Kultura tradycyjna Mapuczy w kontekście ich konfliktu z Republiką Chile.

master
dc.abstract.enMapuches is an indigenous people of Chile who maintained its autonomy until the Chilean annexation. Before that the Mapuches were able to defend their territory from both Incas and Spaniards invasions. The social and economics structure of Mapuches had been transformed many times within the period of the last 200 years. The main object of this thesis is to prove the influence of mapuches-chilean conflict on conservation of its traditional culture. First of all, in order to understand Mapuches’ value system the analysis of main elements of its culture was done. In this part of the thesis were discussed following issues: cultural identity, origin, territory, its relation with natural environment, religiosity and world view, material culture and community organization. The second part of the thesis is dedicated to historical analysis of those episodes of Chilean history from the moment of regaining of independence until modern times. Then, the consequences of the conflict was discussed, such like: discrimination, marginalization, poverty, exploitation of natural resources and Mapuches emigration process to Santiago de Chile.pl
dc.abstract.plMapucze to ludność rdzenna dzisiejszego Chile, która posiadała autonomię aż do momentu zawłaszczenia ich terytorium przez Republikę Chile. Wcześniej Mapucze byli zdolni do odparcia najazdów najpierw Inków, a następnie konkwistadorów i kolonialnego imperium hiszpańskiego. Dobrze rozwinięta struktura społeczna i gospodarcza została poddana licznym transformacją na przestrzeni ostatnich 200 lat. Niniejsza praca ma na celu udowodnienie wpływu konfliktu mapuczańsko-chilijskiego na zachowanie kultury tradycyjnej. W pierwszej kolejności została podjęta próba analizy tych elementów kultury Mapuczy, które są niezbędne do zrozumienia ich systemu wartości. W tej części pracy omówione zostały następujące zagadnienia: tożsamość kulturowa, pochodzenie, terytorium, relacja ze środowiskiem naturalnym, religijność i wizja świata, kultura materialna oraz organizacja społeczno-polityczna. Druga część pracy została poświęcona analizie historycznej wydarzeń, które miały miejsce na scenie politycznej Republiki Chile od momentu uzyskania niepodległości po czasy współczesne. Następnie zostały omówione takie konsekwencje konfliktu Mapucze - Chile jak: dyskryminacja rasowa, marginalizacja, problem ubóstwa, eksploatacja zasobów naturalnych. Zostało również szeroko omówione zjawisko migracji Mapuczy do stolicy Chile.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDerwich, Karol - 145309 pl
dc.contributor.authorPajorska, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDerwich, Karol - 145309 pl
dc.contributor.reviewerMichna, Ewa - 130540 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:40:42Z
dc.date.available2020-07-27T16:40:42Z
dc.date.submitted2018-07-02pl
dc.fieldofstudyAmeryka Łacińskapl
dc.identifier.apddiploma-124086-163797pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228387
dc.languagepolpl
dc.subject.enMapuches, Chile, conflict, Aracuania, cultural identity, traditional culture, indigenous peoplepl
dc.subject.plMapucze, Chile, Araukania, konflikt, tożsamość kulturowa, kultura tradycyjna, ludność rdzennapl
dc.titleKultura tradycyjna Mapuczy w kontekście ich konfliktu z Republiką Chile.pl
dc.title.alternativeTraditional culture of Mapuche in the context of its conflict with the Republic of Chile.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Mapuches is an indigenous people of Chile who maintained its autonomy until the Chilean annexation. Before that the Mapuches were able to defend their territory from both Incas and Spaniards invasions. The social and economics structure of Mapuches had been transformed many times within the period of the last 200 years. The main object of this thesis is to prove the influence of mapuches-chilean conflict on conservation of its traditional culture. First of all, in order to understand Mapuches’ value system the analysis of main elements of its culture was done. In this part of the thesis were discussed following issues: cultural identity, origin, territory, its relation with natural environment, religiosity and world view, material culture and community organization. The second part of the thesis is dedicated to historical analysis of those episodes of Chilean history from the moment of regaining of independence until modern times. Then, the consequences of the conflict was discussed, such like: discrimination, marginalization, poverty, exploitation of natural resources and Mapuches emigration process to Santiago de Chile.
dc.abstract.plpl
Mapucze to ludność rdzenna dzisiejszego Chile, która posiadała autonomię aż do momentu zawłaszczenia ich terytorium przez Republikę Chile. Wcześniej Mapucze byli zdolni do odparcia najazdów najpierw Inków, a następnie konkwistadorów i kolonialnego imperium hiszpańskiego. Dobrze rozwinięta struktura społeczna i gospodarcza została poddana licznym transformacją na przestrzeni ostatnich 200 lat. Niniejsza praca ma na celu udowodnienie wpływu konfliktu mapuczańsko-chilijskiego na zachowanie kultury tradycyjnej. W pierwszej kolejności została podjęta próba analizy tych elementów kultury Mapuczy, które są niezbędne do zrozumienia ich systemu wartości. W tej części pracy omówione zostały następujące zagadnienia: tożsamość kulturowa, pochodzenie, terytorium, relacja ze środowiskiem naturalnym, religijność i wizja świata, kultura materialna oraz organizacja społeczno-polityczna. Druga część pracy została poświęcona analizie historycznej wydarzeń, które miały miejsce na scenie politycznej Republiki Chile od momentu uzyskania niepodległości po czasy współczesne. Następnie zostały omówione takie konsekwencje konfliktu Mapucze - Chile jak: dyskryminacja rasowa, marginalizacja, problem ubóstwa, eksploatacja zasobów naturalnych. Zostało również szeroko omówione zjawisko migracji Mapuczy do stolicy Chile.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Derwich, Karol - 145309
dc.contributor.authorpl
Pajorska, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Derwich, Karol - 145309
dc.contributor.reviewerpl
Michna, Ewa - 130540
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:40:42Z
dc.date.available
2020-07-27T16:40:42Z
dc.date.submittedpl
2018-07-02
dc.fieldofstudypl
Ameryka Łacińska
dc.identifier.apdpl
diploma-124086-163797
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228387
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mapuches, Chile, conflict, Aracuania, cultural identity, traditional culture, indigenous people
dc.subject.plpl
Mapucze, Chile, Araukania, konflikt, tożsamość kulturowa, kultura tradycyjna, ludność rdzenna
dc.titlepl
Kultura tradycyjna Mapuczy w kontekście ich konfliktu z Republiką Chile.
dc.title.alternativepl
Traditional culture of Mapuche in the context of its conflict with the Republic of Chile.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Lublin
7
Wroclaw
5
Krakow
4
Bialystok
2
Dublin
2
Leszno
2
Lodz
2
Amsterdam
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available