Podziemne składowanie odpadów promieniotwórczych a tektonika

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the study is to present the tectonic and geological conditions suitable for the creation of modern underground radioactive waste repositories. Since this type of repositories are long-term investments, the participation of geological processes and tectonic structure is of key importance, when choosing the places of their formation. The topic is also important from the perspective of Poland, where the construction of a nuclear power plant is planned. The topic was chosen due to its high perspective and high importance for the future of the world's nuclear industry. In the work I will present and discuss the methods of radioactive waste storage and selected repositories. The two most extensive geological repository projects discussed in this paper are the Onkalo project in Finland and the Cigeo project in France. Their examples show the technical diagrams of this type of landfills and the complicated procedures for selecting their location. The impact of tectonics on the safety of storage was also analyzed, as well as possible threats that may be associated with the storage of radioactive waste for several tens of thousands of years.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie warunków tektonicznych i geologicznych, odpowiednich dla powstawania nowoczesnych podziemnych składowisk odpadów promieniotwórczych. Ponieważ repozytoria tego typu są inwestycjami długoterminowymi, udział procesów geologicznych i budowy tektonicznej jest kluczowy przy wyborze miejsc ich powstawania. Temat jest ważny również z perspektywy Polski, gdzie planowane jest powstanie elektrowni atomowej. Temat został wybrany ze względu na jego wysoką perspektywiczność oraz wysoką wagę dla przyszłości przemysłu jądrowego świata. W pracy przedstawię i omówię sposoby składowania odpadów radioaktywnych oraz wybrane składowiska. Dwa najbardziej rozbudowane projekty repozytoriów geologicznych, omówione w niniejszej pracy to projekt „Onkalo” w Finlandii oraz projekt „Cigeo” we Francji. Na ich przykładach przedstawione zostały schematy techniczne tego typu składowisk oraz skomplikowane procedury wyboru ich lokalizacji. Przeanalizowany został także wpływ tektoniki na bezpieczeństwo składowania, jak również możliwe zagrożenia, jakie może nieść ze sobą składowanie radioaktywnych odpadów przez kilkadziesiąt tysięcy lat.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKania, Maciejpl
dc.contributor.authorGrzybczak, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKania, Maciejpl
dc.contributor.reviewerWójcik-Tabol, Patrycja - 132766 pl
dc.date.accessioned2022-07-13T21:56:18Z
dc.date.available2022-07-13T21:56:18Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-158504-274464pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296810
dc.languagepolpl
dc.subject.enRadioactive waste, Onkalo, Cigeo, underground repository, Chernobyl, Fukushima, influence of tectonicspl
dc.subject.plOdpady promieniotwórcze, Onkalo, Cigeo, podziemne repozytorium, Czarnobyl, Fukushima, wpływ tektonikipl
dc.titlePodziemne składowanie odpadów promieniotwórczych a tektonikapl
dc.title.alternativeUnderground radioactive waste repositories and their relationships with tectonicspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to present the tectonic and geological conditions suitable for the creation of modern underground radioactive waste repositories. Since this type of repositories are long-term investments, the participation of geological processes and tectonic structure is of key importance, when choosing the places of their formation. The topic is also important from the perspective of Poland, where the construction of a nuclear power plant is planned. The topic was chosen due to its high perspective and high importance for the future of the world's nuclear industry. In the work I will present and discuss the methods of radioactive waste storage and selected repositories. The two most extensive geological repository projects discussed in this paper are the Onkalo project in Finland and the Cigeo project in France. Their examples show the technical diagrams of this type of landfills and the complicated procedures for selecting their location. The impact of tectonics on the safety of storage was also analyzed, as well as possible threats that may be associated with the storage of radioactive waste for several tens of thousands of years.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie warunków tektonicznych i geologicznych, odpowiednich dla powstawania nowoczesnych podziemnych składowisk odpadów promieniotwórczych. Ponieważ repozytoria tego typu są inwestycjami długoterminowymi, udział procesów geologicznych i budowy tektonicznej jest kluczowy przy wyborze miejsc ich powstawania. Temat jest ważny również z perspektywy Polski, gdzie planowane jest powstanie elektrowni atomowej. Temat został wybrany ze względu na jego wysoką perspektywiczność oraz wysoką wagę dla przyszłości przemysłu jądrowego świata. W pracy przedstawię i omówię sposoby składowania odpadów radioaktywnych oraz wybrane składowiska. Dwa najbardziej rozbudowane projekty repozytoriów geologicznych, omówione w niniejszej pracy to projekt „Onkalo” w Finlandii oraz projekt „Cigeo” we Francji. Na ich przykładach przedstawione zostały schematy techniczne tego typu składowisk oraz skomplikowane procedury wyboru ich lokalizacji. Przeanalizowany został także wpływ tektoniki na bezpieczeństwo składowania, jak również możliwe zagrożenia, jakie może nieść ze sobą składowanie radioaktywnych odpadów przez kilkadziesiąt tysięcy lat.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kania, Maciej
dc.contributor.authorpl
Grzybczak, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kania, Maciej
dc.contributor.reviewerpl
Wójcik-Tabol, Patrycja - 132766
dc.date.accessioned
2022-07-13T21:56:18Z
dc.date.available
2022-07-13T21:56:18Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-158504-274464
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296810
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Radioactive waste, Onkalo, Cigeo, underground repository, Chernobyl, Fukushima, influence of tectonics
dc.subject.plpl
Odpady promieniotwórcze, Onkalo, Cigeo, podziemne repozytorium, Czarnobyl, Fukushima, wpływ tektoniki
dc.titlepl
Podziemne składowanie odpadów promieniotwórczych a tektonika
dc.title.alternativepl
Underground radioactive waste repositories and their relationships with tectonics
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Gdansk
2
Krakow
1
Michalowice
1
Poznan
1
Vienna
1

No access

No Thumbnail Available