Urlop na żądanie jako szczególny rodzaj urlopu wypoczynkowego

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to analyse the legal nature of on-demand leave as a special type of leave. The right to rest is an integral part of the Polish labour law system, and according to some doctrine it is the most characteristic right of persons employed on the basis of an employment relationship. Freedom from work is a particularly protected value, as it protects one of the most valued intangible assets, which is health. However, it does not impose any obligation on the employee to rest. Right to rest means the right to rest in the presented analysis as freedom from work states that an employee uses Therefore, this right is not only a right to rest for rest, but also a right to rest from work. Thus, it is reasonable to claim that this is a right of freedom from work. The implementation of this right is accomplished by limiting the constitutional rights of the employer.The leave on demand, which is the subject of this work, constitutes rest from work. It is a unique and often controversial institution. Since its introduction into the labour law system, there has been an intense discussion on its legal status, I will try to identify and clarify the most common doubts in the doctrine and jurisprudence.The special and exceptional nature of this institution is also the way in which it is granted and the purpose of this type of leave, which I will try to bring it closer together in one of the work chapters.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza charakteru prawnego urlopu na żądanie jako szczególnego rodzaju urlopu wypoczynkowego. Prawo do wypoczynku stanowi nieodłączną część polskiego systemu prawa pracy a zdaniem części doktryny jest najbardziej charakterystycznym prawem osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Wolność od pracy jest wartością szczególnie chronioną, gdyż służy ochronie jednego z najbardziej cenionych dóbr niematerialnych, jakim jest zdrowie. Nie nakłada jednak na pracownika obowiązku wypoczynku. Prawo do wypoczynku rozumiane w prezentowanej analizie jako wolność od pracy stanowi, że pracownik korzysta z wielu konstytucyjnie gwarantowanych wolności, wśród których znajdzie się nie tylko wspomniana ochrona zdrowia, ale też samorealizacja w sferze rodzinnej, społecznej, kulturalnej, a nawet religijnej czy politycznej. Stąd też wspomniane prawo nie jest tylko prawem do wypoczynku w celu wypoczynku, ale prawem do wypoczynku od pracy. Tym samym uzasadnionym staje się twierdzenie, że jest to prawo wolności człowieka od pracy. Realizacja zaś tego prawa dokonuje się przez ograniczenie konstytucyjnych praw pracodawcy.Urlop na żądanie, będący przedmiotem analizy niniejszej pracy stanowi przejaw odpoczynku od pracy. Jest instytucją o wyjątkowym i często kontrowersyjnym charakterze. Z uwagi na fakt, że od momentu jego wprowadzenia do systemu prawa pracy toczy się ożywiona dyskusja na temat jego statusu prawnego postaram się wskazać i wyjaśnić najczęściej występujące w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości.O szczególnym i wyjątkowym charakterze tej instytucji stanowi również sposób jego udzielania, a także przeznaczenie tego rodzaju urlopu, co postaram się przybliżyć w jednym z rozdziałów pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.authorPadzik, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.reviewerMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:22:26Z
dc.date.available2020-07-27T11:22:26Z
dc.date.submitted2018-07-06pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-118842-91276pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223874
dc.languagepolpl
dc.subject.enLabour law, leave on demandpl
dc.subject.plPrawo pracy, urlop na żądaniepl
dc.titleUrlop na żądanie jako szczególny rodzaj urlopu wypoczynkowegopl
dc.title.alternativeLeave on demand as a special type of annual leavepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to analyse the legal nature of on-demand leave as a special type of leave. The right to rest is an integral part of the Polish labour law system, and according to some doctrine it is the most characteristic right of persons employed on the basis of an employment relationship. Freedom from work is a particularly protected value, as it protects one of the most valued intangible assets, which is health. However, it does not impose any obligation on the employee to rest. Right to rest means the right to rest in the presented analysis as freedom from work states that an employee uses Therefore, this right is not only a right to rest for rest, but also a right to rest from work. Thus, it is reasonable to claim that this is a right of freedom from work. The implementation of this right is accomplished by limiting the constitutional rights of the employer.The leave on demand, which is the subject of this work, constitutes rest from work. It is a unique and often controversial institution. Since its introduction into the labour law system, there has been an intense discussion on its legal status, I will try to identify and clarify the most common doubts in the doctrine and jurisprudence.The special and exceptional nature of this institution is also the way in which it is granted and the purpose of this type of leave, which I will try to bring it closer together in one of the work chapters.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza charakteru prawnego urlopu na żądanie jako szczególnego rodzaju urlopu wypoczynkowego. Prawo do wypoczynku stanowi nieodłączną część polskiego systemu prawa pracy a zdaniem części doktryny jest najbardziej charakterystycznym prawem osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Wolność od pracy jest wartością szczególnie chronioną, gdyż służy ochronie jednego z najbardziej cenionych dóbr niematerialnych, jakim jest zdrowie. Nie nakłada jednak na pracownika obowiązku wypoczynku. Prawo do wypoczynku rozumiane w prezentowanej analizie jako wolność od pracy stanowi, że pracownik korzysta z wielu konstytucyjnie gwarantowanych wolności, wśród których znajdzie się nie tylko wspomniana ochrona zdrowia, ale też samorealizacja w sferze rodzinnej, społecznej, kulturalnej, a nawet religijnej czy politycznej. Stąd też wspomniane prawo nie jest tylko prawem do wypoczynku w celu wypoczynku, ale prawem do wypoczynku od pracy. Tym samym uzasadnionym staje się twierdzenie, że jest to prawo wolności człowieka od pracy. Realizacja zaś tego prawa dokonuje się przez ograniczenie konstytucyjnych praw pracodawcy.Urlop na żądanie, będący przedmiotem analizy niniejszej pracy stanowi przejaw odpoczynku od pracy. Jest instytucją o wyjątkowym i często kontrowersyjnym charakterze. Z uwagi na fakt, że od momentu jego wprowadzenia do systemu prawa pracy toczy się ożywiona dyskusja na temat jego statusu prawnego postaram się wskazać i wyjaśnić najczęściej występujące w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości.O szczególnym i wyjątkowym charakterze tej instytucji stanowi również sposób jego udzielania, a także przeznaczenie tego rodzaju urlopu, co postaram się przybliżyć w jednym z rozdziałów pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.authorpl
Padzik, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.reviewerpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:22:26Z
dc.date.available
2020-07-27T11:22:26Z
dc.date.submittedpl
2018-07-06
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-118842-91276
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223874
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Labour law, leave on demand
dc.subject.plpl
Prawo pracy, urlop na żądanie
dc.titlepl
Urlop na żądanie jako szczególny rodzaj urlopu wypoczynkowego
dc.title.alternativepl
Leave on demand as a special type of annual leave
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
9
Wroclaw
4
Bialystok
2
Dublin
2
Gdansk
2
Poznan
2
Barcelona
1
Bengaluru
1
Bytom
1

No access

No Thumbnail Available