Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa x

master
dc.abstract.enEnterprises wanting to stay on the market must control and take care of their financial condition. Therefore, the aim of this work is to examine the economic situation of the company x. In order to implement this assumption in a theoretical and practical way, the topics related to the discussed issue were presented. The first two chapters contain all the information necessary to conduct the analysis. They mainly show the types and methods that enable the financial evaluation to be carried out. Then, the sources of obtaining information for the study were described in detail and the possibilities of detecting bankruptcy risk were mentioned. In the next two parts, the researched company is characterized and the results of the performed calculations are included. On the basis of this information, appropriate conclusions were drawn, giving a picture of the financial situation of the examined company.pl
dc.abstract.plPrzedsiębiorstwa chcąc utrzymać się na rynku muszą kontrolować i dbać o swoją kondycję finansową. Dlatego też, celem niniejszej pracy jest zbadanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa x. Aby zrealizować to założenie w sposób teoretyczny, jak i praktyczny przybliżone zostały tematy związane omawianym zagadnieniem. Dwa pierwsze rozdziały zawierają wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy. Przedstawiono w nich przede wszystkim rodzaje oraz metody pozwalające na przeprowadzenie oceny finansowej. Następnie szczegółowo opisano źródła pozyskiwania informacji do badania oraz wspomniano o możliwościach wykrycia zagrożenia upadłościowego. W kolejnych dwóch częściach scharakteryzowano badaną firmę oraz zawarto wyniki przeprowadzonych obliczeń. Na podstawie tych informacji wyciągnięto odpowiednie wnioski, dające obraz sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJędrzejczyk, Marcinpl
dc.contributor.authorRosiek, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJędrzejczyk, Marcinpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2022-07-14T21:53:09Z
dc.date.available2022-07-14T21:53:09Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-157252-287805pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297052
dc.languagepolpl
dc.subject.enfinancial analysis, enterprise, finance, financial situation, bankruptcy threatpl
dc.subject.planaliza finansowa, przedsiębiorstwo, finanse, sytuacja finansowa, zagrożenie upadłościąpl
dc.titleAnaliza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa xpl
dc.title.alternativeFinancial analysis on the example of enterprise xpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Enterprises wanting to stay on the market must control and take care of their financial condition. Therefore, the aim of this work is to examine the economic situation of the company x. In order to implement this assumption in a theoretical and practical way, the topics related to the discussed issue were presented. The first two chapters contain all the information necessary to conduct the analysis. They mainly show the types and methods that enable the financial evaluation to be carried out. Then, the sources of obtaining information for the study were described in detail and the possibilities of detecting bankruptcy risk were mentioned. In the next two parts, the researched company is characterized and the results of the performed calculations are included. On the basis of this information, appropriate conclusions were drawn, giving a picture of the financial situation of the examined company.
dc.abstract.plpl
Przedsiębiorstwa chcąc utrzymać się na rynku muszą kontrolować i dbać o swoją kondycję finansową. Dlatego też, celem niniejszej pracy jest zbadanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa x. Aby zrealizować to założenie w sposób teoretyczny, jak i praktyczny przybliżone zostały tematy związane omawianym zagadnieniem. Dwa pierwsze rozdziały zawierają wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy. Przedstawiono w nich przede wszystkim rodzaje oraz metody pozwalające na przeprowadzenie oceny finansowej. Następnie szczegółowo opisano źródła pozyskiwania informacji do badania oraz wspomniano o możliwościach wykrycia zagrożenia upadłościowego. W kolejnych dwóch częściach scharakteryzowano badaną firmę oraz zawarto wyniki przeprowadzonych obliczeń. Na podstawie tych informacji wyciągnięto odpowiednie wnioski, dające obraz sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jędrzejczyk, Marcin
dc.contributor.authorpl
Rosiek, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jędrzejczyk, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2022-07-14T21:53:09Z
dc.date.available
2022-07-14T21:53:09Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-157252-287805
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297052
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
financial analysis, enterprise, finance, financial situation, bankruptcy threat
dc.subject.plpl
analiza finansowa, przedsiębiorstwo, finanse, sytuacja finansowa, zagrożenie upadłością
dc.titlepl
Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa x
dc.title.alternativepl
Financial analysis on the example of enterprise x
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
5
Lodz
3
Poznan
3
Bydgoszcz
2
Dębica
2
Garzewko
2
Leżajsk
2
Olsztyn
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available
Collections