Polityka powrotowa Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThe theme of this master's thesis is a cross-sectional view of the European Union's return policy, which is a part of preventing illegal immigration. The work presents the development of a return policy starting from the beginning of the 21st century when the EU institutions submitted non-binding documents in this area. It also contains an analysis of the current legal situation described in Directive 2008/115/EC on common standards and procedures in the Member States for returning illegally staying third-country nationals, taking into account judgments of the Court of Justice of the European Union following the adoption of the above Directive. The compatibility of the return policy with the human rights of illegally staying third-country nationals is also addressed in this master's thesis.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest przekrojowe ujęcie polityki powrotowej Unii Europejskiej, która stanowi element polityki zapobiegania oraz zwalczania nielegalnych imigracji. Praca stanowi ujęcie tematu począwszy od pierwszych lat XXI w., kiedy to instytucje unijne przedstawiały w tej dziedzinie niewiążące akty prawne. Zawiera również analizę obecnie obowiązującego stanu prawnego określonego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich wraz z uwzględnieniem zapadłych po przyjęciu tej dyrektywy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niniejsza praca uwzględnia również przyszłościowe plany w zakresie przekształcenia powyższej dyrektywy. Poruszone w treści pracy zostało również zagadnienie zgodności polityki powrotowej z prawami człowieka obywateli państw trzecich nielegalnie przebywającymi na terytorium Unii Europejskiej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.authorŚnieżewska, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.reviewerKawczyńska, Monikapl
dc.date.accessioned2022-10-17T21:44:31Z
dc.date.available2022-10-17T21:44:31Z
dc.date.submitted2022-10-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-161554-248289pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301781
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean Union's return policy, return decision, detention, illegally staying third-country nationals on the territory of a Member State, human rights of third-country nationals, removalpl
dc.subject.plpolityka powrotowa Unii Europejskiej, decyzja nakazująca powrót, detencja w celu wydalenia, nielegalnie przebywający na terytorium państwa członkowskiego obywatela państwa trzeciego, prawa człowieka obywatela państwa trzeciego, wydaleniepl
dc.titlePolityka powrotowa Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeThe European Union's return policypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this master's thesis is a cross-sectional view of the European Union's return policy, which is a part of preventing illegal immigration. The work presents the development of a return policy starting from the beginning of the 21st century when the EU institutions submitted non-binding documents in this area. It also contains an analysis of the current legal situation described in Directive 2008/115/EC on common standards and procedures in the Member States for returning illegally staying third-country nationals, taking into account judgments of the Court of Justice of the European Union following the adoption of the above Directive. The compatibility of the return policy with the human rights of illegally staying third-country nationals is also addressed in this master's thesis.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest przekrojowe ujęcie polityki powrotowej Unii Europejskiej, która stanowi element polityki zapobiegania oraz zwalczania nielegalnych imigracji. Praca stanowi ujęcie tematu począwszy od pierwszych lat XXI w., kiedy to instytucje unijne przedstawiały w tej dziedzinie niewiążące akty prawne. Zawiera również analizę obecnie obowiązującego stanu prawnego określonego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich wraz z uwzględnieniem zapadłych po przyjęciu tej dyrektywy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niniejsza praca uwzględnia również przyszłościowe plany w zakresie przekształcenia powyższej dyrektywy. Poruszone w treści pracy zostało również zagadnienie zgodności polityki powrotowej z prawami człowieka obywateli państw trzecich nielegalnie przebywającymi na terytorium Unii Europejskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.authorpl
Śnieżewska, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.reviewerpl
Kawczyńska, Monika
dc.date.accessioned
2022-10-17T21:44:31Z
dc.date.available
2022-10-17T21:44:31Z
dc.date.submittedpl
2022-10-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-161554-248289
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301781
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European Union's return policy, return decision, detention, illegally staying third-country nationals on the territory of a Member State, human rights of third-country nationals, removal
dc.subject.plpl
polityka powrotowa Unii Europejskiej, decyzja nakazująca powrót, detencja w celu wydalenia, nielegalnie przebywający na terytorium państwa członkowskiego obywatela państwa trzeciego, prawa człowieka obywatela państwa trzeciego, wydalenie
dc.titlepl
Polityka powrotowa Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
The European Union's return policy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections