Our Project - jako przykład rzeczywistego funkcjonowania kodyfikacji etycznej w organizacji

master
dc.abstract.enEthical issues constitute the extremely important element in the personnel management in the organization. The ethical foundation is conditioning the best quality of action taken on the market, of principles of the organization in companies and of human relationships what is being transferred she to the profit in the economic dimension. A few fundamental tools serving the lifting exist level ethical of organization among others the ethical leadership, building and strengthening the ethical culture and ethical codes. This work is presenting the examinations concerning the ethical codification in the Aliments Group Ouimet- Cordon Bleu inc. In it the issues concerning the social responsibility were discussed in the business, of the quality and chosen ISO norms. Moreover an ethical dimension of functioning of the organization was characterised. Fundamental assumptions were presented document ,,Our Project” and elements of managing in the described organization. A show of the ethical code at the organization was a purpose of the work which the real dimension of for her functioning constitutes and then identification of the opinion of employees on the subject of the codification in this organization. An analysis method of documents and the diagnostic survey was applied. Results achieved in examinations allowed for expressing the conclusion, that ,,Our Project” could constitute the model for creating the ethical codification in the organization. He is a guarantor of the long-term success of the brand and the personal development of employees.Source materials were used: document ,,Our Project”, examinations and reports provided by the company and scientific studies concerning business ethics.pl
dc.abstract.plKwestie etyczne stanowią niezwykle ważny element w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. Podbudowa etyczna warunkuje wysoką jakość działań podejmowanych na rynku, zasad organizacji w firmach oraz relacji międzyludzkich, co przekłada się na zysk w wymiarze ekonomicznym. Istnieje kilka fundamentalnych narzędzi służących podnoszeniu poziom etycznego organizacji m. in. przywództwo etyczne, budowanie i umacnianie kultury etycznej oraz kodeksy etyczne. Niniejsza praca prezentuje badania dotyczące kodyfikacji etycznej w Grupie Aliments Ouimet - Cordon Bleu inc. Omówiono w niej zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności w biznesie, jakości oraz wybranych norm ISO. Ponadto scharakteryzowano etyczny wymiar funkcjonowania organizacji. Przedstawiono fundamentalne założenia dokumentu „Our Project” oraz najważniejsze elementy zarządzania w opisywanej organizacji. Celem pracy była identyfikacja opinii pracowników na temat kodyfikacji w organizacji Aliments Ouimet - Cordon Bleu inc. Zastosowano metodę analizy dokumentów oraz sondażu diagnostycznego. Uzyskane w badaniach wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosku, iż „Our Project” może stanowić wzorcowy model do tworzenia kodyfikacji etycznej w organizacji. Ujęty w nim model zarządzania jest gwarantem wieloletniego sukcesu marki oraz rozwoju osobistego pracowników.W pracy wykorzystano materiały źródłowe: dokument „Our Project”, badania i raporty udostępnione przez firmę oraz opracowania naukowe dotyczące etyki w biznesie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorGozdek, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:19:14Z
dc.date.available2020-07-27T13:19:14Z
dc.date.submitted2018-05-23pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-120549-222115pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225299
dc.languagepolpl
dc.subject.enCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) - ETHICAL CODIFICATION - ISO NORM - ,,OUR PROJECT” - VALUEpl
dc.subject.plKODYFIKACJA ETYCZNA - NORMY ISO - „OUR PROJECT” - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - WARTOŚCIpl
dc.titleOur Project - jako przykład rzeczywistego funkcjonowania kodyfikacji etycznej w organizacjipl
dc.title.alternativeOur Project - as an example of the actual functioning of ethical codification in the organizationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ethical issues constitute the extremely important element in the personnel management in the organization. The ethical foundation is conditioning the best quality of action taken on the market, of principles of the organization in companies and of human relationships what is being transferred she to the profit in the economic dimension. A few fundamental tools serving the lifting exist level ethical of organization among others the ethical leadership, building and strengthening the ethical culture and ethical codes. This work is presenting the examinations concerning the ethical codification in the Aliments Group Ouimet- Cordon Bleu inc. In it the issues concerning the social responsibility were discussed in the business, of the quality and chosen ISO norms. Moreover an ethical dimension of functioning of the organization was characterised. Fundamental assumptions were presented document ,,Our Project” and elements of managing in the described organization. A show of the ethical code at the organization was a purpose of the work which the real dimension of for her functioning constitutes and then identification of the opinion of employees on the subject of the codification in this organization. An analysis method of documents and the diagnostic survey was applied. Results achieved in examinations allowed for expressing the conclusion, that ,,Our Project” could constitute the model for creating the ethical codification in the organization. He is a guarantor of the long-term success of the brand and the personal development of employees.Source materials were used: document ,,Our Project”, examinations and reports provided by the company and scientific studies concerning business ethics.
dc.abstract.plpl
Kwestie etyczne stanowią niezwykle ważny element w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. Podbudowa etyczna warunkuje wysoką jakość działań podejmowanych na rynku, zasad organizacji w firmach oraz relacji międzyludzkich, co przekłada się na zysk w wymiarze ekonomicznym. Istnieje kilka fundamentalnych narzędzi służących podnoszeniu poziom etycznego organizacji m. in. przywództwo etyczne, budowanie i umacnianie kultury etycznej oraz kodeksy etyczne. Niniejsza praca prezentuje badania dotyczące kodyfikacji etycznej w Grupie Aliments Ouimet - Cordon Bleu inc. Omówiono w niej zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności w biznesie, jakości oraz wybranych norm ISO. Ponadto scharakteryzowano etyczny wymiar funkcjonowania organizacji. Przedstawiono fundamentalne założenia dokumentu „Our Project” oraz najważniejsze elementy zarządzania w opisywanej organizacji. Celem pracy była identyfikacja opinii pracowników na temat kodyfikacji w organizacji Aliments Ouimet - Cordon Bleu inc. Zastosowano metodę analizy dokumentów oraz sondażu diagnostycznego. Uzyskane w badaniach wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosku, iż „Our Project” może stanowić wzorcowy model do tworzenia kodyfikacji etycznej w organizacji. Ujęty w nim model zarządzania jest gwarantem wieloletniego sukcesu marki oraz rozwoju osobistego pracowników.W pracy wykorzystano materiały źródłowe: dokument „Our Project”, badania i raporty udostępnione przez firmę oraz opracowania naukowe dotyczące etyki w biznesie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Gozdek, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:19:14Z
dc.date.available
2020-07-27T13:19:14Z
dc.date.submittedpl
2018-05-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-120549-222115
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225299
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) - ETHICAL CODIFICATION - ISO NORM - ,,OUR PROJECT” - VALUE
dc.subject.plpl
KODYFIKACJA ETYCZNA - NORMY ISO - „OUR PROJECT” - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - WARTOŚCI
dc.titlepl
Our Project - jako przykład rzeczywistego funkcjonowania kodyfikacji etycznej w organizacji
dc.title.alternativepl
Our Project - as an example of the actual functioning of ethical codification in the organization
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available