Zarządzanie humanistyczne w procesie twórczym. Reklama i film – "Niebezpieczne związki"

master
dc.abstract.enThe following work focusses on the issue of advertising and film in the context of humanistic management. Videos used in internet advertising have swiftly developed in the medium. The penetration of the worlds of advertising and film creates "dangerous relationships," and as a result, the resulting ads are increasingly reminiscent of film works. Referring to the assumptions of humanistic management and the theory of Earnest Elmo Calkins, the work proves the validity of establishing common features for film and art work, creating an advertising film work. The creative use of the Internet and advertising filmmaking affects the brand image and recognition and the promotion itself.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca traktuje o związkach reklamy i filmu w kontekście zarządzania humanistycznego. Filmy wideo stosowane w reklamie internetowej uległy gwałtownemu rozwojowi medium. Przenikanie się światów reklamy i filmu tworzy “niebezpieczne związki”, w efekcie których powstałe reklamy coraz bardziej przypominają dzieła filmowe. Odwołując się do założeń zarządzania humanistycznego oraz teorii Earnesta Elmo Calkinsa, praca dowodzi słuszności założenia wspólnych cech dla filmowego dzieła sztuki i reklamy, tworząc reklamowe dzieło filmowe. Kreatywne wykorzystanie internetu oraz reklamowych dzieł filmowych wpływa na wizerunek i rozpoznawalność marki oraz samą sprzedaż promowanego produktu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.contributor.authorKlimczak, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.contributor.reviewerGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:02:56Z
dc.date.available2020-07-27T11:02:56Z
dc.date.submitted2017-10-02pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-118501-132046pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223581
dc.languagepolpl
dc.subject.enADVERTISING - MOVIE - HUMANISTIC MANAGEMENT – INTERNETpl
dc.subject.plREKLAMA – FILM – ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE – INTERNETpl
dc.titleZarządzanie humanistyczne w procesie twórczym. Reklama i film – "Niebezpieczne związki"pl
dc.title.alternativeHumanistic management in creative process. Advertising and film - Dangerous Liaisonspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work focusses on the issue of advertising and film in the context of humanistic management. Videos used in internet advertising have swiftly developed in the medium. The penetration of the worlds of advertising and film creates "dangerous relationships," and as a result, the resulting ads are increasingly reminiscent of film works. Referring to the assumptions of humanistic management and the theory of Earnest Elmo Calkins, the work proves the validity of establishing common features for film and art work, creating an advertising film work. The creative use of the Internet and advertising filmmaking affects the brand image and recognition and the promotion itself.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca traktuje o związkach reklamy i filmu w kontekście zarządzania humanistycznego. Filmy wideo stosowane w reklamie internetowej uległy gwałtownemu rozwojowi medium. Przenikanie się światów reklamy i filmu tworzy “niebezpieczne związki”, w efekcie których powstałe reklamy coraz bardziej przypominają dzieła filmowe. Odwołując się do założeń zarządzania humanistycznego oraz teorii Earnesta Elmo Calkinsa, praca dowodzi słuszności założenia wspólnych cech dla filmowego dzieła sztuki i reklamy, tworząc reklamowe dzieło filmowe. Kreatywne wykorzystanie internetu oraz reklamowych dzieł filmowych wpływa na wizerunek i rozpoznawalność marki oraz samą sprzedaż promowanego produktu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.contributor.authorpl
Klimczak, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.contributor.reviewerpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:02:56Z
dc.date.available
2020-07-27T11:02:56Z
dc.date.submittedpl
2017-10-02
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-118501-132046
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223581
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ADVERTISING - MOVIE - HUMANISTIC MANAGEMENT – INTERNET
dc.subject.plpl
REKLAMA – FILM – ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE – INTERNET
dc.titlepl
Zarządzanie humanistyczne w procesie twórczym. Reklama i film – "Niebezpieczne związki"
dc.title.alternativepl
Humanistic management in creative process. Advertising and film - Dangerous Liaisons
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available