroblogami lub pełnowymiarowymi platformami pozwalającymi na publikację zdjęć, filmów, muzyki i tekstów. Kolejną zaletą mediów społecznościowych jest ich dostępność. Większość z nich jest bezpłatna i pozwala na zachowanie anonimowości - podczas rejestracji nie wymaga podawania dokładnych danych. Dzięki swoim zaletom media społecznościowe zyskały popularność wśród organizacji terrorystycznych. Celem niniejszej pracy było ukazanie mediów społcznościowych jako głównego narzędzia propagandy Państwa Islamskiego. Autorka przeanalizowała także najważniejsze strony internetowe i portale społecznościowe wykorzystywane przez bojowników. Pierwszy rozdział przybliżył historię powstania organizacji, struktury administracyjne oraz sposoby finansowania. W celu ukazania fenomenu PI w pierwszym rozdziale znalazło się także porównanie Państwa Islamskiego z al-Qa’idą. W drugim rozdziale pracy autorka skupiła się na opisaniu najpopularniejszych stron internetowych i portali społecznościowych używanych przez zwolenników organizacji al-Baghdadiego. W trzecim rozdziale opisana została propaganda Państwa Islamskiego; autorka przeanalizowała hymny, filmy i agendy medialne odpowiedzialne za ich publikację. Trzeci rozdział przybliżył także kontrpropagandowe działania wybranych przez autorkę organizacji. Dzięki szczegółowej analizie wybranych profili zwolenników Państwa Islamskiego, raportów oraz publikacji naukowych autorce udało się potwierdzić założoną tezę, że media społecznościowe spełniają odgrywają ważną rolę w propagandzie Państwa Islamskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Turek, Przemysław - 132445
dc.contributor.authorpl
Dragan, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Turek, Przemysław - 132445
dc.contributor.reviewerpl
Siwiec, Paweł
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:39:59Z
dc.date.available
2020-07-26T20:39:59Z
dc.date.submittedpl
2016-06-27
dc.fieldofstudypl
studia bliskowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-103958-146017
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210422
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Islamic State, social media, propaganda
dc.subject.plpl
Państwo Islamskie, media społecznościowe, propaganda
dc.titlepl
Propaganda Państwa Islamskiego w mediach społecznościowych.
dc.title.alternativepl
Islamic State's Propaganda in Social Media.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Wroclaw
6
Lublin
4
Katowice
3
Krakow
3
Dnipro
2
Gdansk
2
Gmina Brodnica
2
Lodz
2
Myslenice
2

No access

No Thumbnail Available