Prawa nieletniego umieszczonego w policyjnej izbie dziecka na tle uwarunkowań prawnych

2017
journal article
article
dc.abstract.enThrough the years the police child detention centers in Poland have not been of particular interest in Polish society. The system and functioning of these institutions were known only to police officers. Nowadays, despite the constant marginalization of this issue, expression of interest in this range of police activity can be noticeable. The subject of police child detention centers concentrates in following acts: juvenile crime law, Minister of Internal Affairs Ordinance on the premises for detainees or persons brought to sober, temporary transition premises and police child detention centers, internal rules applied in these rooms, as well as procedures for the video recordings maintenance, Chief of Police Ordinance No. 134 on the methods and forms of performing tasks in the police child detention centers. Analysis of acts listed above allows to formulate a number of practical conclusions concerning functioning of these institutions, with a special regard to the juveniles rights and duties.pl
dc.abstract.otherNa przestrzeni lat zagadnienie funkcjonowania policyjnych izb dziecka nie stanowiło przedmiotu zainteresowania opinii publicznej. System oraz tryb pracy tychże znany był jedynie funkcjonariuszom pełniącym służbę w milicji (policji). Obecnie, mimo ciągłej marginalizacji tego zagadnienia, dostrzegalne są przejawy zainteresowania również tą sferą działalności policji. Zagadnienie policyjnych izb dziecka stanowi tematykę ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb oraz zarządzenia nr 134 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka. Analiza wyżej wymienionych aktów pozwala na sformułowanie szeregu postulatów dotyczących funkcjonowania tychże placówek ze szczególnym uwzględnieniem praw nieletnich umieszczonych w izbie.pl
dc.contributor.authorGorzkowski, Piotrpl
dc.date.accession2017-11-27pl
dc.date.accessioned2017-11-27T16:09:31Z
dc.date.available2017-11-27T16:09:31Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number5 (35)pl
dc.description.physical24-37pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46734
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=24pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enjuvenilepl
dc.subject.enpolice child detention centerpl
dc.subject.endetentionpl
dc.subject.enjuvenile delinquency proceedingspl
dc.subject.enjuveniles rights and dutiespl
dc.subject.plnieletnipl
dc.subject.plpolicyjna izba dzieckapl
dc.subject.plzatrzymaniepl
dc.subject.plpostępowanie w sprawach nieletnichpl
dc.subject.plprawa i obowiązki nieletniegopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrawa nieletniego umieszczonego w policyjnej izbie dziecka na tle uwarunkowań prawnychpl
dc.title.alternativeThe rights of a minor placed in a police child detention centre in relation to juridical conditionspl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Through the years the police child detention centers in Poland have not been of particular interest in Polish society. The system and functioning of these institutions were known only to police officers. Nowadays, despite the constant marginalization of this issue, expression of interest in this range of police activity can be noticeable. The subject of police child detention centers concentrates in following acts: juvenile crime law, Minister of Internal Affairs Ordinance on the premises for detainees or persons brought to sober, temporary transition premises and police child detention centers, internal rules applied in these rooms, as well as procedures for the video recordings maintenance, Chief of Police Ordinance No. 134 on the methods and forms of performing tasks in the police child detention centers. Analysis of acts listed above allows to formulate a number of practical conclusions concerning functioning of these institutions, with a special regard to the juveniles rights and duties.
dc.abstract.otherpl
Na przestrzeni lat zagadnienie funkcjonowania policyjnych izb dziecka nie stanowiło przedmiotu zainteresowania opinii publicznej. System oraz tryb pracy tychże znany był jedynie funkcjonariuszom pełniącym służbę w milicji (policji). Obecnie, mimo ciągłej marginalizacji tego zagadnienia, dostrzegalne są przejawy zainteresowania również tą sferą działalności policji. Zagadnienie policyjnych izb dziecka stanowi tematykę ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb oraz zarządzenia nr 134 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka. Analiza wyżej wymienionych aktów pozwala na sformułowanie szeregu postulatów dotyczących funkcjonowania tychże placówek ze szczególnym uwzględnieniem praw nieletnich umieszczonych w izbie.
dc.contributor.authorpl
Gorzkowski, Piotr
dc.date.accessionpl
2017-11-27
dc.date.accessioned
2017-11-27T16:09:31Z
dc.date.available
2017-11-27T16:09:31Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
5 (35)
dc.description.physicalpl
24-37
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46734
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=24
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
juvenile
dc.subject.enpl
police child detention center
dc.subject.enpl
detention
dc.subject.enpl
juvenile delinquency proceedings
dc.subject.enpl
juveniles rights and duties
dc.subject.plpl
nieletni
dc.subject.plpl
policyjna izba dziecka
dc.subject.plpl
zatrzymanie
dc.subject.plpl
postępowanie w sprawach nieletnich
dc.subject.plpl
prawa i obowiązki nieletniego
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Prawa nieletniego umieszczonego w policyjnej izbie dziecka na tle uwarunkowań prawnych
dc.title.alternativepl
The rights of a minor placed in a police child detention centre in relation to juridical conditions
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Ostrow Mazowiecka
1
Poznan
1
San Jose
1
Słupsk
1
Wroclaw
1
Downloads
gorzkowski_prawa_nieletniego_umieszczonego_w_policyjnej_izbie_dziecka_2017.pdf
74