Egzemplifikacja zasady subsydiarności w celach i ideach zadań własnych gminy wykonywanych w ramach pomocy społecznej

master
dc.abstract.enExecution of the principle of subsidiarity by public administration bodies, on the example of the application of social assistance regulations. Show all levels of public administration in the performance of public tasks taking into account the principle of subsidiarity. Commune as a basic level of public administration implementing the principle of subsidiarity.pl
dc.abstract.plWykonywanie zasady subsydiarności przez organy administracji publicznej, na przykładzie zastosowania przepisów pomocy społecznej. Pokazanie wszystkich szczebli administracji publicznej w wykonywaniu zadań publicznych z uwzględnieniem zasady pomocniczości. Gmina jako podstawowy szczebel administracji publicznej realizujący zasadę subsydiarności.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.contributor.authorBartoszewicz, Zbigniewpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZimmermann, Jan - 132919 pl
dc.contributor.reviewerNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:07:29Z
dc.date.available2020-07-27T20:07:29Z
dc.date.submitted2018-09-28pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-127688-101479pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231547
dc.languagepolpl
dc.subject.enpublic administration, local government, tasks, commune. social assistance, subsidiarity principlepl
dc.subject.pladministracja publiczna, samorząd terytorialny, zadania, gmina. pomoc społeczna, zasada subsydiarnościpl
dc.titleEgzemplifikacja zasady subsydiarności w celach i ideach zadań własnych gminy wykonywanych w ramach pomocy społecznejpl
dc.title.alternativeExemplification of the principle of subsidiarity in the objectives and ideas of the municipality's own tasks performed as part of social assistancepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Execution of the principle of subsidiarity by public administration bodies, on the example of the application of social assistance regulations. Show all levels of public administration in the performance of public tasks taking into account the principle of subsidiarity. Commune as a basic level of public administration implementing the principle of subsidiarity.
dc.abstract.plpl
Wykonywanie zasady subsydiarności przez organy administracji publicznej, na przykładzie zastosowania przepisów pomocy społecznej. Pokazanie wszystkich szczebli administracji publicznej w wykonywaniu zadań publicznych z uwzględnieniem zasady pomocniczości. Gmina jako podstawowy szczebel administracji publicznej realizujący zasadę subsydiarności.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.contributor.authorpl
Bartoszewicz, Zbigniew
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zimmermann, Jan - 132919
dc.contributor.reviewerpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:07:29Z
dc.date.available
2020-07-27T20:07:29Z
dc.date.submittedpl
2018-09-28
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-127688-101479
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231547
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
public administration, local government, tasks, commune. social assistance, subsidiarity principle
dc.subject.plpl
administracja publiczna, samorząd terytorialny, zadania, gmina. pomoc społeczna, zasada subsydiarności
dc.titlepl
Egzemplifikacja zasady subsydiarności w celach i ideach zadań własnych gminy wykonywanych w ramach pomocy społecznej
dc.title.alternativepl
Exemplification of the principle of subsidiarity in the objectives and ideas of the municipality's own tasks performed as part of social assistance
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Sanok
3
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Czeczotki
1
Dublin
1
Gliwice
1
Katowice
1
Krakow
1
Lubaczow
1
Skórcz
1

No access

No Thumbnail Available